Grön Flagg och undantagsförhållandena


Hur inverkar undantagsförhållandena på Grön Flagg?

Största delen av Grön Flagg-verksamheten går lyckligtvis att genomföra också under de rådande, något exceptionella förhållandena!  I vissa avseenden krävs det att man tillämpar kriterierna på ett litet annorlunda sätt, men som Grön Flagg-deltagare är ni ju redan experter t.ex. på att vara mycket ute.  Det går också mycket bra att turas om och vi har ju alla under det gångna året fått lära oss vikten av att också klara av att utnyttja ny, digital teknik.

Grön Flagg-projekten är i själva verket mycket bra sättatt testa nya tillvägagångssätt på! Programmet baserar sig bland annat på att fortgående utveckla verksamheten – något som rimmar mycket bra med att hitta på nya, innovativa sätt att göra saker.

På den här listan har vi beskrivit hur vi antar att pandemin påverkar verksamheten och hur man kan lösa de problem som eventuellt uppstår.

Vi följer med situationen och informerar mer om det kommer ny information.  Ta gärna kontakt om ni vill prata om saken eller har något ni undrar över (tel 09 4541 8151 eller gronflagg@feesuomi.fi )!


Tips från andra deltagare & material för eventuell distansundervisning

uppdaterar vi på den finskspråkiga sidan (tips finns på finska, svenska och engelska)

Publicerat i kategorin:
gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 45 123 8419
gronflagg@feesuomi.fi