Kansainvälinen tausta

Vihreä lippu on osa arvostettua kansainvälistä Eco-Schools-ohjelmaa, josta vastaa Foundation for Environmental Education -järjestö (FEE). Eco-Schools-ohjelma toimii 67 maassa ympäri maailman.


FEE (Foundation for Environmental Education) on vuonna 1981 perustettu eurooppalaisten ympäristökasvatustoimijoiden kattojärjestö. Sen kehittämä kasvatusalan ympäristöohjelma Eco-Schools käynnistyi vuonna 1994 Tanskassa, Saksassa, Kreikassa ja Isossa-Britanniassa. Suomi liittyi mukaan ohjelmaan vuonna 1998.

Kansainvälinen työryhmä päätti Eco-Schools-ohjelman yhteisistä periaatteista:

  • Ruohonjuuritaso: aloitteen osallistumisesta projektiin pitää tulla koulun henkilökunnalta ja oppilailta
  • Osallistuminen: oppilaat ja henkilökunta toimivat yhdessä demokraattisessa ympäristöraadissa
  • Toiminta: Eco-Schools-projekti käsittää ympäristöopetuksen lisäksi käytännöllistä toimintaa
  • Avoimuus: jaetaan kokemuksia ja ollaan avoimia yhteiskunnalle

Koulujärjestelmät vaihtelevat suuresti maasta toiseen, minkä vuoksi ohjelman toimintamalli ei ole täysin sama kaikissa osallistujamaissa. Monia yleisiä suuntaviivoja on kuitenkin lyöty lukkoon. Näitä ovat mm. ympäristöraati, yhteiset Vihreä lippu -tavat ja ulkopuolisen tahon suorittama arviointi. FEE Suomi on kehittänyt Vihreä lippu -ohjelmaan omaan päivähoito- ja koulujärjestelmäämme sopivat toimintatavat ja materiaalit.

Ohjelman tunnus, vihreä lippu, on erään ranskalaisen taidekoulun suunnittelema. Sen on tarkoitus luoda mielleyhtymiä lapsiin ja nuoriin sekä ympäristötietouteen.

 

 

Vuonna 2018 Eco-Schools toimii 67 maassa: kaikilla maailman asutetuilla mantereilla ja lähes kaikissa EU-maissa. Viime vuosina ohjelma on laajentunut erityisesti Afrikkaan ja Aasiaan. 51 000 koulua käyttää ohjelmaa ympäristöohjelmanaan, ja ohjelma tavoittaa yli 19 miljoonaa lasta ja nuorta.

Eco-Schools-ohjelman lisäksi FEEllä on neljä muuta ympäristökasvatusohjelmaa:

logoalalaita

Vihreä lippu | FEE Suomi
Lintulahdenkatu 10, 5. krs
00500 Helsinki

+358 9 4541 8151
vihrealippu@feesuomi.fi