Bort med matsvinnet – tre goda exempel

Upp till 400-500 miljoner kilogram mat kastas bort i Finland varje år. Tre Grön Flagg-deltagare berättar hur de har gjort för att minska på matsvinnet.

Bioavfallsmaskoten uppmuntrar alla att äta upp sin mat

I daghemmet Villilä i Tammerfors lyckades Grön Flagg-projektet Minskning av avfall mycket bra.  Bioavfallskärlen som tidigare var proppfulla är nu nästan tomma. Matsvinnet har nästan försvunnit som en följd av att man diskuterat vad matsvinn betyder och vad det har för följder samt vad man kunde ha gjort med maten som kastas bort.

Bioavfallsmaskoten uppmuntrar alla att äta upp sin mat. Bild: Meeri Järvi

”Barnen blev väldigt ivriga och tog sig an det hela.  Man måste bara själv vara intresserad och tala om saken på ett inspirerande sätt. Varje gång bioavfallskärlet var tomt berättade vi detta för barnen och berömde alla”, berättar barnskötare Meeri Järvi.

Bioavfallsmaskotarna som är med i matsalen gör det roligare att äta. Om maten inte smakar kommer maskoten bredvid tallriken och uppmuntrar barnet.”Bioavfallsmaskotarna har varit jättebra.  Många har ätit upp all sin mat med deras hjälp. Ibland ber barnen själv att maskoten skall komma eller berättar att kompisarna kanske kunde behöva hjälp”, säger Järvi.

En annan sak som varit till hjälp är att rita upp en lagom stor portion på ett papper. Detta hjälper barnen att uppskatta hur mycket de verkligen orkar äta, och om man får lagom mycket mat till att börja med hamnar mindre mat i avfallskärlet.

Lov att gå förbi för den som inte kastar bort något

I Koiviston koulu i Tammerfors hörde minskning av matsvinn till Grön Flagg-projektet med temat Klimatförändringen. I skolan införde man två köer för inlämningen av disk: den som ätit upp all sin mat får gå i den gröna kön, medan de som har bioavfall stannar i den röda kön. Detta har minskat på matsvinnet.

”Att minska på matsvinnet är ett evighetsprojekt och man måste ständigt påminna om saken. Vi vill göra detta på ett positivt sätt”, berättar skolans lärare Maarit Pärkkä .

Den som ätit upp allt får gå i den gröna, snabbare kön. Bild: Maarit Pärkkä

Miljörådets medlemmar har också granskat hur många som kastar bort mat samt om eleverna sorterar rätt och lägger matresterna i bioavfallet. Det bästa resultatet hittills har varit att 75 % inte kastade bort mat och att 97 % kunde sortera rätt.

Barnen får säga hur mycket de vill ha

I Päiväkoti Vilma i Lempäälä började man minska på matsvinnet redan 2014 då daghemmet gick med i Grön Flagg.

”Då började vi tillsammans med barnen fästa uppmärksamheten på hur mycket mat som kastas bort.  Vi fick ett separat bioavfallskärl och började lära barnen sortera med hjälp av bl.a. drama. Vi införde figurerna Törkymöykky och Hahmonen som fortfarande hjälper barnen att tänka ekologiskt.  Också barnen var förvånade över hur mycket mat som bara kastas bort” berättar barnskötare Hilkka Ala-Salomäki.

Barnen får bekanta sig med maten med hjälp av alla sina sinnen och får också vara med och laga mat.  Huvudbilden i den här artikeln visar hur man lagar sallad på daghemmet.

Maten smakar extra bra ute. Bild: Ulla Malkakorpi

Matsvinnet har minskat då barnen själva fått välja hur mycket mat de vill ha. Man har också satsat på att måltiderna skall vara trevliga och lugna. Alla barn uppmuntras att smaka på nya saker men ingen blir tvingad till detta. Ibland äter alla ute och då brukar maten smaka och ingenting blir över.

”Barnen har lärt sig att be om rätt mängd mat genom att prova sig fram med de vuxnas hjälp. Vi har också diskuterat saken och funderat om alla åt lagom mycket.   Det är viktigt att växande barn äter tillräckligt.  Ju aktivare morgon, desto bättre aptit”, säger barnskötare Ulla Malkakorpi.

Grön Flagg-rutinerna förmedlas på ett naturligt sätt till alla barn och all personal som börjar på daghemmet. Päiväkoti Vilma deltar varje år i Matsvinnsveckan och då talar man ännu mer om matsvinnet med barnen än annars.

Publicerat i kategorin:
gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 45 123 8419
gronflagg@feesuomi.fi