Kumo tar ett steg mot en hållbar framtid

I maj 2022 gick hela Kumo (Kokemäki) stads bildningsverksamhet med i Grön Flagg. I praktiken betyder detta att Kumo stads bildningsverksamhet och fritidsverksamhet beslutat sig för att börja bygga upp en hållbarare framtid med Grön Flaggs hjälp. I fortsättningen kommer alla barn och ungdomar som är verksamma inom daghemmen, skolorna och ungdomsverksamheten i Kumo att…

Läs mer

Miljörådet i fokus i Grön Flagg under läsåret 2022-2023!

Nu när det nya läsåret inleds tar vi i bruk årets Grön Flagg-prioritet!  Varje läsår uppmuntrar vi till att lägga extra vikt vid någon speciell aspekt av Grön Flagg-verksamheten vid sidan av den normala, projektbaserade verksamheten. Under det kommande läsåret vill vi speciellt uppmuntra alla deltagare till att satsa på miljörådsverksamheten inom sina Grön Flagg-projekt.…

Läs mer