Ta en titt på vårt uppkommande material om biodiversitet

Arbetet med Grön Flaggs nya material om biodiversitet börjar vara på slutrakan. Materialet – som kommer att vara tillgängligt för alla – innehåller både kunskap och verksamhetstips och strävar till att inspirera barn och ungdomar att ta del av en spännande upptäcktsfärd in i biodiversitetens värld. Hur materialet kommer att se ut får du en liten inblick i här.

Jag är inte en växt fastän jag ser så ut. Mitt namn är blåstång och jag vajar i vattnet. Som ni ser har vi blåstångar blåsor i våra stammar som ser ut som växternas stjälkar. Med hjälp av gasen i blåsorna håller vi oss upprätta i vattnet. Har du någon gång hittat en blåstång på stranden och försökt söndra blåsorna?

Blåstång är en av Östersjöns nyckelarter.  Många andra arter, till exempel tånggråsugga, spigg och andra fiskarters yngel, lever i skydd av blåstången.

Det nya materialet finns i två uppsättningar: en riktad till småbarnspedagogiken, från daghem till skolans första klasser, och en som är avsedd för dem som arbetar med äldre barn (från förskolan uppåt). Den första delen av materialet behandlar fenomenet biodiversitet från en pedagogisk synvinkel.

I den andra delen av materialet finns det många tips om hur man skall gå till väga för att ta vara på biodiversiteten både nära och i fjärran.  Verksamhetstipsen innehåller tips från många områden, bl.a. om hur man påverkar värdegrunderna, medborgarforskning i skolan, enkla saker man kan göra också med små barn, hur man kan förändra vardagen, påverka inom samhället och hur man i praktiken kan förbättra biodiversiteten på gården.

Genom kunskap och handling skapas hopp om att naturens biodiversitet går att skydda. Materialet innehåller färggranna bilder som lockar alla till att njuta av naturen.

Materialet är baserat på gedigen expertis

Under tillverkningen av materialet har FEE Suomis personal fått hjälp av både projektets styrgrupps expertis och av tips, idéer och önskningar som Grön Flagg-deltagarna fått komma med. Projektet, som inleddes våren 2020, närmar sig nu sitt slut.

”Det har varit jättefint att få göra materialet som handlar om ett så viktigt ämne med hjälp av en så bra stödgrupp. Både erfarna miljöpedagoger och forskare har kommit med värdefulla synpunkter. Jag har också själv lärt mig en massa under projektet”, berättar Pihla Soinnunmaa som i sin roll som projektkoordinator haft huvudansvaret för materialet.

”Utarmningen av naturens rikedom är ett av mänsklighetens största problem just nu. Därför är det viktigt att lära barn och ungdomar vad biodiversitet är, varför den minkar och vad man kan göra för att bromsa detta. Det är fantastiskt att kunna erbjuda kunskap och verksamhetstips som är tillgängliga för alla”, säger Soinnunmaa.

Materialet kommer att publiceras på finska i början av december 2020 och på svenska år 2021 och kommer att finnas både i tryckt form och digitalt på Grön Flaggs nätsidor. På nätsidorna kommer det också att finnas tilläggsmaterial som till exempel handlar om hur man kartlägger skol- eller dagisgårdens biodiversitet samt Power-Point-presentationer som gör det lättare att berätta om naturens mångfald för barn i olika åldrar.

Materialet kan utnyttjas självständigt eller som en del av Grön Flagg-programmet. Materialet har framställts med hjälp av stöd från Partioaittas miljöbonus.

Så här kommer materialet att se ut. Hoppas du tycker att det är lika fint som vi!

Materialet är fullt av både inspirerande fakta och jättefina bilder.

Publicerat i kategorin:
gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 45 123 8419
gronflagg@feesuomi.fi