Fyrtio Gröna Flaggor beviljades – för första gången till deltagare från Helsingfors, Tavastehus, Tammerfors, Uleåborg och Tusby

Det pedagogiska miljöcertifikatet Grön Flagg beviljades i höst till sammanlagt 40 deltagare. Fem deltagare flyttades till nivå Hållbar Grön Flagg som en erkännelse för långsiktigt arbete mot en hållbar utveckling.


Nya gröna flaggor till Helsingfors, Tavastehus, Tammerfors, Uleåborg och Tusby

Föreningen för miljöfostran FEE Suomi beviljade i höst Grön Flagg till 17 daghem, 21 grundskolor och gymnasier samt till två fritidsgårdar. Alla som blev beviljade flaggan hittar du här!

Sex deltagare blev beviljade sin allra första flagga i höst: Vanhankylän koulu från Tusby, Daghemmet Pilten och Päiväkoti Kumina från Helsingfors, Huonesuon päiväkoti från Uleåborg, Karhuryhmän päiväkoti från Tavastehus samt Niemenrannan päiväkoti från Tammerfors.

De nya deltagarna klarade sig fint: i Vanhankylän koulu innefattade Grön Flagg-projektet bl.a. en presentation av projektets deltema välmående på en egen mässa som ordnades i skolan.  Eleverna gjorde bl.a. upp en sorteringsstation och gjorde flygblad som delades ut på mässan.  I Karhuryhmän päiväkoti hade man i juni ett två veckor långt läger i skogen och på Daghemmet Pilten höll man en sorteringseftermiddag tillsamans med föräldrarna: Alla familjer fick en påse med skräp som de skulle sortera, och barnen fick nästa dag föra skräpet till daghemmets sorteringspunkt.

Hållbar Grön Flagg till Ingå, Orivesi, Uleåborg, Riihimäki och Sibbo

Degerby skola från Ingå, Eteläinen koulu från Riihimäki, Kungsvägens skola från Sibbo, Mäntyrinteen päiväkoti från Uleåborg samt Vuokkokujan ja Niittykukan päiväkodit från Orivesi flyttades till nivå Hållbar Grön Flagg som en erkännelse för långsiktigt arbete mot en hållbar utveckling.

Ansökningarna till hållbar nivå vittnade om hur bra Grön Flagg redan blivit en del av vardagen hos deltagarna.  I Mäntyrinteen päiväkoti finns Grön Flagg-rutinerna uppsatta i varje grupp, och man talar om dem med barnen varje dag samt utvärderar hur bra de efterföljs. Också i Eteläinen koulus ansökan framgick det hur rutinerna hade blivit en del av vardagen och t.o.m. sträckts sig till hemmen och föräldrarna.

FEE Suomi gratulerar alla som i höst blev beviljade Grön Flagg! Ni har gjort ett fint arbete inom miljöpedagogiken!


Grön Flagg är en del av det internationella Eco-Schools-programmet som verkar i 68 länder och når cirka 20 miljoner barn och unga. Grön Flagg och det internationella Eco Schools-certifikatet beviljas som ett erkännande för miljöpedagogiskt arbete som uppfyller programmets kriterier. Certifikatet är i kraft två år i taget. 

Publicerat i kategorin:
gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 45 123 8419
gronflagg@feesuomi.fi