Kumo tar ett steg mot en hållbar framtid

I maj 2022 gick hela Kumo (Kokemäki) stads bildningsverksamhet med i Grön Flagg. I praktiken betyder detta att Kumo stads bildningsverksamhet och fritidsverksamhet beslutat sig för att börja bygga upp en hållbarare framtid med Grön Flaggs hjälp.


I fortsättningen kommer alla barn och ungdomar som är verksamma inom daghemmen, skolorna och ungdomsverksamheten i Kumo att få möjligheten att medverka till konkreta förändringar som främjar hållbarhet.  Nu, då stadens olika instanser gått med i Grön Flagg kommer man på de olika ställena att börja minska miljöbelastningen samtidigt som man inhämtar både kunskap och färdigheter som rör miljön – ett projekt i taget, i form av hands on-verksamhet.

I Grön Flagg är det centrala att barnen och ungdomarna är med i verksamheten på riktigt och har möjlighet att påverka vad som sker. I samråd med sina lärare eller handledare väljer de själva temat för sitt ett eller ett och ett halvt år långa projekt. I projekt med temat Minskning av avfall eller Energi är det till exempel lätt att minska effektivt på miljöbelastningen, medan teman som Klimatförändringen eller Biodiversitet i sin tur passar speciellt då man vill gå in på djupet i hur miljöproblematiken i dagens värld hänger ihop och försöka påverka saker och ting i sin egen närmiljö ur denna synvinkel.

 

Stadens strategi leder mot en grönare framtid

Flera av skolorna i Kumo har övervägt att gå med i Grön Flagg redan för flera år sedan.  Den nya stadsstrategin som Kumo i år har antagit lyfter klart fram gröna värderingar, och att gå med i Grön Flagg är ett klart strategiskt mål, som nu efter moget övervägande alltså förverkligas i hela kommunen på en gång. Kumos bildningschef Juha-Pekka Pihlman berättar att det man väntar sig av Grön Flagg är stöd för att uppnå målen. ”Vi hoppas i synnerhet att våra enheter gör framsteg och förverkligar sina högtflygande mål också på gräsrotsnivå”, säger Pihlman.

 

Mot nya mål med stolthet

Alla enheterna som går med i Grön Flagg är nya i programmet, och det var naturligt att ordna en gemensam inledning på projektet nu i början av höstterminen.  FEE Suomi som driver Grön Flagg stod till tjänst med inledande skolningar som hjälper deltagarna att komma igång med programmet. Distansskolningar som var lätta att delta i ordnades skilt för Kumos skolor, daghem och fritidsverksamhet, så att alla genast från början kunde ta del av de gemensamma målen och påbörja arbetet med att anpassa modellen till sina egna projekt.

Bildningschef Pihlman är stolt över sin hemstad som driver gröna värderingar framåt i stor skala: Kumo är den första staden som gått med i Grön Flagg med alla sina enheter. I november 2021 gick också hela Paltamo kommun med, och i Kyrkslätt är hela den småbarnspedagogiska sektorn med i Grön Flagg.

 

Det finns möjligheter att driva hållbarhetsfrågan på kommunnivå

Enskilda skolor, daghem och fritidsverksamheter kan gå med i Grön Flagg.   Kommunen kan också besluta sig för att ansluta hela sin bildningssektor till programmet.  Hållbarhetstemat är aktuellt i de flesta kommuner, och förverkligandet på gräsrotsnivå i invånarnas vardag kan kännas som en utmaning.  Om hela kommunens bildningsverksamhet går med i Grön Flagg försäkrar man sig om tillgången till färdiga, beprövade material av hög kvalitet samt annat stöd för att förverkliga hållbara värderingar i verksamheten.  På samma gång ser man till att läroplanerna för skolan och småbarnspedagogiken, som baserar sig starkt på hållbara värderingar och att lära sig färdigheter som behövs i en hållbar framtid, förverkligas.

Grön Flagg leder in på stigen mot hållbarhet på sikt.  Vill också er kommun främja en hållbar framtid? Ta kontakt så förhandlar vi om hur Grön Flagg-programmet kunde passa in i er framtid!

 


Grön Flagg är Finlands största program för hållbar utveckling och ett internationellt miljömärke riktat till daghem, skolor, läroanstalter och arrangörer av fritidsverksamhet.  Programmets deltagare beviljas Grön Flagg-certifikatet som ett tecken på hållbar verksamhet.

Grön Flagg uppmuntrar till långsiktig, inspirerande och effektiv verksamhet som en del av det internationella Eco-Schools-programmet, som är världens största nätverk för hållbar utveckling inom den pedagogiska sektorn. Eco-Schools verkar i 68 länder och når 20 miljoner barn och unga.

 

 

Publicerat i kategorin:
gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 45 123 8419
gronflagg@feesuomi.fi