I höst beviljades 60 deltagare Grön Flagg

Föreningen för miljöfostran FEE Suomi har i höst beviljat Grön Flagg-certifikatet till 18 daghem, 36 skolor, fyra yrkesläroanstalter och två andra deltagare som ett erkännande för miljöpedagogiskt arbete av hög kvalitet. Elva deltagare uppflyttades till hållbar nivå.

Sexton deltagare fick i höst sin första flagga: Toppelundin koulu från Esbo, Tuorilan koulu från  Högfors, daghemmen Laajakallion päiväkoti och Sepänkannaksen päiväkoti från Kyrkslätt, Kanneljärven opisto från Lojo, Solf skola från Korsholm, Valpperin koulu från Nousiainen, Pilke Pikkukiulu och Taikatahdin koulu från Uleåborg, Puuhkalakin päiväkoti från Pirkkala, Lavian yhtenäiskoulu och Tuorsniemen koulu från Björneborg samt daghemmen Haukiluoman, Hyhkyn och Tohlopin päiväkoti och skolan Pispalan koulu från Tammerfors.

Till hållbar nivå flyttades Kirkonkylän päiväkoti från Tavastkyro, Jakun koulu från Ii, Kuopion steinerkoulu Virkkula från Kuopio, Uus-Lavolan päiväkoti från Villmanstrand, Alanurmon koulu från Lappo, Kisakentän päiväkoti från Uleåborg, Armfeltin koulu från Salo, skolorna Koiviston, Leinolan och Messukylän koulu från Tammerfors samt Korso-Koivukylän nuorisotilat från Vanda. Hållbar Grön Flagg-nivå utgör en utmärkelse för långsiktigt och fortgående miljöpedagogiskt arbete.

”Hjärtliga gratulationer till alla som förtjänat Grön Flagg eller blivit uppflyttade till hållbar nivå! Ni gör ett mycket viktigt arbete. Barn och unga har speciellt i dagens föränderliga värld rätt att få lära sig de kunskaper och färdigheter som behövs för att skapa en hållbar framtid. Tack för ert konkreta arbete inom Grön Flagg!”, säger Grön Flagg-programchef Monika Salmivalli.

Grön Flagg är ett internationellt miljöpedagogiskt program och certifikat

Grön Flagg är Finlands största miljöpedagogiska program och certifikat inom pedagogiken. Inom Grön Flagg arbetar barn och ungdom tillsammans med pedagogerna för att få in hållbarhet i sin vardag. På samma gång lär de sig att påverka gemensamma saker, att bygga upp en hållbar framtid och om hur man kan lösa miljöproblem.

Grön Flagg är en del av det internationella Eco-Schools-programmet som är världens största nätverk för skolor och daghem inom hållbar utveckling – programmet finns i 68 länder.  Föreningen för miljöfostran FEE Suomi har förverkligat Grön Flagg i Finland i över 20 år.  Mer än 85 000 barn och ungdomar och 10 600 pedagoger är med i programmet i Finland.

En enhet som innehar Grön Flagg-certifikatet har uppfyllt kriterier som bevisar att man bedriver målmedvetet och inkluderande miljöpedagogiskt arbete av hög kvalitet. Certifikatet är i kraft i två år i taget.

  • En lista på alla som i höst beviljats Grön Flagg eller flyttats till hållbar nivå hittar du här.
  • Alla som är med i Grön Flagg och vars certifiering är i kraft hittar du på kartan på deltagarsidorna.

Mer information: 

Monika Salmivalli
Grön Flagg-programchef
tel. 050 441 2334
monika.salmivalli@feesuomi.fi

Publicerat i kategorin:
gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 45 123 8419
gronflagg@feesuomi.fi