Grön Flagg beviljades 43 deltagare som ett erkännande för miljöpedagogiskt arbete av hög kvalitet

Föreningen för miljöfostran FEE Suomi beviljade i höst miljöcertifikatet Grön Flagg till 19 skolor, 23 småbarnspedagogiska enheter och en fritidsverksamhet som en utmärkelse för högklassig miljöpedagogisk verksamhet.

Tretton deltagare fick sin allra första gröna flagga: Brändö lågstadieskola, Minervaskolan och Zacharias Topeliusskolan från Helsingfors, Malmingin päiväkoti och Kotkan lyseo från Kotka, Jäälin koulu och familjedagvårdarna Perhepäivähoito Luonnossa Kotonaan Meskula och Anna Tolonen/Annala från Uleåborg, Taavetin päiväkoti från  Luumäki, Tesoman päiväkoti från Tammerfors, Veikkolan päiväkoti från Kyrkslätt, Kultavuoren koulu från Orivesi, Kymenlaakson steinerkoulu från Kouvola samt Leppäkosken ja Haukankallion koulut från Janakkala.  Gratulerar!

Till nivå Hållbar Grön Flagg flyttades Jaakonpuiston päiväkoti och Sippolan päiväkoti från Kouvola, Limingan lukio från Limingo, Pitkäniemen päiväkoti från Nokia och Vihannin yhtenäiskoulu från Brahestad.

”Hjärtliga gratulationer till alla som beviljats Grön Flagg och blivit uppflyttade till hållbar nivå!  Ni gör ett värdefullt arbete och visar gott exempel för oss alla genom att aktivt verka för miljöns bästa”, säger Monika Salmivalli, programchef för Grön Flagg.

 

Grön Flagg är ett internationellt miljöpedagogiskt program och certifikat

Grön Flagg är Finlands största miljöpedagogiska program och certifikat inom pedagogiken. Inom Grön Flagg arbetar barn och ungdom tillsammans med pedagogerna för att få in hållbarhet i sin vardag. På samma gång lär de sig att påverka gemensamma saker, att bygga upp en hållbar framtid och om hur man kan lösa miljöproblem.

Grön Flagg är en del av det internationella Eco-Schools-programmet som är världens största nätverk för skolor och daghem inom hållbar utveckling – programmet finns i 70 länder.  Föreningen för miljöfostran FEE Suomi har förverkligat Grön Flagg i Finland i över 20 år.  Mer än 95 000 barn och ungdomar och 11 000 pedagoger är med i programmet i Finland.

En enhet som innehar Grön Flagg-certifikatet har uppfyllt kriterier som bevisar att man bedriver målmedvetet och inkluderande miljöpedagogiskt arbete av hög kvalitet. Certifikatet är i kraft i två år i taget.

  • En lista på alla som beviljades Grön Flagg eller flyttades upp till Hållbar nivå finns här.
  • Alla deltagare som är med i programmet finns på listan över deltagare på hemsidan.

 

Mer information:
Monika Salmivalli
Grön Flagg-programchef
tel. 050 441 2334
monika.salmivalli@feesuomi.fi

 

 

Publicerat i kategorin:
gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 45 123 8419
gronflagg@feesuomi.fi