Opas ilmasto­kasvatukseen

 

Pieni opas ilmastokasvatukseen johdattaa ilmastonmuutoksen käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa. Ilmastokasvatus on tärkeää, sillä ilmastonmuutos on yksi aikamme merkittävimmistä ongelmista.


Pieni opas ilmastokasvatukseen tarjoaa tiiviit neuvot onnistuneeseen ilmastokasvatukseen ja ilmastotunteiden käsittelyyn sekä inspiroivia toimintavinkkejä. Onnistuneessa ilmastokasvatuksessa mukana ovat niin tieto, tunteet, arvot, asenteet, taidot kuin toiminta. Sen keskiössä on kaikkien osallisuus ja yhdessä tekeminen. Olemme tehneet oppaan Atea Finland Oy:n tuella. 

Ilmastonmuutos on yksi Vihreän lipun yhdeksästä teemasta. Pieni opas ilmastokasvatukseen on lyhyt tiivistelmä Vihreä lippu -osallistujille tarjottavasta ilmastonmuutos-teemamateriaalista, joka antaa kattavasti tietoa ja toimintavinkkejä ilmastonmuutoksen käsittelyyn eri-ikäisten lasten ja nuorten kanssa.

Saat kattavat materiaalit, asiantuntijoiden tuen sekä hyväksi todetun toimintamallimme käyttöösi liittymällä mukaan Vihreään lippuun. 

Ilmastokasvatusta yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa

Ilmastonmuutos ja etelän äänet -materiaali opastaa ilmastokasvatukseen yläkoulussa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Materiaali ohjaa nuoret perehtymään ilmastonmuutoksen syihin, seurauksiin, ratkaisuihin ja globaaleihin kytköksiin toiminnallisesti. Ryhmätyönä toteutettava videoprojekti ohjaa oppilaat tutkimaan kestävän kehityksen teemoja sekä ottamaan niihin kantaa. Myös mediataidot karttuvat samalla.

Tutustu valmiisiin tuntisuunnitelmiin, videoihin, tehtäviin vinkkeihin sekä taustatietoon ilmastonmuutoksesta materiaalin verkkosivuilla.

Toteutimme Ilmastonmuutos ja etelän äänet -materiaalin yhdessä Siemenpuusäätiön kanssa, Fingon koordinoimassa EU-rahoitteisessa FrameVoiceReport!-hankkeessa.

logoalalaita

Vihreä lippu | FEE Suomi
Lintulahdenkatu 10, 5. krs
00500 Helsinki

+358 9 4541 8151
vihrealippu@feesuomi.fi