102 deltagare får Grön Flagg i vår!

Det miljöpedagogiska certifikatet Grön Flagg beviljades i vår till 102 deltagare. Fyra enheter flyttades dessutom upp till Hållbar Grön Flagg-nivå som ett erkännande för långsiktigt miljöfostransarbete.

Föreningen för miljöfostran FEE Suomi beviljade i vår Grön Flagg till sammanlagt 55 daghem, 45 skolenheter och två arrangörer av fritidsverksamhet runt omkring i Finland!

Sitt första Grön Flagg -certifikat uppnådde i vår 18 deltagare: Bemböle skola från Esbo, Päiväkoti Floora från Helsingfors, Nummen yhtenäiskoulu från Tavastehus, Valkoisen ruusun päiväkoti från Ikaalinen, Sagalund barnkulturcenter från Kimitoön, Köpas päiväkoti från Kyrkslätt, Lehtomäki och Upseeri daghemmen från Kouvola, Frosteruksen koulu från Kärsämäki, Eräjärven koulu ja päiväkoti och Orivarsan päiväkoti från Orivesi, Pitkäkankaan päiväkoti och Steinerpäiväkoti Taivonkaari från Uleåborg, Posion peruskoulu ja lukio från Posio, Nahkatehdas och Rahola-Villilä daghemmen från Tammerfors, samt Pilke Tiedepäiväkoti Oivallus från Vanda.

Fyra enheter flyttades dessutom upp till Hållbar Grön Flagg-nivå som ett erkännande för långsiktigt miljöfostransarbete. Dessa är: Norlandia-päiväkoti Aurinkopoika från Kouvola, Hönttämäen päiväkoti från Uleåborg, Vuores-talo från Tammerfors och Hatanpään koulu från Tammerfors.

FEE Suomi gratulerar alla som i vår uppnått Grön Flagg eller flyttats till Hållbar nivå! Ni har lyckats fint i ert miljöfostransarbete!

Årets Grön Flagg-deltagare

Också årets Grön Flagg-deltagare har valts. Prisen för exemplariskt miljöfostransarbete får i år Päiväkoti Pikkuprinssi från Helsingfors, Vuores-talo från Tammerfors och Sagalund barnkulturcenter från Kimitoön. Grattis till alla premierade!

En annorlunda vår

Våren 2020 har på grund av koronasituationen varit annorlunda för nästan samtliga Grön Flagg-deltagare. Därför har alla som önskat detta fått extra tid till att rapportera om sina projekt, och Grön Flagg fick därmed också litet färre rapporter till utvärdering jämfört med en vanlig vår.

Information om Grön Flagg-programmet

Grön Flagg är ett program för hållbar utveckling och ett miljöcertifikat som har verkat i Finland i 20 år. Grön Flagg är en del av det internationella Eco-Schools-programmet, det största nätverket i världen för hållbar utveckling i skolor och daghem, som är i bruk i 68 länder.

Grön Flagg och det internationella Eco-Schools-certifikatet beviljas som ett erkännande för målinriktat och högklassigt arbete för en hållbar utveckling som satsar på delaktighet.

”Då de nuvarande ettorna (födda år 2012) går i sexan har de följt en tydligt utstakad väg mot hållbar utveckling ända från dagis. På så vis har de vuxit upp till att bli ambassadörer för gröna rutiner ända sedan de var riktigt små. Detta är vår framtidsvision.”

Koijärven koulu-päiväkoti, Egentliga Tavastland

Här hittar ni alla som uppnått Grön Flagg eller flyttats till hållbar nivå

Alla deltagare i Grön Flagg hittar ni på deltagarlistan och -kartan.

Mer information:
Monika Salmivalli
Grön Flagg-programchef
tel. 050 441 2334
monika.salmivalli@feesuomi.fi

Publicerat i kategorin:
gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 45 123 8419
gronflagg@feesuomi.fi