Goda nyheter: Vi gör videon om biodiversitet med hjälp av stöd från Ruhonjuuri

Företaget Ruohonjuuri har beviljat FEE Suomi ett stöd på 3000 euro för att framställa en videoserie som handlar om biodiversitet.  I början av 2021 tillverkar vi därför två eller tre videon som berättar om biodiversitet på ett inspirerande sätt för barn i dagis- och lågstadieåldern.  Videofilmerna blir en del av Grön Flagg-programmets nya, allmänt tillgängliga material om biodiversitet.

”Det är viktigt att väcka barnens och ungdomarnas intresse för biodiversitet och behovet att ta vara på denna, för utarmningen av naturens mångfald är vid sidan av klimatförändringen ett av mänsklighetens största problem. Vi vill stöda lärare och andra pedagoger som behandlar detta komplicerade ämne och hjälpa dem att inspirera andra. Jag är verkligen glad över att vi fick understödet från Ruohonjuuri för att spela in videofilmerna, för många lärare och andra pedagoger har önskat sig videomaterial som stöd för undervisningen”, säger Monika Salmivalli, programchef för Grön Flagg.

Också annat material om biodiversitet är på kommande

Också annat material om biodiversitet är under arbete. Grön Flagg-programmet håller som bäst på att sammanställa ett nytt material om biodiversitet och de finskspråkiga biodiversitetsguiderna kommer att finnas tillgängliga på programmets nätsidor redan i december 2020.  Materialet består av två guider: en som är riktad till barn under skolåldern och en till barn i förskolan och uppåt. Det svenskspråkiga materialet utkommer i början av år 2021.

Guiderna består av en inledande del som förklarar vad biodiversitet är från en pedagogisk synvinkel med tillhörande vinkar och tips. I den andra delen går vi igenom olika praktiska sätt att behandla ämnet och bevara naturens mångfald både nära och i fjärran.  Materialet har producerats med hjälp av stöd från Partioaittas miljöbonus och är tillgängligt för alla.

Utnyttja guiderna som sådana eller som en del av arbetet inom Grön Flagg-programmet! Om ni inte ännu är med i Grön Flagg lönar det sig att ta en titt på varför det lönar sig att gå med:

Publicerat i kategorin: ,
gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 45 123 8419
gronflagg@feesuomi.fi