En ny videoserie om naturens mångfald för yngre barn

FEE Suomi har gett ut den nya videoserien Under över alla under som handlar om biodiversitet och är riktad direkt till barnen. Videoserien lockar barnen till att forska i och fundera över vad naturens mångfald eller biodiversitet är, varför den är viktig och hur man kan värna om den. Den tredelade serien gjordes med hjälp av stöd av stöd från Ruohonjuuri och Ympäristö- ja kuluttajapoliittinen yhdistys – Miljö- och konsumentpolitisk förening ry.   

”Att naturens mångfald, biodiversiteten, minskar, är ett av vår tids största problem.  Det är mycket viktigt att berätta för barnen om naturen och inspirera dem så att de vill skydda den. Videoserien är en bra metod för detta. Många lärare och pedagoger har önskat att vi skulle producera videomaterial, och det är roligt att kunna göra det”, säger FEE Suomis verksamhetsledare Sinikka Kunttu.  

Videoserien är gjord litet som ett barnprogram. Filmerna är 6-8 minuter långa inledningar till ämnet som inspirerar till att söka reda på mer information – ute i naturen, naturligtvis!  På videon får man följa med hur Sinikka undersöker naturen och lockar med barnen ut och undersöka dess hemligheter.  

”Som barnträdgårdslärare var det roligt att kunna utnyttja min utbildning i det här projektet. Vi hoppas att videoserien inspirerar barnen till att fortsätta att utforska naturen och att fundera över att värna om den tillsammans med sina lärare och andra vuxna”, berättar Kunttu. 

 

Upptäcktsfärder och verksamhet i närmiljön

I videofilmerna rör man sig i bekanta miljöer nära dagis och  skolan – på gården och i närskogen. Videofilmerna strävar till att erbjuda nya synvinklar. I seriens första video, På upptäcktsfärd alldeles nära, går man på upptäcktsfärd i den natur som finns närmast och funderar över vad naturen och dess mångfald egentligen innebär. Gårdens och närskogens natur åskådliggörs med hjälp av uppgiften Biotoper på burk, som barnen själva också kan utföra.  

I avsnittet Vad behöver vi surrande småkryp till? behandlas betydelsen av olika arter och diversitet utgående från surrande, pollinerande småkryp. Funderingarna fortsätter och utvidgas i uppgiften Arternas yrken som presenteras på videon.  

I avsnittet Hittar alla ett hem i naturen? går man in på hur man kan värna om naturens mångfald genom att ta upp att alla i naturen skall ha någonstans att bo. Då ni har tittat på videon kan ni fundera vidare om ämnet med hjälp av uppgiften Finns det hem åt alla i naturen 

Så gjordes videoserien

Videoserien planerades och bandades in på våren 2021. FEE Suomi stod för manuskriptet som sedan bearbetades på basen av kommentarer från några lärare och pedagoger samt naturjournalisten Minna Pyykkö.  

Videoserien filmades och editerades av Iiro Rautiainen och de ritade bilderna i början och slutet är gjorda av Laura Puikkonen. Manuskriptet gjordes av Sinikka Kunttu och Alisa Vänttinen från FEE Suomi. På de svenskspråkiga versionerna tillhör rösten Grön Flaggs programchef Monika Salmivalli. 

 

Videoserien kompletterar undervisningsmaterialet om Biodiversitet, som är fritt tillgängligt för alla och innehåller rikligt med verksamhets- och materialtips samt handböcker riktade till småbarnspedagogiken och grundskolan.
 

Bekanta dig närmare med materialet här.

Publicerat i kategorin:
gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 45 123 8419
gronflagg@feesuomi.fi