Grön Flagg-rutinerna är en del av vardagen

De gemensamma Grön Flagg-rutinerna är en väsentlig del av Grön Flagg-verksamheten. Vad innebär Grön Flagg-rutiner egentligen och hurudana borde de vara? Här hittar ni några tips!


Vad då för Grön Flagg-rutiner?

Grön Flagg-rutinerna utgörs av gemensamma regler eller instruktioner som strävar till att minska belastningen på miljön och leda oss alla mot en hållbar livsstil. Att minska på miljöbelastningen utgör grundstenen för Grön Flagg-rutinerna, men det är också bra att ha med principerna för social hållbarhet.

Grön Flagg-rutinerna är en väsentlig del av Grön Flagg-verksamheten och deras existens är en förutsättning för att man skall bli beviljad Grön Flagg.  Rutinerna sammanställs i slutet av det första Grön Flagg-projektet och uppdateras eller kompletteras efter varje fullbordat projekt.  Då man befunnit sig på hållbar nivå i flera år kan det räcka med att kontrollera och vid behov uppdatera rutinerna med jämna mellanrum.

Gemensamt sammanställda och alltid framme

Man skall ha kommit överens om Grön Flagg-rutinerna tillsammans. Miljörådet sammanställer rutinerna och ser till att alla i enheten får vara med och bestämma om vilka som tas i bruk – detta kan göras på många olika sätt, t.ex. med hjälp av en idétävling, omröstning eller olika workshops. Grön Flagg-rutinerna skall vara klart uppställda regler eller rekommendationer – använd er fantasi  då ni gör upp dem!  Kom ihåg att informera alla om rutinerna så att alla vet vad de förbinder sig att sträva till!

Rutinerna bör synas.   Rutinerna kan formuleras på många olika sätt och alla kan vara med om detta. Rutinerna bör vara synligt uppsatta någonstans t.ex. som en plansch, en ramsa eller en tecknad serie. Huvudsaken är att de finns till allmänt påseende  på ett ställe där alla rör sig och ser dem. Synligt uppsatta Grön Flagg-rutiner är också ett sätt att visa besökare att enheten har förbundit sig att minska miljöbelastningen och verka för en hållbar framtid.


Hurudana är bra Grön Flagg-rutiner?

  • Klara konkreta regler eller instruktioner (t.ex. ” Vi släcker ljuset då rummet är tomt.”)
  • Kompakta men mångsidiga
  • Individuella 🙂
  • Synligt uppsatta

Exempel på Grön Flagg-rutiner (på finska):

Bilderna går att förstora.

 

Publicerat i kategorin:
gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 45 123 8419
gronflagg@feesuomi.fi