Vuoden 2023 palkitut Vihreä Lippu -toimijat

Vuoden Vihreä lippu -toimijapalkinto on tänä vuonna myönnetty kolmelle toimijalle, jotka ovat Boxby Skolan Sipoosta, Kantvikin päiväkoti Kirkkonummelta sekä Saunalahden yhtenäiskoulu Espoosta. Näitä kaikkia toimijoita yhdisti osallistava ja aktiivinen ympäristöraatitoiminta, vahva yhteistyö aikuisten ja lasten välillä sekä konkreettiset vahvat ympäristöteot.

Vuoden Vihreä lippu -toimijapalkinto on tunnustus esimerkillisestä kestävän kehityksen kasvatuksesta. Palkinto myönnetään vuosittain 2–3 toimijalle, jotka Vihreä lippu -toimikunta valitsee.

 

Pienen koulun yhteisöllisyys synnyttää kestäviä ja vaikuttavia toimintatapoja

Sipoolaisessa Boxby Skolassa on tehty vaikuttavia ympäristötekoja vahvan yhteisöllisen toiminnan avulla. Heidän ympäristöraatinsa on valinnut vuoden teemaksi luonnonmonimuotoisuuden, jonka sisältöjä he ovat vieneet eteenpäin aktiivisesti. Ympäristöraati on koostunut eri-ikäisistä lapsista esikoulusta kuudenteen luokkaan saakka.

Boxby skolan teemapäivän tunnelmia

Opettaja Christel Lindblad kertoo, että he tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden tulla mukaan ympäristöraatiin aina lukuvuoden alussa. Lindblad kokee tärkeäksi antaa oppilaille vastuuta ja mahdollisuuksia vaikuttaa. Heidän ympäristöraatinsa saa esimerkiksi valita aina vuoden teeman. Lindlad kertoo, että oppilaat ovat sitoutuneet toimintaa hyvin. Hän kokee, että siihen vaikuttaa läheinen yhteistyö oppilaiden kanssa sekä useat heillä käytössä olevat aktivointielimet, eli edustajisto, ympäristöneuvosto ja hyvinvointijohtaja sekä kestävän kehityksen oppitunnit, jotka ovat kerran viikossa 0-3-luokille.

Boxby Skola näkee pienen koulun toiminnassa paljon mahdollisuuksia yhteisölliseen toimintaan, jossa avainhenkilöiden avulla on saatu kannustettua kaikkia mukaan ympäristöystävälliseen toimintaan. Opettaja Christel Lindblad mainitsee muun muassa, että heidän keittiö- ja siivouspäällikkönsä auttoi heitä järjestämään ja ylläpitämään jätteiden lajittelua luokkahuoneissa. Lindlad jatkaakin, että jos itsellä ei ole energiaa olla jossain hetkessä innostunut, aina löytyy joku toinen, joka puskee eteenpäin, kunnes taas innostuu toisten kannustuksella mukaan.

Pölyttäjäniitty

Vuoden aikana monimuotoisuutta on saatu integroitua opetukseen monipuolisesti järjestämällä muun muassa teemapäiviä sekä tapahtumia. Boxby Skola on sisäistänyt vuoden teemansa monimuotoisuuden hienosti mikä näkyy niin isommissa kuin pienemmissäkin päätöksissä. Tästä esimerkkinä se, että pölyttäjäniitylle asettuneiden ärhäköinäkin tunnetuiden maa-ampiaistenkin kanssa haluttiin löytää hyvä ratkaisu yhteiseloon, jota tukivat kaikki rehtoria myöten.

 

Yhteisöllistä ja monipuolista vaikuttamista

Istutuspuuhia

Kirkkonummella sijaitseva Kantvikin päiväkoti luottaa yhteisölliseen tekemiseen, johon on saatu mukaan myös päiväkodin pienetkin toimijat sekä perheet. Kantvikin päiväkoti on tämän toimintakauden aikana keskittynyt lähiympäristöön ja saaneet valtavasti aikaa muun muassa opiskelemalla lähiympäristön kasveja ja eläimiä sekä kulttuuriympäristöä.

Kirsi Saravesi Kantvikista kertoo, että heille erityisen tärkeää ympäristöraatitoiminnassa on ollut osallistaa mukaan lapsia kaikista ryhmistä, vaikka osa lapsista on ollut vielä todella pieniä. He kokevat, että mitä enemmän porukkaan on mukana, sitä hauskempaa. Heille on ollut merkityksellistä myös se, että kasvattajia on mukana jokaisesta ryhmästä. Saravesi sanookin, että ”Ilo ja innostus tarttuu niin aikuisista kuin lapsistakin!”

Saravesi painottaa, että tärkeitä ympäristöraadeissa on lasten innostuminen, motivoituminen ja oppiminen sekä se, että on aidosti kivaa. Saravesi kertoo, että he ovat kokeneet toiminnallisuuden ja musiikin, kädentaitojen ja liikuntaleikkien hyödyntämisen sopivaksi heidän päiväkotinsa lapsille. Välillä he ovat kokoontuneet yhteen kaiken ikäisten kanssa, välillä on nähty tärkeäksi kohdistaa toimintaa ikäryhmittäin. Vetovastuun jakaminen reilusti jokaisen ryhmän kasvattajien välillä on koettu hyödylliseksi.

Ei vain toukka vaan sylkikuoriaisen toukka!

Kantvikin päiväkodissa on järjestetty monipuolista toimintaa ja saatu valtavasti aikaan lasten lähiympäristön tuntemuksessa ja arvostuksessa. Lapset ovat saaneet olla mukana muun muassa ruoan kasvattamisessa, sadonkorjuussa sekä poimimassa marjoja. He ovat oppineet lähialueen eläinten ja kasvien sekä paikkojen nimiä. Saravesi kertoo, että Vihreä lippu -toiminta on tehnyt heidän ympäristökasvatuksestaan tavoitteellisempaa, monipuolisempaa ja pedagogisesti perustellumpaa. Hän jatkaa, että nykyään ympäristökasvatus läpäisee koko päiväkodin toimintaa ja he ovat omaksuneet askel askeleelta kestävämpiä elintapoja.

 

 

Innostus tarttuu!

Espoossa sijaitseva Saunalahden yhtenäiskoulu haluaa painottaa innostamisen ja osallistamisen tärkeyttä. Hannu Takala kertoo, että heidän toimintansa ydin on innostamisessa ja aktiivisuudessa. Rohkaisevat opettajat saavat oppilaat mukaan ja näin toiminta kukoistaa ja näkyy rakenteissa ja arvoissa.

Ilmastopuu

Saunalahden yhtenäiskoulu on jo Vihreä Lippu -toiminnan konkari ja tänä vuonna he olivat tarttuneet ilmastonmuutos -teemaan. Heidän aktiivisen ympäristöraatitoimintansa salaisuus on panostuksessa säännöllisiin tapaamisiin, jotka tapahtuvat kerran kuussa. Saunalahden koululta kehutaan raatilaisten toiminnan oma-aloittesuutta sekä aktiivisuutta. On nähty tärkeäksi kysyä oppilaiden mielipiteitä ja ideoita sekä mahdollistettu toimintaa. Seiskaluokkalaiset ovat muun muassa toimineen ilmastolähettiläinä 1.-6. -luokkalaisille kertoen heille taidolla ja tiedolla ilmastonmuutoksesta. Lisäksi he ovat tehneet muun muassa kuulutuksia ja päivänavauksia koulussa. Raatilaiset olivat myös ilahduttaneet jakamalla vihreitä sydämiä talon aikuisille kestävän kehityksen teoista. Lisäksi heillä on ruokalassa ilmastopuu, joka muistuttaa joka päivä ilmastolupauksesta.

Saunalahden koulu on panostanut ympäristöraadin kokoamiseen monella tavalla. Raatilaisilta on tiedusteltu jo keväällä, että haluavatko he olla mukana myös ensi vuonna. Lisäksi on panostettu siihen, että kaikki 5.-6.-luokkalaiset saavat  halutessaan osallistua raateihin ja toivotaan, että he haluaisivat olla mukana toiminnassa myös yläkoulussa. Raatilaisia on palkittu monella eri tavoin, kuten diplomein ja valokuvin sekä retkillä. Lisäksi he ovat saaneet jäätelöt kevään lopussa ja yhdelle oppilaalle on jaettu stipendi aktiivisesta ja oma-aloitteisesta toiminnasta ympäristöraadissa.

Vihreä lippu -tavat näkyvästi esillä

Saunalahden koulu kehittää aktiivisesti Vihreä lippu -toimintaa ja pyrkii luomaan uusia käytäntöjä jo olemassa olevien lisäksi. Tulevaisuudessa he suunnittelevat luokille Vihreä Lippu -tunteja, jossa olisi koko luokka ja mahdollisesti myös kaikki luokka-asteet mukana. Aktiivisuus ja monipuolinen toiminnallisuus on Saunalahden koulun toiminnan ytimessä. ”Ei vain istuta ja jutella, vaan raatilaiset tekevät juttuja!” kiteyttävät opettajat.

 

Lämpimät onnittelut kaikille voittajille FEE Suomen puolesta!

Vihreä lippu | FEE Suomi
Lintulahdenkatu 10, 5. krs
00500 Helsinki

+358 45 123 8419
vihrealippu@feesuomi.fi

Tilaa uutiskirje

Saat ympäristökasvatuksen kiinnostavimmat koulutukset, tapahtumat, materiaalit ja tutkimusuutiset näppärästi sähköpostiisi! Tietosuojaselosteemme löytyy tästä.