Grön Flagg beviljades till 140 föregångare inom miljöfostran

Det högklassiga miljöcertifikatet Grön Flagg beviljades i vår till sammanlagt 140 pedagogiska instanser som ett erkännande för högklassigt miljöfostransarbete!

Föreningen för miljöfostran FEE Suomi delade i vår ut miljöcertifikatet Grön Flagg till sammanlagt 140 pedagogiska instanser (18 svenskspråkiga) som ett erkännande för högklassigt miljöfostransarbete.

Grön Flagg tilldelades i vår sammanlagt 57 daghem, 79 grundskolor och gymnasium samt 3 yrkesläroanstalter och 1 scoutkår från runt om i Finland.  Femton deltagare beviljades i vår flaggan för första gången.  Dessutom flyttades åtta deltagare till nivå Hållbar Grön Flagg som en erkännelse för etablerat och högklassigt miljöfostransarbete.

Alla som beviljats Grön Flagg och de som blivit uppflyttade till hållbar nivå finns på denna lista!

Att värna om miljön och erfarenheter om att påverka

Det internationella Grön Flagg-programmet är riktat till läroinrättningar, daghem och arrangörer av fritidsverksamhet. Programmet uppmuntrar till att ta till sig en hållbar livsstil samt ett aktivt medborgarskap.  Miljöbelastningen minskas steg för steg och man sparar såväl el, vatten som energi. Barnen och ungdomarna innehar huvudrollen i programmet och deltar aktivt i såväl planeringen, förverkligandet som utvärderingen av projekten.

I Kirkonkylän koulu i Vihanti i Brahestad lyckades man genast under det första verksamhetsåret med att minska miljöbelastningen både inom pappers- och vattenförbrukningen samt att minska på matsvinnet: skolan blev i vår beviljad sin första flagga. Man drog streck för varje enhet pappersavfall, vägde bioavfallspåsarna efter maten och följde med vad vattenmätaren visade varje vecka. Årets höjdpunkt utgjordes av en fest i maj som hela skolan deltog i.

Daghemmet Kiirunatien ja Maauunipolun päiväkoti hörde till dem som blev uppflyttade till hållbar nivå, och personalen klargör fint vad Grön Flagg egentligen går ut på:

”Vi strävar till att varje barn redan från början skall ta åt sig verksamhetsmönster som stöder hållbar utveckling, samt att de får erfarenheter av att kunna påverka och vara delaktiga.  Miljö-ångest förekommer redan i grundskolans lägre årskurser och enligt forskningen är den bästa medicinen mot detta en känsla av att man kan påverka saker och ting själv.”

FEE Suomi gratulerar alla som erhållit Grön Flagg samt alla som blivit uppflyttade till Hållbar nivå för ett ypperligt och framgångsrikt miljöfostransarbete!


Mer information:

Petra Tallberg
Föreningsassistent, Grön Flagg-ansvarig
petra.tallberg@feesuomi.fi
09 4541 8151

 

Publicerat i kategorin:
gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 45 123 8419
gronflagg@feesuomi.fi