Upp till 400-500 miljoner kilogram mat kastas bort i Finland varje år. Tre Grön Flagg-deltagare berättar hur de har gjort för att minska på matsvinnet. Bioavfallsmaskoten uppmuntrar alla att äta upp sin mat I daghemmet Villilä i Tammerfors lyckades Grön Flagg-projektet Minskning av avfall mycket bra.  Bioavfallskärlen som tidigare var proppfulla är nu nästan tomma.…

Läs mer