Toimintamalli

Vihreä lippu -toimintaa toteutetaan aina yksi projekti kerrallaan. Ohjelman toimintamalli perustuu 7 askeleeseen, jotka johdattavat innostavasti ja osallistavasti kestävien tietojen ja taitojen oppimiseen.


Toimintamalli

Vihreä lippu -ohjelman toimintamalli askel askeleelta

Vihreä lippu -projekti käynnistyy ympäristöraadin kokoamisella.  Ympäristöraati on Vihreä lippu -toiminnan sydän. Se on porukka, joka suunnittelee ja vetää Vihreä lippu -toimintaa. 

Jotta lapset ja nuoret pääsevät aidosti osallistumaan ja innostumaan ympäristötyöstä, tulee suurimman osan ympäristöraadin jäsenistä olla lapsia. Lähtökohtaisesti ympäristöraatiin otetaan jäseniä jokaisesta päiväkodin ikäryhmästä tai koulun jokaiselta luokalta.  

Ympäristöraati tutustuu Vihreän lipun johdantoon ja yhdeksään eri teemaan sekä valitsee Vihreä lippu -projektille teeman. Se voi olla yksi Vihreän lipun yhdeksästä teemasta (mm. luonnon monimuotoisuus, ilmastonmuutos, lähiympäristö ja kestävä kulutus), joihin ohjelma tarjoaa valmiit materiaalit ja vinkit. Projektille voi ottaa myös oman vapaavalintaisen teeman, jossa on mukana ympäristökuormituksen vähentämisen näkökulma. Tutustu Vihreän lipun teemoihin täällä.

Kun teema on valittu, kartoitetaan siihen liittyvä lähtötilanne kartoittamalla kolme eri asiaa. Kartoituksia voi tehdä esimerkiksi mittaamalla tai kyselemällä, minkälaisia ympäristövaikutuksia toimintayksiköllä sekä sen lasten/nuorten ja aikuisten toiminnalla on ja kuinka tietoisia toimintayksikössä ollaan teeman aiheista.   Osallistujasivuilta löydät vinkkejä kartoittamiseen sekä kartoitusapurit käyttöönne.

Kartoituksen tulosten perusteella ympäristöraati asettaa tavoitteet projektille. Alkukartoitus auttaa myös näkemään projektin päätteeksi, miten paljon sen aikana on saatu aikaan! 

Vihreä lippu -toiminta toteuttaa opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelman mukaisia tavoitteita kestävien elämäntapojen opettelusta, osallisuudesta ja vaikuttamiseen kasvattamisesta. 

Toiminta jatkuu koko lukuvuoden tai kalenterivuoden ajan. Koko yhteisö osallistuu toimintaan. Uusia arkikäytäntöjä harjoitellaan, ympäristökuormitusta vähennetään ja teemaa tutkitaan ja opiskellaan eri näkökulmista/eri oppiaineissa.  

Projektin aikana seurataan, miten toiminta etenee ja ympäristökuormitus vähenee. On motivoivaa nähdä, miten omilla toimilla on vaikutusta!   

Ympäristöraati laatii toimintasuunnitelman, johon kirjataan alkukartoituksen tulokset, yhdessä sovitut Vihreä lippu -projektin tavoitteet sekä suunnitelma toiminnasta, jolla tavoitteisiin päästään. Teemamateriaalit tarjoavat vinkkejä ja tukea suunnitelman tekoon. Kannattaa tutustua esimerkiksi Vaikuttavimmat ympäristöteot -listoihin. Me Vihreä lippu -toimiston asiantuntijat annamme palautetta ja vinkkejä toimintasuunnitelmaan sekä sen toteuttamiseen.  

Projektin aikana opitut kestävät toimintatavat kirjataan Vihreä lippu -tavoiksi. Vihreä lippu -tavat ovat kestävää arkea luovia konkreettisia toimintatapoja, ikään kuin kestävän kehityksen järjestyssääntöjä. Niiden tekoon osallistetaan koko yhteisö, ja ne pidetään esillä näkyvällä paikalla muistuttamassa yhdessä sovituista arjen ympäristöystävällisistä toimintatavoista. Tapojen teossa voi päästää luovuuden valloilleen: niihin voi esimerkiksi piirtää, valokuvata tai askarrella havainnollistavia kuvia. 

Lisäksi tehdään loppukartoitus vähintään yhdestä alussa kartoittamastanne asiasta, jolloin pääsette tarkastelemaan toimintanne vaikutuksia, mikä on palkitsevaa kaikille osallistujille. 

Projektin aikana tehdyt teot kirjoitetaan loppuraporttiin. Raportin avulla näemme, että ympäristökasvatustoimintanne on laadukasta eli täyttää ohjelman kriteerit, ja osoitukseksi tästä voimme myöntää Vihreän lipun raportin laatineelle yksikölle. Annamme raporttiin myös palautetta ja kommentteja, joiden avulla toimintaa voi kehittää seuraavassa projektissa, joka aloitetaan seuraavan kalenteri- tai lukuvuoden alussa uudella teemalla. 

Kun projekti on viimeistelty ja Vihreä lippu saatu, on aika juhlistaa yhteistä ponnistusta! Projektin päätöstä voi juhlistaa esimerkiksi yhteisellä lipunnosto- ja lauluhetkellä tai esityksellä kevät- tai joulujuhlan yhteydessä.  

Saavutettu Vihreä lippu on upea ponnistus, josta kannattaa viestiä. Esimerkkejä lipusta viestimiseen:

Sosiaalinen media
Napsikaa tunnelmakuvia Vihreä lippu -juhliltanne ja lipunnostosta tai kootkaa parhaita paloja projektinne varrelta. Julkaisussa kannattaa mainita esimerkiksi saavutettu lippu, projektin teema ja muutama helmi matkan varrelta. Mikäli teillä ei ole omaa sosiaalista mediaa, voitte aina kysyä, pääsisittekö vierailemaan vaikkapa oman kunnan sometileillä. Muistakaa lisätä julkaisuunne tunniste #vihreälippu.

Kertokaa Vihreästä lipustanne myös verkkosivuilla. Sivuille voi päivittää pienen esittelyn Vihreä lippu -toiminnastanne ja Vihreän lipun logon (logo löytyy osallistujasivujen Muut materiaalit -sivulta). Mikäli mahdollista, sivuille voi lisätä kuvia ja videoita projektin varrelta. Mikäli ette pysty päivittämään sivuja itse, ottakaa yhteyttä niiden ylläpitäjään.

Paikallislehdet saattavat hyvinkin kiinnostua kirjoittamaan toiminnastanne – olkaa toimitukseen yhteydessä! Entäpä paikallisradio?

Salossa liehuva Vihreä lippu on myös jo itsessään viestintää. Siispä lippu liehumaan!

Video: kansainvälisen Eco-Schools-ohjelman 7 askelta

Vihreä lippu | FEE Suomi
Lintulahdenkatu 10, 5. krs
00500 Helsinki

+358 45 123 8419
vihrealippu@feesuomi.fi

Tilaa uutiskirje

Saat ympäristökasvatuksen kiinnostavimmat koulutukset, tapahtumat, materiaalit ja tutkimusuutiset näppärästi sähköpostiisi! Tietosuojaselosteemme löytyy tästä.