I höst beviljades 60 deltagare Grön Flagg

Föreningen för miljöfostran FEE Suomi har i höst beviljat Grön Flagg-certifikatet till 18 daghem, 36 skolor, fyra yrkesläroanstalter och två andra deltagare som ett erkännande för miljöpedagogiskt arbete av hög kvalitet. Elva deltagare uppflyttades till hållbar nivå. Sexton deltagare fick i höst sin första flagga: Toppelundin koulu från Esbo, Tuorilan koulu från  Högfors, daghemmen Laajakallion…

Läs mer