Hur inverkar undantagsförhållandena på Grön Flagg? Största delen av Grön Flagg-verksamheten går lyckligtvis att genomföra också under de rådande, något exceptionella förhållandena!  I vissa avseenden krävs det att man tillämpar kriterierna på ett litet annorlunda sätt, men som Grön Flagg-deltagare är ni ju redan experter t.ex. på att vara mycket ute.  Det går också mycket…

Läs mer