Kehittämisprojekti 2020-2022

Tältä sivulta löydät kootusti tietoja siitä, mikä Vihreän lipun kehittämisprojekti on ja miten se etenee.

Kysymyksiä, ideoita, palautetta? Kuulemme mielellämme! (puh. 045 123 8419, vihrealippu@feesuomi.fi)


Mikä kehittämisprojekti?

Vihreä lippu on ollut Suomessa jo 20 vuotta, ja nyt on tullut aika tehdä perusteellinen kuntotarkastus. Tuoreen osallistujakyselyn mukaan Vihreä lippu toimii pääosin hyvin ja useimmat suosittelisivat sitä kollegalleen. Osa muutostarpeista on kuitenkin sellaisia, että niitä tulee tarkastella kerralla isompana kokonaisuutena, ja siksi toteutamme kehittämisprojektin.

Kehittämisprojektin tavoitteet

1) Etsiä ja paikantaa kaikki Vihreän lipun kehittämiskohteet

2) Varmistaa Vihreä lippu -ohjelman ja sertifikaatin laatu, toimivuus ja käyttäjäystävällisyys, sopivuus 2020-luvulle sekä kasvupotentiaali

Projektin aikataulu

Kehittämisprojekti toteutetaan vaiheittain vuosien 2020–2022 aikana.

Lukuvuoden 2020–21 aikana keskityttiin selvittämään, mikä Vihreässä lipussa toimii ja mitä tulisi kehittää. Selvitystyöhön kuului pohjustavia työpajoja, kysely kaikille Vihreä lippu -osallistujille ja sidosryhmille, ryhmähaastatteluita satunnaisesti valituille osallistujille, sekä pro gradu -työ aiheesta. Keräämme myös lasten ja nuorten näkemyksiä Vihreästä lipusta opettajille lähetettävän tehtävän avulla. (Haastattelut ja lasten kuuleminen siirtyivät koronan takia syksyyn 2021.)

Lukuvuonna 2021–22 fokusoidaan muutamien isompien asioiden kehittämiseen (lisätietoa alla). Osa isommista kehittämiskohdista on noussut osallistujakyselystä, ja osa FEE Suomen oman analyysin myötä. Kaikki osallistujat ovat tervetulleita mukaan kehittämistyöhön! (Katso työpajalinkit alla) Lukuvuonna 2021–22 tehdään myös isoimmat johtopäätökset kehitettävistä asioita.

Muutokset, joita kehittämisprojektin myötä halutaan tehdä, toteutetaan vaiheittain. Pieniä muutoksia toteutetaan matkan varrella. Isommat muutokset toteutetaan kehittämisprojektin jälkeen, kun kaikki ohjelmaan tehtävät muutokset ovat tiedossa.

Päätulokset selvitystyöstä

Lue tähänastisista tuloksista koottu artikkeli täältä: https://vihrealippu.fi/2021/03/osallistujakyselyn-tuloksia/

Isompia kehittämiskohteita

 • toimintasuunnitelma- ja raporttilomake
 • alkukartoitus ja vaikuttavimpien ympäristötoimien korostaminen
 • kestävä taso -malli

  Näistä aiheista järjestettiin työpajat kaikille kiinnostuneille marraskuun 2021 ja tammikuun 2022 välillä. Kiitos kaikille työpajoihin osallistuneille!

Kehittämisprojektin eteneminen keväällä 2022

Kehittämisprojektin päätavoitteiksi ovat matkan varrella kirkastuneet erityisesti käyttäjäystävällisyyden ja vaikuttavuuden parantaminen, joiden näemme olevan avainasemassa myös Vihreä lippu -ohjelman laadun ja kasvupotentiaalin turvaamisessa.

Käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi työstämme parhaillaan mm. seuraavia toimenpiteitä: raportointilomakkeen uudistaminen (yksi tärkeimmistä uudistuksista), lisätukea toiminnan integroimiseksi osaksi yksikön arkea, checklista Vihreä lippu -projektin toteuttamiseen (prototyypin jatkokehitys) sekä pienten oppaiden ja lyhyiden videoluentojen tuottaminen kaikista Vihreä lippu -teemoista (tarvittavaa lisärahoitusta etsitään).

Vaikuttavuuden lisäämiseksi työstämme mm. arvokasvatuspuolen vahvistamista lisätukimateriaaleilla ja -tehtävillä, vaikuttavimpien ympäristötekojen korostamista teemamateriaaleissamme, alkukartoituksen selkeyttämisestä, kestävä taso -mallin kehittämistä sekä mahdollisen kolmannen tason kehittämistä.

Päätökset uudistuksista Vihreä lippu -toimintamalliin

Kaksivuotisen kehittämisprojektin päätteeksi FEE Suomen hallitus päätti 18.5.2022 Vihreä lippu -toimintamalliin tehtävistä uudistuksista. Uudistukset heijastelevat Vihreä lippu -uudistamistyön kahta päätavoitetta: helppokäyttöisyyden ja vaikuttavuuden parantaminen.

Tulevat uudistukset toimintamalliin:

 • toimintasuunnitelma- ja raportointilomake vaihdetaan helppokäyttöisempään, ja lomakkeen sisältöjä tiivistetään
 • projektin alkuvaiheeseen lisätään alkuintro, joka tarjoaa työkaluja arvokasvatukseen sekä kestävän kehityksen aihekokonaisuuden hahmottamiseen.
 • kartoituksia varten tehdään uusia, valmiita pohjia, joihin kootaan tiiviisti relevanteimpia kartoitettavia asioita teemakohtaisesti. Valmiit pohjat helpottavat kartoitusten tekemistä sekä relevanteimpien asioiden hahmottamista lasten ja nuorten kanssa.
 • jokaista teemaa varten kootaan lista relevanteimmista ympäristöteoista, joita teemaan liittyen voi tehdä. Listat auttavat hahmottamaan, millä tavoin koulussa, päiväkodissa ja lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnassa voidaan parhaalla mahdollisella tavalla vähentää ympäristökuormitusta tai vaikuttaa positiivisesti ympäristöön. Lasten ja nuorten ideointi-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuudet ohjaavat listojen tekemistä.
 • kestävä taso -mallia uudistetaan. Tarkat sisällöt ovat vielä työn alla.
 • lisätään muutamia vahvoja suosituksia sille, miten Vihreä lippu -toiminta saadaan osaksi koulun/päiväkodin rakenteita ja miten voidaan tukea vastuuopettajia työtaakan keventämisessä

Seuraavaksi

Uudistettu Vihreä lippu -toimintamalli lanseerataan elokuussa 2023. Valmistelemme lukuvuoden 2022–2023 aikana uudistuksiin tarvittavat tukimateriaalit ja -välineet.

Meillä on Vihreän lipun kehittämiseksi myös useita muita pidemmän aikavälin suunnitelmia, jotka odottavat lisärahoitusta tai uudistetun toimintamallin valmistumista:

 • Pienet oppaat ja videoluennot jokaiseen 9 teemaan
 • Vertaistukimahdollisuuksien tukeminen nykyistä isommin, mm. säännölliset etä- ja lähitapaamisten järjestäminen, mentorointisysteeminen rakentaminen, ym.
 • Osallistumismaksuhinnaston mahdollinen muokkaus
 • Lukio- ja ammattioppilaitosmallien erityinen tarkastelu ja tarpeen mukaan kehittäminen
 • Uusi teemamateriaali yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta

Jo toteutettuja toimenpiteitä

 • perehdytyswebinaarit, nauhoitukset saatavilla uusille osallistujille
 • esittely- ja perehdytysvideot (varhaiskasvatus toteutettu, kouluvideo odottaa rahoitusta)
 • yksikkökohtaisten perehdytysten tarjoaminen uusille yksiköille etäyhteyden kautta
 • checklist opettajille ja kasvattajille Vihreä lippu -projektin vetämisen tueksi
 • kokemustenvaihtotapaamisten järjestäminen Vihreä lippu -opettajille ja kasvattajille etäyhteyksillä

Kysymyksiä, ideoita, palautetta? Kuulemme mielellämme! (puh. 045 123 8419, vihrealippu@feesuomi.fi)

Vihreä lippu | FEE Suomi
Lintulahdenkatu 10, 5. krs
00500 Helsinki

+358 45 123 8419
vihrealippu@feesuomi.fi

Tilaa uutiskirje

Saat ympäristökasvatuksen kiinnostavimmat koulutukset, tapahtumat, materiaalit ja tutkimusuutiset näppärästi sähköpostiisi! Tietosuojaselosteemme löytyy tästä.