Grön Flagg beviljades till 28 deltagare – 19 flyttades till Hållbar Grön Flagg-nivå

Det miljöpedagogiska certifikatet Grön Flagg beviljades i höst till 28 deltagare. Nitton deltagare flyttades desssutom upp till Hållbar Grön Flagg-nivå som ett erkännnade för långsiktigt miljöfostransarbete.

Föreningen för miljöfostran FEE Suomi beviljade i höst Grön Flagg till sammanlagt 11 daghem, 15 grundskolor och gymnasier samt till två övriga deltagare från olika håll i Finland. Tre deltagare uppnådde i höst Grön Flagg för första gången: Luhangan koulu, Päiväkoti Kartano från Haapajärvi samt Pikku-Iikan päiväkoti från Uleåborg. Nitton deltagare flyttades desssutom upp till Hållbar Grön Flagg-nivå som ett erkännnade för långsiktigt miljöfostransarbete.

Grön Flagg är en del av det internationella Eco-Schools-programmet som verkar i 68 olika länder och når närmare 20 miljoner barn och unga. Grön Flagg och det medföljande internationella Eco-Schools-certifikatet beviljas som ett erkännande för målinriktat och högklassigt arbete för en hållbar utveckling som satsar på delaktighet och uppfyller programmets kriterier. Grön Flagg-certifikatet är i kraft två år i taget.

FEE Suomi gratulerar alla som i höst uppnått Grön Flagg eller flyttats till Hållbar nivå! Ni har lyckats fint i ert miljöfostransarbete!


Mer information:

Petra Tallberg
Föreningsassistent
petra.tallberg@feesuomi.fi
045 123 8419

 

 

 

Publicerat i kategorin:
gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 45 123 8419
gronflagg@feesuomi.fi