Klimatförändringen: nytt Grön Flagg tema och temaår 2019-2020

Temarepertoaren i Grön Flagg har utökats med ett nytt material om Klimatförändringen, det åttonde temat.

Det nya klimatförändringstemapaketet innehåller bl.a.

  • bakgrundsinformation om temat
  • praktiska råd och tips för klimatfostran
  • tips och idéer om hur man kan behandla temat inom småbarnspedagogiken
  • en kartläggningsguide för temat.

Temamaterialet är tillgängligt för alla deltagare i Grön Flagg på deltagarsidorna. Alla andra kan bekanta sig med temat med hjälp av Lilla klimatfostransguiden, som går att ladda ned på programmets öppna sidor via länken här ovan.

Klimatförändringstemaår läsåret 2019-2020

Läsåret 2019-2020 firar vi Klimatförändringens temaår inom Grön Flagg.  Vi uppmuntrar alla deltagare att välja klimatförändringen som tema eller att åtminstone anknyta sitt projekt till klimatförändringen på ett eller annat sätt!

På kommande: en klimat-turné för högstadier och andra stadiets utbildning

FEE Suomi och Siemenpuu-säätiö genomför under pågående läsår ett projekt vid namn Ilmastonmuutos ja Etelän äänet (Klimatförändringen och Södern).  Som en del av projektet genomförs skolbesök under slutet av år 2019 och början av 2020. Syftet med besöken är att granska klimatförändringen och FN:s mål för en hållbar utveckling ur utvecklingsländernas synvinkel med hjälp av videomaterial och att ta sig an problemen med hjälp av Miljöreportrar-programmet. Mer info om detta senare på hösten!


Foto: Pixabay
Tecknad bild: Laura Puikkonen

Publicerat i kategorin:
gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 45 123 8419
gronflagg@feesuomi.fi