Grön Flagg 20 år – kalas på tre orter

Grön Flagg i Finland fyller 20 år i vår, och detta har vi firat de senaste veckorna på tre ställlen: i huvudstadsregionen, i Tammerfors och i Uleåborg!


Grön Flagg, som främjar hållbar utveckling i skol- och daghemsmiljö, fyller i vår 20 år i Finland.  Grön Flaggs 20-årsjubileum firades med pompa och ståt på tre ställen i Finland senaste vecka.  Med och firade var mer än 500 barn och ungdomar och cirka 100 vuxna från deltagarnas miljöråd!

På festernas program stod fest-tal, högtidlig utdelning av certifikat och flaggor åt dem som i vår blev beviljade Grön Flagg samt saft och kaka åt alla. Skolorna och daghemmen deltog också med egna programpunkter.  Samtidigt firade vi alla deltagares utomordentliga miljöfostransarbete under det gångna året!

Så här gick det till på Grön Flagg-festerna:

Tammerfors

Tammerfors’ Grön Flagg-fest ordnades fredagen den 24.5. på Laikun lava.  På festen deltog skolor och daghem från Tammerfors med omnejd – det kom också deltagare från Pirkkala, Tavastkyro och Lempäälä. Tammerforstrakten hör till de ställen i Finland där Grön Flagg är mycket livskraftigt, och Tavastkyro är ett exempel på en liten kommun med många Grön Flagg-deltagare!

Uleåborg

Grön flagg-festen i Uleåborg ordnades tillsammans med naturskolan Timosenkosken luontokoulu och Alakööki torsdagen den 23.5. i Kastellin monitoimitalo. Efter festen fortsatte deltagarna med aktiviteter utomhus, eftersom Uteklassrumsdagen inföll samma dag. Uleåborg är fortfarande Finlands ledande Grön Flagg-kommun med hela 46 deltagare!

Huvudstadsregionen

I huvudstadsregionen firades Grön Flagg i Heureka i Vanda. På plats fanns det skolor och daghem från inte bara Helsingfors, Esbo och Vanda utan också från Kervo, Sjundeå och Lahtis. Också Grön Flaggs 10-årsfest år 2009 firades i Heureka!

Besök jubileumsutställningen!

Jubileumsåret till ära ordnas också utställningen Låt flaggan vaja i Villa Elfvik i Esbo!  Att besöka utställningen är gratis under Villa Elfviks öppet-tider och utställningen är öppen fram till midsommar.


Bilder:
Maija Ihantola (Tammerfors), Iitu Kiminki och Hanna (Uleåborg), Emma Vuorio och Saga Peltonen (Vanda)

Publicerat i kategorin:
gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 45 123 8419
gronflagg@feesuomi.fi