Agenda 2030 – FN:s globala mål för hållbar utveckling inom Grön Flagg

Grön Flagg-verksamheten och programmets temahelheter stöder på många olika sätt förverkligandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling. 

Vi samlade ihop alla Agenda 2030-målen samt deras anknytningar till Grön Flagg här (pdf).

 

Eco-Schools-programmet, som Grön Flagg är en del av, har också publicerat en engelskspråkig guide med verksamhetstips: Positive Actions for the Sustainable Development Goals.


 

Publicerat i kategorin:
gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 9 4541 8151
gronflagg@feesuomi.fi