Ohjelman esittely

Vihreä lippu on päiväkotien, koulujen, oppilaitosten sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toimijoiden kestävän kehityksen ohjelma. Lisäksi Vihreä lippu on kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki. Ohjelman kriteerit täyttävä osallistuja saa ohjelman tunnuksena toimivan vihreän lipun käyttöoikeuden.

 

Vihreä lippu -ohjelmassa on mukana tällä hetkellä yhteensä 296 toimijaa ympäri Suomen.

 

Vihreä lippu -ohjelman periaatteet ovat:

• Osallisuus: lapset ja nuoret ovat aktiivisia toimijoita projektien suunnittelussa, toteutuksessa ja tulosten arvioinnissa

• Ympäristökuormituksen vähentäminen

• Kestävän kehityksen kasvatus osana jokapäiväistä arkea

• Jatkuva parantaminen: pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen kehitys

• Yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa

 

Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools -ohjelmaa, joka toimii lähes kaikissa Euroopan maissa ja on laajentunut muihinkin maanosiin, viimeisimpänä Aasiaan, Afrikkaan, Australiaan ja Amerikkaan. Liki 50 000 koulua käyttää ohjelmaa ympäristöohjelmanaan, ja ohjelma tavoittaa yli 16 miljoonaa lasta ja nuorta. YK:n ympäristöohjelma UNEP suosittelee Vihreää lippua. FEE Suomi on kehittänyt Vihreä lippu -ohjelmaan omaan päivähoito- ja koulujärjestelmäämme sopivat toimintatavat ja materiaalit.

 

Julkishallinnolle Vihreä lippu on keino toteuttaa maamme kestävän kehityksen strategioita. Vihreä lippu tuo kunnalle huomattavia säästöjä mm. energiansäästön ja jätekustannusten vähenemisen muodossa. Lisäksi Vihreä lippu tuo myönteistä julkisuutta ja auttaa rakentamaan ja välittämään kuvaa kestävän kehityksen huomioivasta kunnasta, maakunnasta tai valtiosta!

 

Kasvattajille Vihreä lippu on oivallinen työkalu toteuttaa opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien kestävän kehityksen sekä osallisuuden tavoitteita. Ohjelmaan osallistuvien kasvattajien mielestä Vihreän lipun tärkeä anti on sen koulu-/päiväkotiyhteisöön tuoma aito yhteisöllisyys.

 

Lasten ja nuorten vanhemmille Vihreä lippu näyttäytyy uusina ympäristömyönteisinä toimintatapoina, jotka välittyvät myös koteihin.

 

Yritysyhteistyökumppaneille Vihreä lippu tarjoaa kontaktin maamme suurimpaan verkostoon kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti toimivia päiväkoteja, kouluja ja oppilaitoksia, joilla on positiivinen maine.

Seuraa meitä