150 deltagare beviljades Grön Flagg som ett erkännande för miljöpedagogiskt arbete av hög kvalitet

Föreningen för miljöfostran FEE Suomi beviljade i vår enligt kommittén för Grön Flaggs beslut miljöcertifikatet Grön Flagg till 67 daghem, 75 skolor och gymnasier, en internationell skola samt till sju arrangörer av fritidsverksamhet som en utmärkelse för högklassig miljöpedagogisk verksamhet. Fyra deltagare upphöjdes till nivå Grön Flagg.

Tjugo deltagare fick sin allra första gröna flagga: Degerö lågstadieskola, Gymnasiet Lärkan, Puistopolun peruskoulu och Vattuniemen ala-aste/Päiväkoti Meri från Helsingfors, Kirkkonummen perhepäivähoito och R.M Creative Learning Playschool från Kyrkslätt, Jyskän koulu från Jyväskylä, Järvenpään yhteiskoulu, Mustasaaren Keskuskoulu, Oriveden yhteiskoulu, Aseman koulu från Urdiala (Urjala), Kurun päiväkoti från Ylöjärvi, Launeen päiväkoti från Lahtis, Matin ja Liisan koulu från Lapinlahti, Pilke musiikkipäiväkoti Nummenharju från Tusby, Pilke Pihlajarinne från Esbo, Päiväkoti Metsäpolku från Ruovesi, Raholan koulu, Harjun koulutalo från Tammerfors, Satukontti från Kärsämäki och Teijon koulu från Salo. Gratulerar!

Till nivå Hållbar Grön Flagg flyttades Daghemmet Pilten från Helsingfors, Päiväkoti Kartano från Haapajärvi, Upseerin päiväkoti från Kouvola samt Posion peruskoulu ja lukio.

Det populäraste temat i vårens rapporter var Ett sunt liv. I temat behandlas två speciellt viktiga synpunkter: att både miljön och människan själv skall må bra.  I temat lär man sig med vilka relativt enkla medel man kan främja båda två.

”Hjärtliga gratulationer till alla som förtjänat Grön Flagg och blivit uppflyttade till hållbar nivå! Och tack – ni gör ett fantastiskt arbete runtom i Finland.  Ni gör det möjligt för tiotusentals barn att bygga upp ett fungerande förhållande till miljön och att inhämta hållbara kunskaper och färdigheter”, säger Grön Flaggs programchef Monika Salmivalli.

 

Årets Grön Flagg-deltagare

Grön Flagg-kommittén har också utsett årets Grön Flagg-deltagare.  Årets Grön Flagg-deltagare är ett pris som årligen delas ut till deltagare som varit alldeles extra bra inom hållbar fostran. Som vanligt var det svårt att välja!  Årets Grön Flagg-deltagare år 2022 är Elimäen yhteiskoulu från Kouvola, Kirkonkylän päiväkoti från Tavastkyro och Billnäs skola från Raseborg.  Hjärtliga gratulationer!

 

Pilotprojekten för Grön Flagg i mål

FEE Suomi inledde en Grön Flagg-pilotmodell för internationella skolor i Finland hösten 2019.  I den internationella modellen kartlägger deltagaren först hur de förhåller sig visavi ett antal hållbarhetsteman och väljer sedan ut tre huvudteman för sitt projekt.  Espoo International School (EIS) inledde sin verksamhet inom piloten våren 2020 och valde som teman Littering, Food and bio-waste management samt Global Citizenship.  Skolans miljöråd var synnerligen aktivt och entusiastiskt och projektets kärna formulerades fint som en egen ”Eco-Code”.  Projektet avslutades våren 2022 och EIS beviljades Grön Flagg som den första internationella skolan i Finland.

Under läsåret 2021-2022 piloterades också en ny version av grön Flagg-modellen för fritidsverksamhet. I den nya modellen kunde miljörådets sammansättning bestå av färdiga grupper eller lag och antalet träffar och gemensam verksamhet var något färre.  Deltagarna i piloten utgjordes av olika slags fritidsorganisationer för barn och ungdom. Sju fritidsverksamheter beviljades Grön Flagg för sina fina projekt: Tanssitalo Vinha, Lojo; Partiolippukunta Kairankiertäjät, Pemar, Partiolippukunta Kaarinan Sädetytöt, St Karins; Partiolippukunta Vesilahden Valkohännät; Mannerheimin lastensuojeluliiton Lahden paikallisyhdistys, Lahtis; Mikkolan nuorisotila, Vanda; Lastenkulttuurikeskus Rulla, Tammerfors.

 

Grön Flagg är ett internationellt miljöpedagogiskt program och certifikat

Grön Flagg är Finlands största miljöpedagogiska program och certifikat inom pedagogiken. Inom Grön Flagg arbetar barn och ungdom tillsammans med pedagogerna för att få in hållbarhet i sin vardag. På samma gång lär de sig att påverka gemensamma saker, att bygga upp en hållbar framtid och om hur man kan lösa miljöproblem.

Grön Flagg är en del av det internationella Eco-Schools-programmet som är världens största nätverk för skolor och daghem inom hållbar utveckling – programmet finns i 70 länder.  Föreningen för miljöfostran FEE Suomi har förverkligat Grön Flagg i Finland i över 20 år.  Mer än 95 000 barn och ungdomar och 11 000 pedagoger är med i programmet i Finland.

En enhet som innehar Grön Flagg-certifikatet har uppfyllt kriterier som bevisar att man bedriver målmedvetet och inkluderande miljöpedagogiskt arbete av hög kvalitet. Certifikatet är i kraft i två år i taget.

  • En lista på alla som beviljades Grön Flagg eller flyttades upp till Hållbar nivå finns här.
  • Alla deltagare som är med i programmet finns på listan över deltagare på hemsidan.

 

Mer information:
Monika Salmivalli
Grön Flagg-programchef
tel. 050 441 2334
monika.salmivalli@feesuomi.fi

Publicerat i kategorin:
gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 45 123 8419
gronflagg@feesuomi.fi