Årets Grön Flagg-deltagare kommer från Salo, Jämsä och Uleåborg

Armfeltin koulu från Salo, Länkipohjan koulu från Jämsä och daghemmet Pilke Kanttarelli från Uleåborg utseddes till Årets Grön Flagg-deltagare som ett erkännande för sin exempariska Grön Flagg-verksamhet!


FEE Suomi utsedde i vår för första gången, 20-årsjubileet till ära, tre Årets Grön Flagg deltagare. De utsedda deltagarna har utövat sin Grön Flagg-verksamhet på ett exemplariskt sätt .

Erkännandet gick i vår till Armfeltin koulu från Halikko (Salo), Länkipohjan koulu från Längelmäki (Jämsä) och till daghemmet Pilke Kanttarelli i Uleåborg.

Pristagarna belönades med fina certifikat samt med varsitt 500 euros stipendium, sponsorerat av Foodduck Oy som tillverkar ekologiska margarindispensers för bl.a. skolbruk.

Kriterierna för att bli beviljad priset var miljöarbetets kvalitet, delaktigheten bland barnen och ungdomarna samt extern kommunikation och samarbete med familjerna och samhället runtomkring.

Miljörådsmedlemmarna i Armfeltin koulu tar emot priset/ Bild: Emma Vuorio

I Armfeltin koulu är Grön Flagg-verksamheten aktiv och mångsidig

Armfelt skola i Salo har genom sitt exempel visat att det går bra att integrera Grön Flagg i verksamheten också i stora skolor.  Man kan bekanta sig med hur man i Armfelts skola har tagit in Grön Flagg i undervisningen i form av helehtsbaserade ämnesövergripande helheter i Ympäristökasvatus-nät-tidningens nyaste nummer samt i tidningen Naturas  artikel (båda två på finska).

Det är inte självskrivet att man lyckas bra med att integrera Grön Flagg i undervisningen och verksamheten i en så stor skola som Armfelts där elevernas åldersskillnader är stora.  Skolans Grön Flagg-ansvariga vuxna säger att deras bästa tips för att få verksamheten att fungera bra är att planera ordentligt och i tid, så att allting är så färdigt som möjligt i det skede som terminen börjar.

Det roligaste med Grön Flagg är enligt de vuxna att se hur ivriga och duktiga rådets medlemmar är. Det samma säger också miljörådets medlemmar: “Det är roligt att vara med och påverka – på det här viset skapar vi en ny framtid!”

 

Miljörådets medlemmari Länkipohjan koulu tar emot sitt certifikat

Samhörighet och miljöbesparande verksamhet i Länkipohjan koulu

Länkipohjan koulu från Längelmäki i Jämsä har redan varit med i Grön Flagg i ett helt decennium. I byskolan med bara 50 elever har man år ut och år in förverkligat aktiv och mångsidig miljöfostran och samtidigt involverat hela bygemenskapen i verksamheten.

Under det gångna året har skolan bl.a. ordnat skogsraster en gång i veckan, anti-svinnveckor och utsläppsfria dagar samt mycket annat. Skolans el- och vattenkonsumtion och uppvärmningskostnaderna följs med tillsammans med skolvärden. Det är nära till skogen och närområdet utnyttjas aktivt i undervisningen.

I skolan har man också satsat på utbildning: skolans alla tre lärare håller på att utbilda sig till miljöfostrare.  Man samarbetar också aktivt med lokalmedia och skolan har för avsikt att försöka locka de andra skolorna i Jämsä att gå med i Grön Flagg i framtiden.

 

Pilke Kanttarelli behandlar svåra frågor på ett barnanpassat sätt

Pilke Kanttarelli fick sitt pris på Grön Flagg-festen i Uleåborg.

I daghemmet Pilke Kanttarelli från Uleåborg har man lyckats väldigt bra med att behandla relativt invecklade frågor, senast vatten och globala frågor, på ett djupgående och månsidigt sätt men samtidigt så, att också de minsta barnen får ut något av det.

Också familjerna har fått vara med. Kanttarelli är en veteran inom Grön Flagg med 10 års erfarenhet av verksamheten!

Daghemmets Grön Flagg-verksamhet leds av Maarit Malila.  Både hon och daghemmets föreståndare Pirjo Kultapuro tycker att det bästa med Grön flagg är barnens glädje och iver att ta sig an frågor inom hållbar utveckling och att också föra budet vidare hem.

Barnen är ivirigt med och planerar och vill väldigt gärna påverka. Att vara ordförande för rådet är en eftertraktad post, och de större barnen hjälper gärna de mindre att följa Grön Flagg-rutinerna. “Det är viktigt för barnen att få göra stora, riktiga och “vuxna” saker.”


Hedersomnämnande åt åtta andra välmeriterade deltagare

Kandidaterna för priset valdes ut bland dem som under det senaste året lämnat in en Grön Flagg-rapport.  Priset beviljades av kommittén för Grön Flagg i maj 2019.

Hedersomnämnande för exemplarisk Grön Flagg-verksamhet får dessa deltagare, som var med och kandiderade om priset:

 

Eteläinen koulu, Riihimäki
Heinijärven päiväkoti, Tavastkyro
Naistenmatkan koulu, Pirkkala
Rautajärven koulu, Pälkäne
Sasin päiväkoti, Tavastkyro
Sateenkaari Koto, Åbo
Saunalahden koulu, Esbo
Setlementti Louhelan päiväkoti, Järvenpää


Grattis allihopa!

Publicerat i kategorin:
gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 45 123 8419
gronflagg@feesuomi.fi