Vihreä lippu lasten vapaa-ajan toiminnan keskiössä

Tamperelainen Lastenkulttuurikeskus Rulla on osallistunut innolla kestävän kehityksen kasvatukseen. Vihreän lipun vapaa-ajan toimijoiden pilottihankkeeseen osallistuminen sai kulttuurikeskuksen sitoutumaan ohjelmaan.

 

Vihreä lippu -ohjelma toimii jo yli 370 toimijan voimalla Suomessa. Joukossa on päiväkotien ja koulujen lisäksi myös vapaa-ajan toimijoita. Osana Vihreän lipun kehittämishanketta toteutettiin erillinen vapaa-ajan toimijoiden pilottihanke vuosina 2021-2022. Mukaan lähti 10 erilaista vapaa-ajan toimijaa testaamaan, pohtimaan ja kehittämään Vihreän lipun toimintamallin sopivuutta omaan toimintaansa. Hankkeen myötä seitsemän uutta vapaa-ajan toimijaa sai ensimmäisen Vihreän lippunsa liehumaan.

Vihreän lipun kautta hankkeessa mukana olleet vapaa-ajantoimijat saivat toimintaansa uusia ideoita, keinoja ja materiaaleja. Osallistujat kertoivat myös, että Vihreä lippu toiminta vahvisti lasten osallistamista ja piti yllä tai vauhditti kestävän kehityksen teemojen huomioimista toiminnassa.

 

Talvehtivien eläinten teemainen diorama, joka yhdistelee faktaa ja taiteellista näkemystä. Kuvassa talvihorrosta nukkuva värikäs kyykäärme. (kuva: Mia Saharla)

 

Kokonaisvaltaista kestävän kehityksen huomioimista

Yksi pilotointiin innokkaasti osallistunut toimija on Tampereen keskustassa sijaitseva Lastenkulttuurikeskus Rulla. Se tarjoaa maksuttomia ja kielellisesti saavutettavia tapahtumia, työpajoja ja näyttelyitä kaiken ikäisille lapsille perheineen.

Rullan kulttuuriohjaaja Mia Saharla kertoo kestävien arvojen kulkeneen mukana kulttuurikeskuksen toiminnassa jo ennen Vihreää lippua, joten hankkeeseen mukaan lähteminen tuntui hyvältä ratkaisulta. Saharlan mukaan pilottivuosi tarjosikin hienon mahdollisuuden tarkastella kokonaisvaltaisesti kestävän kehityksen huomioimista ja kulttuurikeskuksen toiminnan ympäristökasvatuksellista otetta.

Pilottivuoden terävin kärki kohdistui Rullan maksuttomiin, joka toinen lauantai pidettäviin taidetunteihin, joiden 5-10 vuotiaista osallistujista myös ympäristöraati koostui.

“Tutkimme luonnonkirjon teemaa kuvataideharrastuksen kontekstissa käsitellen aihetta niin temaattisesti kuin materiaalilähtöisesti ympäristöempatiaa painottaen. Lisäksi juttelimme taiteen tekemisen ulkopuolisista ympäristövaikutuksista”, Saharla kertoo.

Taidetuntilaisten kanssa sovittiin esimerkiksi, että energian säästämisen nimissä osa kulttuurikeskuksen tiloista pysyy suljettuna ennen paikan avautumista kaikille asiakkaille. Taidetuntien keskusteluiden pohjalta syntyivät myös Rullan työpajan materiaalikunnioitukseen ja taideteosten elinkaareen painottuvat huoneentaulut.

Lisäksi pilottihankkeen aikana nostettiin esille kestäviä arvoja, luonnonkirjoa, ympäristöempatiaa ja pölyttäjätietoutta esimerkiksi ohjatuilla näyttelykierroksilla ja aineistonostoilla kerhoissa, työpajoissa sekä Rullan tapahtumissa ja sosiaalisessa mediassa.

 

Rullan taidetuntien osallistujat koostivat itselleen omassa kaupungissa tärkeiden asioiden pohjalta Tampereen pormestarille jättipostikortin. Kuvapuolen taakse on kirjattu lasten ajatuksia. Tärkeiksi koettiin esimerkiksi puhtaat uimarannat, kukat, perhoset ja kalat sekä mahdollisuus leikkiä ja retkeillä metsässä, Tammerkoski ja jäätelökioskit. (kuva: Mia Saharla)

 

Pilottihanke päättyi, toiminta jatkuu

Vihreä lippu ottaa Rullan kävijät vastaan heti kulttuurikeskuksen sisäänkäynnillä, jossa pilottivuoden diplomi sekä vihreä pöytälippu komeilevat. Pilottihankkeen jälkeen kulttuurikeskuksessa päätettiin jatkaa hyvin alkanutta Vihreä lippu -matkaa ja liittyä mukaan ohjelmaan. Toiminta näkyykin kulttuurikeskuksen arjen valinnoissa aina vegaanisista tarjoiluista ja kestoastioista biohajoaviin pesuaineisiin.

Saharla kertoo, että Rullan kahden viikon välein vaihtuvat ja kaikille kävijöille avoimet taidetyöpajat suunnitellaan kestävä kehitys ja Vihreä lippu -toiminta huomioiden.

“Käytämme paljon kierrätysmateriaalia ja kierrätämme myös vanhoista työpajoista jäänyttä materiaalia osana uusia työpajoja. Työpajaohjeissa ovat aina mukana myös taideteoksen kierrätysohjeet ja ympäristöraadin keskustelun pohjalta syntyneet työpajan huoneentaulut tavoittavat asiakkaamme”, hän sanoo.

Saharlan mukaan taidetuntien osallistujien kanssa on sukellettu kestävyyden ja luonnonkirjon teemoihin kuvataiteen tekemisen kontekstissa, tutustuen samalla erilaisiin taidemuotoihin lasten valitsemien tuntisisältöjen kautta. Tutkimuksen kohteina ovat olleet muun muassa uhanalaiset lajit ja syvä meri. Lisäksi tunneilla on toteutettu talvehtivien eläinten aiheella dioramoja ja tehty syötävää ja siten katoavaa taidetta.

Keväällä kulttuurikeskuksen pihaan istutettiin perhosystävällisiä kasveja ja rakennettiin roskamateriaaleista veistoksia. Poliittisen vaikuttamisen teoksena toteutettiin Tampereen pormestarille jättipostikortti, johon lapset kuvasivat itselleen Tampereella tärkeitä asioita.

“Tällä kaudella jatkamme toimintaamme Yhteinen maapallo -teemalla. Se kattaa hienosti kestävän kehityksen kaikkine osa-alueineen. Taidetuntien osallistujat ovat valinneet jälleen tuntien sisällöt keväälle 2023. Sisällöissä näkyy ympäristökasvatuksellisen puolen lisäksi myös monikulttuurisuus”, Saharla kertoo.

 

Rullan etupihan Lasten puutarhan kukkaloistoa. Taidetuntien osallistujat sommittelivat kukkalaatikoihin perhosia ja pölyttäjiä houkuttelevat istutukset. Samalla lapset tekivät kukkien sekaan luonnonmateriaaleista pieniä taideteoksia. (kuva: Paula Maunu)

 

Vihreä lippu myös vapaa-ajan toimijoille

Vaikka Vihreä lippu -sertifikaatti on useimmiten tuttu koulu- ja päiväkotimaailmasta on Lasten kulttuurikeskus Rullassa koettu sen mukautuvan hyvin myös vapaa-ajan toiminnan käyttöön.

“Olemme voineet Rullassa etsiä ja löytää lastenkulttuurikeskukselle sopivan tavan toteuttaa Vihreä lippu -toimintaa. Meillä ei esimerkiksi ole täysin samana pysyviä harrasteryhmiä, joten toteutimme ympäristöraadin meillä jo olevan kuvataidetoiminnan kontekstissa. Taidetunneilla on paljon vakiokävijöitä, mutta joka kerralle ilmoittaudutaan aina erikseen ja osallistujissa on myös vaihtuvuutta. Vihreä lippu toi taidetuntien lisäksi muuhun työpajatoimintaan entistä enemmän ympäristökasvatuksellista näkökulmaa”, kertoo Saharla.

Hänen mukaansa Vihreän lipun kautta oman yksikön toiminnan katvealueet on huomattu, ja sertifikaatin tarjoamien materiaalien kautta toiminnan kestävyyden vahvistamiseen on tullut uusia näkökulmia ja konkreettisia työkaluja.

“Vihreä lippu toimii myös hyvänä porttina, jos haluaa lähteä luotsaamaan toimintaa kestävämpään suuntaan ensimmäistä kertaa. Tukea ja tietoa on saatavilla. Tärkeää on myös antaa lapsille ääni ja mahdollisuus vaikuttaa konkreettisesti. Tämä toteutuu Vihreän lipun myötä, sillä lasten osallisuus on sisäänkirjoitettu toimintaan.“

 


Pilotista saadut hyvät kokemukset ja ehdotetut uudistukset on suunnitelmissa ottaa käyttöön laajemmin 2023 Vihreä lippu -ohjelman uudistusten kanssa. Mukaan Vihreä lippu ohjelmaan voi liittyä milloin vain: Ota yhteyttä, niin jutellaan sopisiko Vihreä lippu -ohjelma teidän tulevaisuuden toimintatavaksi! Yhteystiedot – Vihreä lippu (vihrealippu.fi)

Tutustu myös Lastenkulttuurikeskus Rullan monipuoliseen toimintaan lisää täällä.


Vihreä lippu on Suomen suurin kestävän kehityksen ohjelma ja kansainvälinen ympäristömerkki päiväkodeille, kouluille, oppilaitoksille ja vapaa-ajan toimijoille. Ohjelman osallistujille myönnetään Vihreä lippu -sertifikaatti osoitukseksi toiminnan jatkuvasta kehittämisestä kestävämmäksi.

Vihreän lipun toimintamalli ohjaa ympäristöasioiden pitkäjänteiseen ja yhteisölliseen kehittämiseen sekä kestävän kehityksen mukaisten arvojen ja asenteiden sisäistämiseen. Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco Schools -ohjelmaa, maailman laajinta kestävän kehityksen kouluverkostoa. Eco Schools toimii 74 maassa ja tavoittaa 20 miljoonaa lasta ja nuorta.


Teksti: Anniina Puurtinen ja Pinja Silvonen

Kuvat: Mia Saharla ja Paula Maunu

Vihreä lippu | FEE Suomi
Lintulahdenkatu 10, 5. krs
00500 Helsinki

+358 45 123 8419
vihrealippu@feesuomi.fi

Tilaa uutiskirje

Saat ympäristökasvatuksen kiinnostavimmat koulutukset, tapahtumat, materiaalit ja tutkimusuutiset näppärästi sähköpostiisi! Tietosuojaselosteemme löytyy tästä.