Kom och bekanta dig med Grön Flagg – delta i vårt infotillfälle på nätet!

Välkommen med på vårt digitala informationstillfälle om Grön Flagg-programmet den 18.3.2021. Grön Flaggs programchef Monika Salmivalli presenterar Grön Flaggs verksamhetsmodell och berättar hur den går att utnyttja för att främja fostran mot en hållbar framtid.  Tillfället är gratis och öppet för alla – kom med och lär dig mer om Grön Flagg!

Grön Flagg är ett miljöpedagogiskt paket för den pedagogiska sektorn

Grön Flagg är Finlands största miljöprogram för den pedagogiska sektorn och samtidigt ett miljöcertifikat. Mer än 85 000 barn och unga samt 10 600 lärare och andra pedagoger är med i programmet. Grön Flagg passar för daghem, skolor, läroanstalter och arrangörer av fritidsverksamhet riktad till barn och unga.

Programmet tillhandahåller ett färdigt paket som hjälper att ordna inspirerande och högklassig miljöpedagogisk verksamhet. Deltagarna får ta del av en beprövad och fungerande verksamhetsmodell, stöd av experter, fler än 300 verksamhetstips samt omfattande och väl bearbetade temamaterial rörande vår tids främsta miljöfrågor, t.ex. klimatförändringen, biodiversitet och att minska på avfallsmängderna.

Kunskap och färdigheter för en hållbar framtid lär man sig bäst genom att själv göra saker, I Grön Flagg är barnen och ungdomarna med i att förändra skolans eller daghemmets verksamhetskultur i en hållbar riktning tillsammans med de vuxna. Denna konkreta verksamhet visar alla att det är möjligt att själv påverka sin livsmiljö och hur man kan ta sig an en hållbarare livsstil.

Anmäl dig till infotillfället

Det svenskspråkiga infotillfället anordnas torsdagen den 18.3.2021 kl. 15-16 via Teams (vi skickar länken då du har anmält dig).

Om du vill kan du också delta i något av de finskspråkiga infotillfällena (TI 16.2., ON 17.3. eller TO 15.4. kl. 15-16). Innehållet är likadant varje gång.

Om du inte kan delta i infotillfället går det bra att fråga mer om Grön Flagg via e-post (gronflagg@feesuomi.fi) eller telefon (09 4541 8151)!

Har ni redan gått med i Grön Flagg? Delta i vårt skolningswebinarium!

Vi ordnar ett skolningswebinarium för nya Grön Flagg-deltagare på svenska torsdagen den 11.2. klockan 15-16. I webinariet går vi igenom vad programmet består av samt de olika skedena i ett Grön Flagg-projekt. Alla Grön Flagg-deltagare är välkomna med och om du inte kan delta just då, ingen fara – en inspelning kommer att vara tillgänglig på våra webbsidor efteråt.

Om du inte kan delta i det svenskspråkiga skolningstillfället och finska går lika bra kan du också delta i det finskspråkiga som hålls tisdagen den 9.2. klockan 15-16.

Publicerat i kategorin:
gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 45 123 8419
gronflagg@feesuomi.fi