Biokol och biodiversitet – gymnasister har utfört lyckade arbeten som en del av ett internationellt projekt

Gymnasister från Otnäs i Esbo och Oulun steinerkoulu i Uleåborg har i vår förverkligat egna projekt som främjar cirkulär ekonomi och biodiversitet som en del av det internationella Youth Eco Hub -projektet. Grön Flagg koordinerar projektet i Finland, och team från Estland, Lettland och Ryssland deltar också.

Biokol och bokashi-mylla för gymnasiets egen odlingsbalkong

Gymnasisterna från Otnäs planerade under projektet en odlingsbalkong, där man odlar växter och trivs, för sin skola. De framställde själva gödselmedel för odlingarna i sin bokashi-kompostor samt biokol.  Biokolet framställdes genom att bränna ris i en biokolreaktor. Gymnasisterna återanvände också gamla lastningspallar genom att bygga soffor till sin balkong av dem.

”Projektet lät oss arbeta konkret för miljöns bästa.  Det som lyckades bäst var att göra biokol. Vi hade aldrig gjort något sådant tidigare och kunde tillverka 60–80 liter biokol”, berättar 17-åriga Niina Hurme.

28 elever i tre grupper har varit med och lett projektet, och i verkställandet var sammanlagt 50 elever från Otaniemen lukio med som en del av sina kurser i biologi.  Det är meningen att balkongen skall bli färdig till läsårets slut.  Förutom sittplatser och växter skall där finnas informationsskyltar om hur man gör bokashi-mylla och odlar växter.  Metoderna dokumenteras också med hjälp av videomaterial.  Frivilliga gymnasister sköter om balkongen också under sommarlovet så att alla får njuta av den också på hösten.

Tillverkning av odlingslådor.

Tillverkning av odlingslådor. Bild: Projektgruppen från Otaniemen lukio.

Under projektets gång har gymnasisterna lärt sig mycket om inte bara biokol, att odla växter och bokashimylla utan också om cirkulär ekonomi i allmänhet.

”Råvarorna i världen tar slut mycket snabbt om vi fortsätter att förbruka dem i samma takt som nu.  Om vi tar cirkulär ekonomi i bruk kommer det att vara möjligt att framställa produkter också i framtiden.  Cirkulär ekonomi sliter mindre på naturen än den linjära ekonomin, och på så vis kan vi spara mer av vårt underbara jordklot åt också de kommande generationerna”, funderar Hurme.

En oas av biodiversitet på skolgården

I Oulun steinerkoulu har gymnasisterna planerat och förverkligat sådant som främjar naturens mångfald på skolgården och i den närliggande naturen.   Skolbyggnadens tomt är hyrd av staden, och eleverna bad om och fick lov av staden att bearbeta denna. De har gjort bland annat insekthotell och odlingslådor till gården och också gjort presentationer och kommunicerat om biodiversitet.

Goda råd om hur man gör insektshotell. Bild: Oulun steinerkoulu.

Planen som gjorts upp under projektet förverkligas också under kommande år och också yngre elever från skolan har varit med i planeringen och förverkligandet.  Projektet har letts av en grupp på 15 gymnasister och nästan 100 elever har varit med.

”Jag blev mer och mer entusiastisk över projektet ju mer vi gjorde. Jag har dock varit intresserad av det vi behandlar i projektet hela tiden. Det lönar sig att spara på jordklotet och naturen”, berättar 17-åriga Kalle Roininen.

”Vi har lärt oss hur man arbetar i projektform, sociala färdigheter samt naturligtvis om biodiversitet.  Det är viktigt att främja bevarandet av naturens mångfald, för vi kan inte leva utan naturen. Utan en mångsidig, divers natur klarar sig inte andra arter heller”, säger 17-åringarna Meeri Karjalainen och Tyrni Partala.

Planering av utvecklingsidéer med hjälp av en karta. Bild: Oulun steinerkoulu.

Youth Eco Hub -projektet

Youth Eco Hub är ett samarbetsprojekt som koordineras av Baltikums Eco Schools-nätverk.  Projektets mål är att väcka ungas intresse för miljön och samla ihop bra tillvägagångssätt. Deltagarna från de olika länderna har träffat varandra med hjälp av videolänkar i maj och delat med sig av sina projekterfarenheter. Gymnasisterna från Oulun steinerkoulu och Otaniemen lukio skall ännu förhoppningsvis få träffa varandra på besök i augusti.

I slutet av projektet på hösten 2021 gör man upp en handbok med bra metoder som kommit fram inom projektet.  Då handboken ges ut ordnas ett seminarium där metoder inom projekt- och fenomenbaserad inlärning presenteras. Följ med projektets gång med hjälp av tagen #YouthEcoHub.

Grön Flagg är en del av det internationella Eco Schools-nätverket, världens största nätverk för skolor inom hållbar utveckling.  Den internationella takorganisationen för miljöpedagogik, Foundation for Environmental Education (FEE), leder Eco Schools-nätverket. FEE Suomi koordinerar Grön Flagg i Finland.

The project “Empowering youth and teacher network of the Eco-Schools programme for the Sustainable Baltic Sea region” (Nr. 1020460) funded by the Nordic Council of Ministers.

Mer information:

Youth Eco Hub -projektet:
Reija Mikkola
Proejktkoordinator, FEE Suomi
tel: 050 372 3214
reija.mikkola@feesuomi.fi

Otaniemen lukio:
Kirsi Haapamäki
kirsi.haapamaki@espoo.fi

Oulun steinerkoulun lukio:
Kati Heikkilä-Huhta
kati.heikkila-huhta@steinerkasvatus.fi

Publicerat i kategorin:
gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 45 123 8419
gronflagg@feesuomi.fi