Årets Grön flagg-deltagare visar gott exempel

Kan elever från förskolan till högstadiet fungera smidigt tillsammans för att minska på skolans miljöpåverkning? Kan riktigt små barn lära sig vad miljövänlig transport är? Eller kan barnens miljöråd få till stånd ett återanvändningssystem för museet? Svaret är ja!   Årets Grön Flagg-deltagare Vuores-talo, daghemmet Pikkuprinssi och Sagalunds barnkulturcenter visar hur allt detta är möjligt.…

Läs mer

102 deltagare får Grön Flagg i vår!

Det miljöpedagogiska certifikatet Grön Flagg beviljades i vår till 102 deltagare. Fyra enheter flyttades dessutom upp till Hållbar Grön Flagg-nivå som ett erkännande för långsiktigt miljöfostransarbete. Föreningen för miljöfostran FEE Suomi beviljade i vår Grön Flagg till sammanlagt 55 daghem, 45 skolenheter och två arrangörer av fritidsverksamhet runt omkring i Finland! Sitt första Grön Flagg…

Läs mer