Sertifikaatti ja kriteerit

Vihreä lippu -sertifikaatin käyttöoikeuden saa toteutettuaan ohjelman kriteerien mukaisen Vihreä lippu -projektin. Sertifikaatti ja lipunkäyttöoikeus ovat voimassa aina kaksi vuotta kerrallaan.


Vihreä lippu -toimintaa toteutetaan 1-2 vuoden mittaisissa projekteissa. Kun osallistujan projekti täyttää ohjelman kriteerit, se palkitaan sertifikaatilla ja salkoon nostettavalla vihreällä lipulla. Vihreän lipun käyttöoikeuden voi saada aikaisintaan vuoden kuluttua toiminnan aloittamisesta, ensimmäisen projektin päätteeksi.

Vihreän lipun käyttöoikeus on voimassa aina kaksi vuotta kerrallaan. Sen aikana osallistujan tulee toteuttaa uusi projekti saadakseen jatkoa sertifikaatin käyttöoikeudelle.

 

Vihreän lipun myöntämisen kriteerit

Nämä kriteerit soveltuvat kouluille, oppilaitoksille ja koulutuksen järjestäjille, joita kutsutaan kriteereissä yhteisellä nimellä toimintayksikkö. Tulostettava versio kriteereistä.


Kriteerit Vihreän lipun myöntämiselle:

 

1. Teema

 • Vihreä lippu -projektissa on teema.
 • Teema sisältää ympäristökuormituksen vähentämisen näkökulman.

2. Ympäristöraati

 • Toimintayksiköllä on ympäristöraati, joka kehittää, toimeenpanee ja seuraa toimintayksikön ympäristötyötä.
 • Raatitoiminta on oppijalähtöistä.
 • Raadin jäsenistä vähintään 2/3 on oppijoita.
 • Raati kokoontuu vähintään kahdeksan kertaa lukuvuodessa.
 • Raati osallistaa toiminnan suunnitteluun koko toimintayksikön.

3. Lähtötilanteen kartoitus

 • Raati tekee projektin alussa kartoituksen valitsemansa teeman osalta.
 • Kartoituksella mitataan toimintayksikön ja siellä toimivien henkilöiden aiheuttamia ympäristövaikutuksia.

4. Toiminta

 • Kartoituksen pohjalta raati
  - tunnistaa kehityskohteet,
  - asettaa tavoitteet ja
  - määrittelee toimenpiteet.
 • Toimenpiteet sisältävät teemaan liittyen
  - kestävän elämäntavan taitojen oppimista,
  - tietojen lisäämistä ja
  - ympäristökuormituksen vähentämistä.
 • Raati seuraa ja arvioi,
  - miten asetettujen tavoitteiden saavuttaminen etenee,
  - ovatko valitut toimenpiteet sopivat ja tarvittaessa muuttaa niitä.

5. Vihreä lippu -tavat

 • Toimintayksiköllä on teemaan liittyvät konkreettiset Vihreä lippu -tavat, joilla toimintayksikössä toimivat lapset, nuoret ja aikuiset pyrkivät vähentämään aiheuttamaansa ympäristökuormitusta.
 • Vihreä lippu -tavat laaditaan tai päivitetään yhdessä ja koko yhteisö sitoutuu noudattamaan niitä.
 • Vihreä lippu -tavat ovat kaikkien nähtävillä yhteisissä tiloissa.

6. Opetustoimintaan sisällyttäminen

 • Vihreä lippu -ohjelma on kirjattuna toimintayksikön vuosisuunnitelmaan.
 • Teemaa käsitellään eri oppiaineissa.

7. Projektin kesto ja jatkuvuus

 • Koko toimintayksikköä koskevaa Vihreä lippu -toimintaa on vähintään kuusi kertaa lukuvuodessa.
 • Projektin kesto:
  a) Perustasolla Vihreä lippu -projektin vähimmäiskesto on kaksi lukukautta ja maksimikesto kolme lukukautta.
  b) Kestävällä tasolla Vihreä lippu -projektin vähimmäiskesto on kaksi lukukautta ja maksimikesto neljä lukukautta.
 • Projekti alkaa joko kevätlukukauden tai syyslukukauden alussa.

8. Osallistujien määrä

 • Vihreä lippu on koko toimintayksikön projekti.
 • Vähintään 70 % oppijoista osallistuu Vihreä lippu -toimintaan arkipäivän toimijoina ja/tai tapahtumien osanottajina.
 • Oppijoiden perheille tiedotetaan Vihreä lippu -toiminnasta.
 • Toimintayksikkö tiedottaa Vihreä lippu -toiminnastaan ulospäin.

9. Toimintasuunnitelma ja raportointi

 • Toimintayksikkö tekee Vihreä lippu -projektia varten toimintasuunnitelman FEE Suomen ohjeiden mukaisesti.
 • Toimintayksikkö tekee Vihreä lippu -projektista loppuraportin FEE Suomen ohjeiden mukaisesti.

Nämä kriteerit soveltuvat päiväkodeille, ryhmäperhepäiväkodeille, perhepäivähoitajille ym. varhaiskasvatuksen toimijoille, joita kutsutaan kriteereissä yhteisellä nimellä toimintayksikkö. Tulostettava versio kriteereistä.


Kriteerit Vihreän lipun myöntämiselle:

1. Teema

 • Vihreä lippu -projektissa on teema.
 • Teema sisältää ympäristökuormituksen vähentämisen näkökulman.

2. Ympäristöraati

 • Toimintayksiköllä on ympäristöraati, joka kehittää, toimeenpanee ja seuraa toimintayksikön ympäristötyötä.
 • Raadin jäsenistä enemmistö on lapsia.
 • Raati kokoontuu vähintään kahdeksan kertaa vuodessa.
 • Raati osallistaa toiminnan suunnitteluun koko toimintayksikön.

3. Lähtötilanteen kartoitus

 • Raati tekee projektin alussa kartoituksen valitsemansa teeman osalta.
 • Kartoituksella mitataan toimintayksikön ja siellä toimivien lasten ja aikuisten aiheuttamia ympäristövaikutuksia.

4. Toiminta

 • Kartoituksen pohjalta raati
  - tunnistaa kehityskohteet,
  - asettaa tavoitteet ja
  - määrittelee toimenpiteet.
 • Toimenpiteet sisältävät teemaan liittyen
  - kestävän elämäntavan taitojen oppimista,
  - tietojen lisäämistä ja
  - ympäristökuormituksen vähentämistä.
 • Raati seuraa ja arvioi,
  - miten asetettujen tavoitteiden saavuttaminen etenee,
  - ovatko valitut toimenpiteet sopivat, ja tarvittaessa muuttaa niitä.

5. Vihreä lippu -tavat

 • Toimintayksiköllä on teemaan liittyvät konkreettiset Vihreä lippu -tavat, joilla toimintayksikössä toimivat lapset, nuoret ja aikuiset pyrkivät vähentämään aiheuttamaansa ympäristökuormitusta.
 • Vihreä lippu -tavat laaditaan tai päivitetään yhdessä ja kaikki sitoutuvat niiden noudattamiseen.
 • Vihreä lippu -tavat ovat kaikkien nähtävillä yhteisissä tiloissa.
 • Vihreä lippu -tavoista tiedotetaan lasten perheille.

6. Varhaiskasvatukseen sisällyttäminen

 • Vihreä lippu -ohjelma on kirjattuna toimintayksikön varhaiskasvatussuunnitelmaan.
 • Teemaa käsitellään monipuolisesti kaikessa kasvatustoiminnassa.

7. Projektin kesto ja jatkuvuus

 • Koko toimintayksikön yhteistä Vihreä lippu -toimintaa on vähintään kuusi kertaa vuodessa.
 • Projektin kesto:
  a) Perustasolla Vihreä lippu -projektin vähimmäiskesto on yksi vuosi ja maksi-mikesto 1,5 vuotta.
  b) Kestävällä tasolla Vihreä lippu -projektin vähimmäiskesto on yksi vuosi ja maksimikesto kaksi vuotta.
 • Projekti alkaa joko syyskauden tai kevätkauden alussa.

8. Osallistujien määrä

 • Vihreä lippu on koko toimintayksikön projekti.
 • Vähintään 70 % lapsista osallistuu hankkeeseen arkipäivän toimijoina ja/tai tapahtumien osanottajina.
 • Lasten perheille tiedotetaan Vihreä lippu -toiminnasta.
 • Toimintayksikkö tiedottaa Vihreä lippu -toiminnastaan ulospäin.

9. Toimintasuunnitelma ja raportointi

 • Toimintayksikkö tekee Vihreä lippu -projektia varten toimintasuunnitelman FEE Suomen ohjeiden mukaisesti.
 • Toimintayksikkö tekee Vihreä lippu -projektista loppuraportin FEE Suomen ohjeiden mukaisesti.

Nämä kriteerit soveltuvat lasten/nuorten vapaa-ajan toimintaa järjestäville toimijoille, joita kutsutaan kriteereissä yhteisellä nimellä toimintayksikkö. Tulostettava versio kriteereistä.


Kriteerit Vihreän lipun myöntämiselle:

 

1. Teema

 • Vihreä lippu -projektissa on teema.
 • Teema sisältää ympäristökuormituksen vähentämisen näkökulman.

2. Ympäristöraati

 • Toimintayksiköllä on ympäristöraati, joka kehittää, toimeenpanee ja seuraa toimintayksikön ympäristötyötä.
 • Raati on osallistumiskanava, jonka kautta lasten/nuorten ääni saadaan kuuluville Vihreä lippu -projektissa.
 • Raatitoiminnan tulee tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuus osallistua Vihreä lippu -toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen tasavertaisina toimijoina aikuisten rinnalla.

3. Lähtötilanteen kartoitus

 • Raati tekee projektin alussa kartoituksen valitsemansa teeman osalta.
 • Kartoituksella mitataan toimintayksikön ja siellä toimivien lasten ja aikuisten aiheuttamia ympäristövaikutuksia.

4. Toiminta

 • Kartoituksen pohjalta raati
  - tunnistaa kehityskohteet,
  - asettaa tavoitteet ja
  - määrittelee toimenpiteet.
 • Toimenpiteet sisältävät teemaan liittyen
  - kestävän elämäntavan taitojen oppimista,
  - tietojen lisäämistä ja
  - ympäristökuormituksen vähentämistä.
 • Raati seuraa ja arvioi,
  - miten asetettujen tavoitteiden saavuttaminen etenee,
  - ovatko valitut toimenpiteet sopivat, ja tarvittaessa muuttaa niitä.

5. Vihreä lippu -tavat

 • Toimintayksiköllä on teemaan liittyvät konkreettiset Vihreä lippu -tavat, joilla toimintayksikössä toimivat lapset, nuoret ja aikuiset pyrkivät vähentämään aiheuttamaansa ympäristökuormitusta.
 • Vihreä lippu -tavat laaditaan tai päivitetään yhdessä ja kaikki sitoutuvat niiden noudattamiseen.
 • Vihreä lippu -tavat ovat kaikkien nähtävillä yhteisissä tiloissa.

6. Projektin kesto ja jatkuvuus

 • Koko toimintayksikköä koskevaa Vihreä lippu -toimintaa on vähintään kuusi kertaa lukuvuodessa.
 • Projektin kesto:
  a) Perustasolla Vihreä lippu -projektin vähimmäiskesto on kaksi lukukautta ja maksimikesto kolme lukukautta.
  b) Kestävällä tasolla Vihreä lippu -projektin vähimmäiskesto on kaksi lukukautta ja maksimikesto neljä lukukautta.
 • Projekti alkaa joko kevätlukukauden tai syyslukukauden alussa.

7. Osallistujien määrä

 • Vihreä lippu on koko toimintayksikön projekti.
 • Vähintään 70 % lapsista/nuorista osallistuu Vihreä lippu -toimintaan arkipäivän toimijoina ja/tai tapahtumien osanottajina.
 • Lasten/nuorten perheille tiedotetaan Vihreä lippu -toiminnasta.
 • Toimintayksikkö tiedottaa Vihreä lippu -toiminnastaan ulospäin.

8. Toimintasuunnitelma ja raportointi

 • Toimintayksikkö tekee Vihreä lippu -projektia varten toimintasuunnitelman FEE Suomen ohjeiden mukaisesti.
 • Toimintayksikkö tekee Vihreä lippu -projektista loppuraportin FEE Suomen ohjeiden mukaisesti.

Vihreä lippu -toimikunta

Vihreä lippu -sertifikaattien myöntämisestä päättää moniammatillinen Vihreä lippu -toimikunta.

Toimikunnan puheenjohtaja:

Tiina Halttunen, FEE Suomi ja Vihreä lippu -koulut / Vattuniemen ala-aste

Muut toimikunnan jäsenet:

Riikka Paloniemi, Ympäristöhallinto / SYKE
Hanna Pohjonen, Opetushallinto / OPH
Sari Laitinen, Varhaiskasvatuksen opettajien liitto
Karoliina Silander, Vihreä lippu -päiväkodit / Päiväkoti Neulanen
Aino Kaila, Vihreä lippu -oppilaitokset / Stadin ammattiopisto
Hanniina Manner, Suomen Luonto- ja Ympäristökoulujen liitto ry
Lauri Kurvonen, OAJ
Miriam Séwon, VALONIA
Tanja Tuulinen, Ely-keskus
Erkka Laininen, OKKA-säätiö

Kestävä Vihreä lippu -taso

Kestävälle Vihreä lippu -tasolle pääsy on tunnustus pitkäjänteisestä ja vakiintuneesta Vihreä lippu -toiminnasta. Kun toimintayksikölle on myönnetty vihreä lippu kolme kertaa ja ohjelman eri teemoista omaksutut ympäristömyötäiset toimintatavat ovat jääneet pysyviksi käytännöiksi, voi osallistuja anoa siirtymistä ohjelman kestävälle tasolle.

kouluttajat

Vihreä lippu | FEE Suomi
Lintulahdenkatu 10, 5. krs
00500 Helsinki

+358 45 123 8419
vihrealippu@feesuomi.fi

Tilaa uutiskirje

Saat ympäristökasvatuksen kiinnostavimmat koulutukset, tapahtumat, materiaalit ja tutkimusuutiset näppärästi sähköpostiisi! Tietosuojaselosteemme löytyy tästä.