Toimintamalli

Vihreä lippu -toimintaa toteutetaan aina yksi projekti kerrallaan. Ohjelman toimintamalli perustuu 7 askeleeseen, jotka johdattavat innostavasti ja osallistavasti kestävien tietojen ja taitojen oppimiseen.


Kuva1

Vihreä lippu -ohjelman toimintamalli askel askeleelta

Vihreä lippu -projekti käynnistyy ympäristöraadin kokoamisella.  Ympäristöraati on Vihreä lippu -toiminnan sydän. Se on porukka, joka suunnittelee ja vetää Vihreä lippu -toimintaa. 

Jotta lapset ja nuoret pääsevät aidosti osallistumaan ja innostumaan ympäristötyöstä, tulee suurimman osan ympäristöraadin jäsenistä olla lapsia. Lähtökohtaisesti ympäristöraatiin otetaan jäseniä jokaisesta päiväkodin ikäryhmästä tai koulun jokaiselta luokalta.  

Ympäristöraati valitsee Vihreä lippu -projektille teeman. Se voi olla yksi Vihreän lipun yhdeksästä teemasta (mm. luonnon monimuotoisuus, ilmastonmuutos, lähiympäristö ja kestävä kulutus), joihin ohjelma tarjoaa valmiit materiaalit ja vinkit. Projektille voi ottaa myös oman vapaavalintaisen teeman, jossa on mukana ympäristökuormituksen vähentämisen näkökulma. Tutustu Vihreän lipun teemoihin.

Kun teema on valittu, kartoitetaan siihen liittyvä lähtötilanne: mitataan ja kysellään, minkälaisia ympäristövaikutuksia toimintayksiköllä sekä sen lasten/nuorten ja aikuisten toiminnalla on ja kuinka tietoisia toimintayksikössä ollaan teeman aiheista.   

Kartoituksen tulosten perusteella ympäristöraati asettaa tavoitteet projektille. Alkukartoitus auttaa myös näkemään projektin päätteeksi, miten paljon sen aikana on saatu aikaan! 

Ympäristöraati laatii toimintasuunnitelman, johon kirjataan alkukartoituksen tulokset, yhdessä sovitut Vihreä lippu -projektin tavoitteet sekä suunnitelma toiminnasta, jolla tavoitteisiin päästään. Teemamateriaalit tarjoavat vinkkejä ja tukea suunnitelman tekoon. Me Vihreä lippu -toimiston asiantuntijat annamme palautetta ja vinkkejä toimintasuunnitelmaan sekä sen toteuttamiseen.  

Vihreä lippu -toiminta toteuttaa opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelman mukaisia tavoitteita kestävien elämäntapojen opettelusta, osallisuudesta ja vaikuttamiseen kasvattamisesta. 

Toiminta jatkuu koko lukuvuoden tai kalenterivuoden ajan. Koko yhteisö osallistuu toimintaan. Uusia arkikäytäntöjä harjoitellaan, ympäristökuormitusta vähennetään ja teemaa tutkitaan ja opiskellaan eri näkökulmista/eri oppiaineissa.  

Projektin aikana seurataan, miten toiminta etenee ja ympäristökuormitus vähenee. On motivoivaa nähdä, miten omilla toimilla on vaikutusta!   

Projektin aikana opitut kestävät toimintatavat kirjataan Vihreä lippu -tavoiksi. Vihreä lippu -tavat ovat kestävää arkea luovia konkreettisia toimintatapoja, ikään kuin kestävän kehityksen järjestyssääntöjä. Niiden tekoon osallistetaan koko yhteisö, ja ne pidetään esillä näkyvällä paikalla muistuttamassa yhdessä sovituista arjen ympäristöystävällisistä toimintatavoista. Tapojen teossa voi päästää luovuuden valloilleen: niihin voi esimerkiksi piirtää, valokuvata tai askarrella havainnollistavia kuvia. 

Projektin aikana tehdyt teot kirjoitetaan loppuraporttiin. Raportin avulla näemme, että ympäristökasvatustoimintanne on laadukasta eli täyttää ohjelman kriteerit, ja osoitukseksi tästä voimme myöntää Vihreän lipun raportin laatineelle yksikölle. Annamme raporttiin myös palautetta ja kommentteja, joiden avulla toimintaa voi kehittää seuraavassa projektissa, joka aloitetaan seuraavan kalenteri- tai lukuvuoden alussa uudella teemalla. 

Kun projekti on viimeistelty ja Vihreä lippu saatu, on aika juhlistaa yhteistä ponnistusta! Projektin päätöstä voi juhlistaa esimerkiksi yhteisellä lipunnosto- ja lauluhetkellä tai esityksellä kevät- tai joulujuhlan yhteydessä.  

Video: kansainvälisen Eco-Schools-ohjelman 7 askelta

Vihreä lippu | FEE Suomi
Lintulahdenkatu 10, 5. krs
00500 Helsinki

+358 9 4541 8151
vihrealippu@feesuomi.fi

Tilaa uutiskirje

Saat ympäristökasvatuksen kiinnostavimmat koulutukset, tapahtumat, materiaalit ja tutkimusuutiset näppärästi sähköpostiisi! Tietosuojaselosteemme löytyy tästä.