Päiväkoti Neulanen har varit med i Grön Flagg i 20 år!

I daghemmet Neulanen i Helsingfors firades Grön Flagg ordentligt i år, för daghemmet har varit med i programmet ända sedan programmets start i Finland, och fick sin allra första flagga redan våern 1999, för 20 år sedan!

Grön Flagg hälsade på i Neulanen och deltog i festen. På programmet stod bl.a. ur-uppförandet av en ny Grön Flagg-sång!

De första flaggorna beviljades våren 1999

Ett gemensamt projekt

En av de främsta orsakerna till att daghemmet har hållits kvar så länge i Grön Flagg är att miljöfostran har etablerats som en naturlig och självklar del av daghemmets verksamhet. För tillfället fungerar Karoliina Silander och Kira-Mia Tuisku som Grön Flagg-ansvariga, men hela personalen är med i projektet. Kira-Mia har själv varit med i Grön Flagg på daghemmet redan som barn!

 

 

Ekosocial hållbarhet och naturnära verksamhet

Kira-Mia Tuisku och Karoliina Silander med Grön Flagg-certifikatet.

För tillfället arbetat Päiväkoti Neulanen med temat Hållbar konsumtion. I daghemmet har man satsat speciellt på att hitta icke-materiella sätt att ha roligt på. Ekosocial bildning skall inte var bara sortering, utan också leda till att ingrodda beteendemönster ändras i rätt riktning.

Daghemmet satsar också mycket på att vara ute i (när)naturen och berömmer barnen för att de är snabba att ta åt sig det som lärs ut. Silander och Tuisku tycker att Grön Flagg stöder verksamheten genom att programmet uppmuntrar till att ständigt utveckla verksamheten och ta upp nya teman. Programmet tillhandahåller också konkreti. Daghemmet har gjort sitt bästa för att få med också andra närbelägna enheter i programmet.

Gemensamma värderingar

Vad vill personalen berätta om de tjugo åren som daghemmet varit med i Grön Flagg? Främst vill de tacka alla som tidigare varit med och verkat inom programmet. ”Vi vill tacka den tidigare personalen som sett till att vi nu är här!”

Päiväkoti Neulanen kommer så småningom att få flytta in i en alldeles ny byggnad – som bl.a. har solpaneler på taket.  Daghemmet kommer också att växa och få mera platser nästa höst. Förändringarna tas dock emot med öppna armar. ”Grön Flagg och miljöfostran hör till våra grundläggande principer, och kommer att hjälpa oss att bygga upp en ny version av Neulanen i höst!”

 

Neulanen firade Grön Flagg den 1.2.2019. (Bild: Aino Häyrynen)

 

Publicerat i kategorin:
gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 45 123 8419
gronflagg@feesuomi.fi