Ratkaisuja raatitoimintaan – Vihreä lippu -toiminnassa kannustetaan nyt aktiiviseen raatitoimintaan!

Alkava lukuvuosi tuo Vihreä lippu -toimintaan uuden ulottuvuuden – vuoden painopisteen! Vuosittain vaihtuva painopiste kannustaa projektikohtaisen teematyöskentelyn ohella kiinnittämään huomiota myös tiettyyn toiminnan osa-alueeseen.  Lukuvuonna 2022-2023 painopisteenä on raatitoiminta.

Keväällä 2022 aktiiviset Vihreä lippu- toimijat kokoontuivat keskustelemaan kokemuksistaan ja hahmottelemaan onnistuneen raatitoiminnan pilareita – ota vinkit käyttöön tästä!


Ratkaisuja raatitoimintaan – lukuvuoden 2022-2023 painopisteenä ympäristöraadit!

 

Lasten ja nuorten osallisuus on olennainen osa Vihreän lipun toimintamallia. Tämä toteutuu erityisesti raatitoiminnan kautta, jossa oppilaat pääsevät osaksi käytännön demokratiakasvatusta ja oppivat tärkeitä kansalais- ja vaikuttamistaitoja. Osallisuus ja omaan toimintaympäristöön vaikuttaminen on erottamaton osa kestävän kehityksen toimintaa.

Ympäristöraati on oleellinen osa Vihreä lippu -toimintamallia, ja raadin perustaminen onkin ensimmäisiä askeleita uutta projektia aloittaessa. Raadin toiminta liittyy myös vahvasti Vihreän lipun kriteereihin. Parhaimmillaan innostunut raati saa koko yhteisön mukaan kestävän kehityksen tielle ja raadin kokoontumiset ovat odotettuja tapaamisia, joissa yhteinen innostus tiivistyy ideoista toteutukseen.

Aina raatia ei kuitenkaan ole syystä tai toisesta helppoa saada toimimaan – voi olla vaikea saada osallistujia mukaan tai löytää yhteistä aikaa raadin toimintaan. Nämä haasteet nousivat esiin myös Vihreä lippu -toimijoiden tapaamisessa keväällä 2022. Haasteisiin on onneksi myös ratkaisuja, ja tähän juttuun onkin koottu muutama vinkki osallistujilta raatitoiminnan piristämiseen.

 

Vinkki 1. Joustavat tavat raatiin osallistumiseen

Raadin kokoonpanon voi valita monella eri tavalla, ja se voi myös olla tarpeiden mukaan muuttuva. Raatiin voidaan valita jäseniä esimerkiksi äänestämällä mukaan vapaaehtoisia jokaiselta luokka-asteelta tai päiväkotiryhmästä. Hyviä kokemuksia on myös raatiin hakemisesta, jolloin vapaaehtoiset täyttävät hakulomakkeen ja raadissa jo mukana olevat valitseva uusia jäseniä anonyymisti hakemusten perusteella. Tästä saa hyvää oppia myös työnhakuun!

Haasteena saattaa olla erityisesti vanhempien oppilaiden sitoutuminen raatitoimintaan. Tähän ratkaisuna voi toimia se, että raatiin osallistutaan enemmän projektiluonteisesti. Nuoria voi löytyä mukaan kaveriporukan muodossa tai tietyn osaamisen tai kiinnostuksenkohteen mukaisesti. Kavereiden imussa saattaa toimintaan lähteä mukaan isompikin toisiaan innostava joukko – raadin sosiaalinen aspekti yhteisenä kivana toimintana onkin todella tärkeää! Oppilaita on saatu myös mukaan pitämällä raati jatkuvasti avoimena kaikille, jolloin mukaan voi liittyä milloin vain.

Ympäristöraadin toimintaan liittyy Vihreä lippu -kriteerejä, kuten vaatimus siitä, että raadin jäsenistä suurin osa on lapsia tai nuoria. Raadin tulee myös kokoontua tarpeeksi useasti projektin aikana. Nämä kriteerit luovat rungon toiminnalle, mutta niiden rajoissa on hyvä muistaa joustavuus oman toimintayhteisön tarpeiden mukaan.

 

Vinkki 2. Herkut ja huomionosoitukset

Herkkujen ja yhteisten rentojen kokouskäytäntöjen voimaa ei kannata aliarvioida! Vihreä lippu -osallistujat ovat kertoneet onnistuneista kokemuksista nuorten saamisesta mukaan ympäristöraatiin yhteisten eväiden voimalla.

Myös raatitoimintaan osallistumisesta palkitseminen esimerkiksi yhteisenä jäätelöhetkenä keväällä tai vain raadille suunnatun retken muodossa on koettu toimivaksi. Raadin huomioiminen ja palkitseminen myös muuten on hyvä muistaa.

Vaikuttava vinkki on raadin kiittäminen virallisesti rehtorin toimesta. Yläkoululaisille on saatu järjestettyä myös rahapalkintoja, joita on jaettu aktiivisille ympäristöraatitoimijoille 9. luokan lopuksi stipendeinä.

Vihreä lippu -osallistujasivuilta löytyy raatilaisille tulostettavat diplomit ja sivujen kautta on myös mahdollista tilata T-paitoja tai kangaskasseja omakustanteisesti. Kiitos ja palkitseminen tavalla tai toisella nostaa raatilaisia ansaitusti esiin yhteisössä!

 

Vinkki 3. Osallisuus ja omat voimavarat ytimessä

Todellinen osallisuus saattaa toimia taikasanana toimivan raadin taustalla. Toimijat kertovat, että yhteistä innostusta ylläpitää yhteinen toiminta. Yhteinen suunnittelu ja yhdessä tekeminen ovatkin olennaisia osia onnistuneessa Vihreä lippu -toiminnassa.

Yksinkertainen, mutta välillä arjessa unohtuva vinkki on kysyä oppilailta, mikä heitä kiinnostaa ja mitä he haluavat ympäristöraadissa tehdä. Onnistunut raatitoiminta lähtee siis liikkeelle lasten ja nuorten kuuntelusta ja tämän pohjalta yhdessä tehdyistä suunnitelmista ja toiminnasta. Tällöin osallisuus toteutuu kuin itsesään!

Samalla raatitoiminnasta vastaavat opettajat muistuttavat omien voimavarojen kuuntelemisesta ja niiden mukaan toimimisesta. Osallisuuden toteutuessa raatitoiminta ei käy kenellekään raskaaksi raatamiseksi, vaan on innostavaa yhteistä tekemistä.

 

Ympäristöraatien toiminta Vihreän lipun painopisteenä 2022-2023

Vihreän lipun toimintamallissa lasten ja nuorten osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet ovat kaiken keskiössä. Koska ympäristöraatitoiminta on osallisuuden ja vaikuttamisen olennainen elementti, haluamme tämän lukuvuoden ajan kannustaa Vihreän lipun toiminnassa panostamaan erityisesti raatien toimintaan.

Ympäristöraatien työ halutaan nostaa ansaitusti esiin. Keväällä Vihreä lippu -toimikunta painottaa vuoden Vihreä lippu -toimijan valinnassa erityisesti onnistunutta ja innostunutta ympäristöraatitoimintaa. Nyt on siis aika koota raati kasaan ja innostua yhdessä tulevasta toiminnasta!

 


Vihreä lippu on Suomen suurin kestävän kehityksen ohjelma ja kansainvälinen ympäristömerkki päiväkodeille, kouluille, oppilaitoksille ja vapaa-ajan toimijoille. Ohjelman osallistujille myönnetään Vihreä lippu -sertifikaatti osoitukseksi toiminnan jatkuvasta kehittämisestä kestävämmäksi.

Vihreän lipun toimintamalli ohjaa ympäristöasioiden pitkäjänteiseen ja yhteisölliseen kehittämiseen sekä kestävän kehityksen mukaisten arvojen ja asenteiden sisäistämiseen. Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco Schools -ohjelmaa, maailman laajinta kestävän kehityksen kouluverkostoa. Eco Schools toimii 68 maassa ja tavoittaa 20 miljoonaa lasta ja nuorta.

Vihreä lippu | FEE Suomi
Lintulahdenkatu 10, 5. krs
00500 Helsinki

+358 45 123 8419
vihrealippu@feesuomi.fi

Tilaa uutiskirje

Saat ympäristökasvatuksen kiinnostavimmat koulutukset, tapahtumat, materiaalit ja tutkimusuutiset näppärästi sähköpostiisi! Tietosuojaselosteemme löytyy tästä.