Vihreän lipun
materiaalit

Vihreä lippu -ohjelma tarjoaa osallistujilleen kattavat, tutkimustietoon perustuvat teemamateriaalit merkittävimmistä ympäristökysymyksistä. Ohjelman yhdeksän teemaa muodostavat kokonaiskuvan kestävän tulevaisuuden tiedoista ja taidoista. Osa materiaaleista on avoimia kaikille kiinnostuneille.


Vihreän lipun kaikille avoimet materiaalit

Vihreän lipun teemamateriaalit

Vihreän lipun teemamateriaalit sisältävät runsaasti valmiita toimintavinkkejä sekä tärkeimmät tiedot merkittävimmistä ympäristökysymyksistä helppolukuisessa muodossa. Teemat linkittyvät YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Materiaalit helpottavat opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden täyttämistä kestävien elämäntapojen opettelemisesta, osallisuudesta ja vaikuttamiseen kasvattamisesta.

Kestävää kehitystä on helpompi lähestyä pala kerrallaan. Vihreä lippu -toiminta jakautuu projekteihin, joissa päiväkoti, koulu tai oppilaitos keskittyy yhteen ympäristökasvatukselliseen teemaan. Näin työ rajautuu inhimillisen kokoiseksi ja näkyviä tuloksia saadaan aikaan alusta saakka, mikä innostaa jatkamaan. Projektien edetessä Vihreän lipun yhdeksästä teemasta muodostuu kokonaiskuva kestävän tulevaisuuden tiedoista ja taidoista.

Vesi

Vesi-teeman puitteissa pyritään vähentämään sekä oman toimintayksikön että yksittäisten ihmisten vedenkäyttöä. On tärkeää ymmärtää puhtaan veden merkitys kaikelle elämällä maapallollamme. Tämän tavoitteen saavuttamisessa auttaa tutustuminen mm. veteen liittyviin luonnonilmiöihin sekä lähiympäristön ja maailman vesivarantoihin.

Energia

Energia on laaja-alainen ilmiö ja tähän teemaan voi tarttua useista eri näkökulmista: esim. energia luonnonilmiönä, energiantuotanto ja ilmastonmuutos tai energia ihmisen liikkumisessa. Energia-projektissa oleellista on ymmärtää energian säästön välttämättömyys sekä oppia keinoja vähentää omaa energiankulutustaan.

Jätteiden vähentäminenJätteiden vähentäminen

Jätteiden lajittelun kuntoon saattaminen ja kokonaisjätemäärän vähentäminen ovat päätavoitteina Jätteiden vähentäminen -teemaisessa Vihreä lippu -projektissa. Samalla kannattaa perehtyä yhdessä siihen, kuinka jätteiden lajittelu ja vähentäminen säästää luontoa, ja miksi luonnonvarojen säästäminen on tärkeää.

Lähiympäristö

Lähiympäristöön tutustuminen ja siitä välittäminen toimivat pohjana henkilökohtaisen luontosuhteen kehittymiselle. Kenellä tahansa on oikeus ja mahdollisuus pyrkiä tekemään omasta asuin- ja oleskeluympäristöstään parempi. Teema tarjoaa mahdollisuuden aktiiviseen kansalaisvaikuttamiseen sekä uusien suhteiden luomiseen lähiympäristön toimijoiden kanssa.

Kestävä kulutus

Ekotehokkuus, kulutuskriittisyys, kierrättäminen, uudelleenkäyttö... Jokainen meistä tekee päivittäin kulutusvalintoja, jotka vaikuttavat ympäristöön ja luonnonvarojen kulutukseen. Teeman yhteydessä pureudutaan oman toimintayksikön sekä yksilöiden kulutusvalintoihin ja niiden ympäristövaikutuksiin. Pohtimisen arvoista on myös se, kuinka paljon meidän oikeastaan tarvitsee kuluttaa?

Yhteinen maapallo

Yhteinen maapallo -teemassa tutustutaan maapallomme luonnon ja kultuurien monimuotoisuuteen, opetellaan hahmottamaan elämämme globaaleja yhteyksiä sekä vaikutetaan maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin. Osana teemaa käsitellään myös ihmisoikeuksia ja niiden yhteyttä ympäristökysymyksiin.

Terve elämä

Terve elämä -teema yhdistää kaksi elämän kannalta tärkeää näkökulmaa: ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin. Millä yksinkertaisilla keinoilla voimme edistää näitä molempia? Terve elämä -teema painottuu neljään osioon, jotka ovat ruoka, liikkuminen, tupakka ja päihteet sekä sosiaalinen kestävyys.

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos on aikamme merkittävimpiä ongelmia ja siksi se on hyvin tärkeä aihe käsiteltäväksi lasten ja nuorten kanssa. Jokainen meistä voi omalla toiminnallaan vaikuttaa ilmastonmuutoksen etenemiseen – ja yhdessä voimme vaikuttaa entistä enemmän! Ilmastonmuutosta voidaan käsitellä monin tavoin lasten ja nuorten iän mukaisesti, toivoa ja toimijuutta vahvistaen.

Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuus -teemassa havainnoidaan, tutkitaan ja suojellaan luonnon monimuotoisuutta. Aihe on tärkeä, sillä luonnon köyhtyminen on aikamme merkittävimpiä ongelmia, myös Suomessa. Teeman materiaalit sisältävät tärkeimmät tiedot luonnon monimuotoisuudesta sekä paljon toimintavinkkejä luonnonkirjon vaalimiseen, muun muassa kansalaisvaikuttamiseen ja arjen tekoihin.

Teemamateriaalit löytyvät osallistujasivuiltamme. Saat ne käyttöösi, kun liityt mukaan Vihreään lippuun.

Vihreä lippu | FEE Suomi
Lintulahdenkatu 10, 5. krs
00500 Helsinki

+358 45 123 8419
vihrealippu@feesuomi.fi

Tilaa uutiskirje

Saat ympäristökasvatuksen kiinnostavimmat koulutukset, tapahtumat, materiaalit ja tutkimusuutiset näppärästi sähköpostiisi! Tietosuojaselosteemme löytyy tästä.