Vuoden Vihreä lippu -toimijat innostavat esimerkillään

Voivatko oppilaat eskarista yläkouluun toimia sujuvasti yhdessä ympäristökuormituksen vähentämiseksi? Voiko ihan pienten päiväkotilaisten kanssa opetella, mitä on ympäristöystävällinen liikkuminen? Entä voiko lasten ympäristöraati saada museon kierrätystoiminnan kuntoon? Kyllä voi!

 

Vuoden Vihreä lippu -toimijoiksi valitut Vuores-talon yhteiskoulu, Päiväkoti Pikkuprinssi ja Sagalundin lastenkulttuurimuseo näyttävät esimerkillään, miten kaikki tämä on mahdollista.

 

Vuores-talon yhtenäiskoululla toimitaan hyvin yhdessä

Vuores-talon yhtenäiskoulu Tampereella palkittiin erityisesti siitä, miten hyvin he ovat saaneet koko koulun päiväkodista yläkouluun mukaan Vihreä lippu -toimintaan. 500 oppilaan koulun ympäristöraadissa on toiminut oppilaita eskarista yläkouluun. Päiväkoti-ikäisille on ollut oma raatinsa, mutta myös yhteistä ohjelmaa on järjestetty.

 

Vuores-talon oppilaat tutustuvat lasten oikeuksiin osana yhteinen maapallo -teemaista Vihreä lippu -projektiaan.

 

”Raatitoiminnassa pienemmät ovat mukana, ottavat mallia isommilta ja kasvavat siihen. Isommiksi tullessaan he ovat jo tottuneet siihen, miten raadissa toimitaan”, kertoo opettaja Suvi Joska. Lisäksi raadissa puhutaan aiheista niin, että nuorimmatkin ymmärtävät. Toisaalta tehdään myös työnjakoa. Suvi Joska kertoo, että esim. kampanjoita suunnitellessa vanhemmat oppilaat ovat tehneet eniten, mutta nuoremmatkin ovat olleet aktiivisia ja tuoneet ideoita, joita hieman vanhemmat oppilaat ovat jatkojalostaneet.

Koulun Yhteinen maapallo -teemaiseen Vihreä lippu -projektiin on sisällytetty hyvin sekä ympäristökuormituksen vähentämistä että muita yhteinen maapallo -teemoja, ja toiminta on ollut todella aktiivista ja monipuolista.

 

Vuores-talon ympäristöraatilaiset juttelivat videopuhelussa Puolalaisen Vihreä lippu -koulun oppilaiden kanssa.

 

Raatilaisten lisäksi hyvin keskeisessä roolissa on ollut viidesluokkalaisten toimintatiimi. Koko viides luokka on toteuttanut yhteiskunnallista oppimiskokonaisuutta, jossa heillä on ollut viikoittainen toimintatunti. Toimintatunnin aikana oppilaat ovat menneet töihin eri työpaikoille, ja yksi työpaikoista on ollut koulun oma Vihreä lippu -toiminta.

”Viidesluokkalaisten toimintatiimi on ollut tehokas, ja toimintatunti viikossa erittäin hyvä tapa toteuttaa Vihreä lippu -toimintaa”, kertoo opettaja Suvi Joska. Toimintatiimi on mm. tehnyt wc-ratsioita ja kuvannut videoita koulun omista Vihreä lippu -tavoista.

Toiminnan toteuttamista on edesauttanut se, että koululla on suunniteltu Vihreä lippu -toiminnalle selkeä runko, ja päivämäärät on sovittu yhdessä koko vuodelle, keräten ensin ideoita oppilailta. Opettajien keskuudessa toimii kolmen hengen ydintiimi, mutta kaikki opettajat ovat sitoutuneet toimintaan. ”Vuores-talo on uusi koulu, aloitimme vuonna 2013, ja olemme päässeet luomaan toimintakulttuuria yhdessä alusta asti. Vihreä lippu -toiminnassa on joka vuosi pikkuisen kehitetty toimintaa, kokeiltu rohkeasti ja muutettu asioita tarvittaessa”, Suvi Joska kertoo.

 

Päiväkoti Pikkuprinssissä tutustuttu lähiympäristöön ja ympäristöasioihin monipuolisesti

Päiväkoti Pikkuprinssi Helsingistä on ollut Vihreässä lipussa mukana jo lähes 20 vuotta, ja heidän juuri päättynyt projektinsa koski lähiympäristöä. Pikkuprinssi palkittiin erityisesti monipuolisen ympäristökuormitusta vähentävän työn ansiosta: päiväkodissa on esimerkiksi tehty roskaretkiä, kannustettu sekä lapsia että perheitä julkiseen liikenteeseen, pyöräilyyn ja kävelyyn, ja vietetty hävikkiviikkoa. Myös muihin lähiympäristöön liittyviin asioihin on panostettu, kuten yhteishenkeen. Yhteistyötä on myös tehty vanhainkodin, lähipäiväkodin ja kirjaston kanssa.

 

Lippu nousee salkoon Vihreä lippu -projektin päätösjuhlassa Päiväkoti Pikkuprinssissä.

 

110 lapsen päiväkodissa on projektin aikana ollut pääosin pieniä, 2-4 vuotiaita lapsia. Heille lähiympäristö -teema toimi todella hyvin, kertoo varhaiskasvatuksen opettaja Merja Grönlund. Lähiympäristön havainnointi aloitettiin päiväkohdin eri ryhmien pihoihin tutustumiselle, josta tutustumista laajennettiin pikkuhiljaa pidemmälle, mm. lähimetsään.

Luonnon tapahtumia tarkkailemassa.

Toiminnan suunnittelun päiväkodin henkilökunta aloitti lukemalla Vihreä lippu -kriteerit tarkkaan. Heillä oli myös selkeänä mielessä, että ympäristökuormituksen vähentäminen on kaikissa Vihreä lippu -projekteissa tärkeä asia. Tästä kerrotaan aina myös uusille työntekijöille ja perheille, ja heitä mm. kannustetaan suosimaan ympäristöystävällisiä liikkumistapoja. Merja Grönlundin mukaan ympäristöasioiden huomioimisesta on tullut tapa tehdä työtä.

Erityisenä vinkkinä omien Vihreä lippu -kokemustensa perusteella Merjaa nostaa esiin kasvien kasvamisen tarkkailemisen. ”Sellainen, josta lapset aina innostuvat, on se kasvun ihme. Se auttaa ehkä näkemään kasvua luonnossa muutenkin”, Merja kertoo. Hän lisää, että aikuiset voivat auttaa lapsia huomaamaan muutakin luonnossa tapahtuvaa toimintaa, esim. sen, että maahan pudonneet risut eivät olekaan mitä tahansa puusta pudonnutta vaan oksalla pesivän linnun pesämateriaalia.

 

Sagalundin lastenkulttuurikeskuksessa kerholaiset tekevät aloitteet

Sagalundin lastenkulttuurikeskus Kemiönsaarella on juuri saanut valmiiksi ensimmäisen Vihreä lippu -projektinsa. Jätteiden vähentämiseen keskittynyt projekti on ollut erinomainen esimerkki siitä, miten vapaa-ajan toimija voi järjestää innokasta ja tuloksellista Vihreä lippu -toimintaa.

 

Sagalundkerholaiset piknikillä.

 

Lapset ovat aina olleet isossa roolissa museon ja lastenkulttuurikeskuksen 120-vuotisessa historiassa, lapset ovat esimerkiksi opettaneet perinteitä aikuisille, kertoo museon lastenkulttuurikoordinaattori Kristiina Tiainen. Tästä kumpuaa myös Sagalundin Vihreä lippu -toiminnan menestyksen salaisuus: ”Keikautetaan ajattelu niin päin, että lapset opettavat aikuisille. Lapsilähtöisyys on meille keskeinen arvo”, pohtii Kristiina Tiainen.

Kristiinan mukaan Vihreä lippu -toiminta sopii monenlaisille toimijoille. ”Vain taivas on rajana miten luovasti toteuttaa projektin. Lähtee vaan kokeilemaan. Kun ohjeita seurasi huomasi, että löytyy monia meidän toimintaan sopivia keinoja toteuttaa”, hän lisää.

Sagalundissa on onnistuttu toteuttamaan erittäin lapsilähtöinen mutta silti järjestelmällinen kehittämisprojekti, jossa on saatu myös selviä tuloksia aikaiseksi. Ympäristöraatina on toiminut lasten Sagalundkerho, joka on valinnut nimekseen ”Sagalundin maailmanpelastajat”. He ovat laittaneet kulttuurikeskuksen ja museon kierrätysasiat kuntoon ja pohtineet keinoja jätteen määrän vähentämiseksi. Kerholaiset ovat myös aktiivisesti ohjeistaneet museon vierailijoita, mm. tehneet kierrätysohjeet, järjestäneet kierrätysaskartelupajan ja tehneet kulutuskriittisiä videoita, joita näytetään Sagalundin tapahtumissa.

Kristiina Tiaisen mukaan heillä on ollut ajatuksena, että ympäristökasvatus ja Vihreä lippu -toiminta näkyisi jokaiselle kävijälle aina, kun tulee museoon sisälle. Hän lisää, että koko museolle on ollut hyödyllistä, että ympäristökuormituksen vähentämiseen on tartuttu projektin muodossa, ja että lapset ovat toimineet projektin vetureina.

Sagalundin maailmanpelastajat ovat myös jatkaneet toimintaansa facebookissa kevään poikkeustilanteen aikana.

 

Lapset ovat tehneet ohjeita mm. kierrätyksestä kaikille museovierailijoille.

 

Lämpimät onnittelut kaikille voittajille FEE Suomen puolesta!

 

Vuoden Vihreä lippu -toimijat valitsee Vihreä lippu -toimikunta, johon kuuluu 11 ympäristö- ja kasvatusalan asiantuntijaa. Valinnassa huomioidaan erityisesti ympäristötyön laatu, lasten ja nuorten osallisuuden toteutuminen sekä tiedotuksen ja yhteistyön tekeminen aktiivisesti. Toimikunta päätti Vuoden toimijoista 19.5.2020.

 

Tunnustuspalkinnon saajat palkitaan kunniakirjoilla sekä ekologisia leviteannostelijoita valmistavan Foodduck Oy:n lahjoittamilla 300 euron stipendeillä.

Vihreä lippu | FEE Suomi
Lintulahdenkatu 10, 5. krs
00500 Helsinki

+358 45 123 8419
vihrealippu@feesuomi.fi

Tilaa uutiskirje

Saat ympäristökasvatuksen kiinnostavimmat koulutukset, tapahtumat, materiaalit ja tutkimusuutiset näppärästi sähköpostiisi! Tietosuojaselosteemme löytyy tästä.