Sjundeå svenska skola premierades för sitt 15. Grön Flagg-projekt!

 Grön Flagg i Finland fyller 20 år läsåret 2018-19 (hurra!)!  Jubileumsåret till ära var Grön Flagg var på besök i Sjundeå svenska skola som i våras fullbordade sitt femtonde GF-projekt. Det är inte så väldigt många skolor eller daghem som har hunnit så långt i sitt arbete för en hållbar vardag. Det syntes i skolan att Grön Flagg är en viktig del av det dagliga livet – det vimlar av påminnelser om att inte slänga bort mat, ta hand om sina saker, släcka lamporna – alla fungerande Grön Flagg-rutiner. Eftersom vårt besök inföll under Spillveckan var kampen mot matsvinnet extra starkt framme: en av de yngsta medlemmarna i miljörådet hade t.o.m. hemma snickrat ihop ställningen på bilden som verkligen inte gick att förbigå: Kasta inte bort mat!

I Sjundeå svenska skola är Grön Flagg en självklar del av skolarbetet, och Grön Flagg utgör ett av skolans tyngdpunktsområden. Miljörådsplatserna är eftertraktade och som ni ser på bilden är alla årskurser representerade – i sexan garanteras alla som inte tidigare varit med en plats om de vill vara med. Och det vill de!

Ännu ett stort GRATTIS till Sjundeå svenska skola och lycka till med era följande femton projekt! ? Ni är verkliga Grön Flagg-veteraner!

 

Publicerat i kategorin:
gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 45 123 8419
gronflagg@feesuomi.fi