Miljörådet i fokus i Grön Flagg under läsåret 2022-2023!

Nu när det nya läsåret inleds tar vi i bruk årets Grön Flagg-prioritet!  Varje läsår uppmuntrar vi till att lägga extra vikt vid någon speciell aspekt av Grön Flagg-verksamheten vid sidan av den normala, projektbaserade verksamheten. Under det kommande läsåret vill vi speciellt uppmuntra alla deltagare till att satsa på miljörådsverksamheten inom sina Grön Flagg-projekt.

Under våren 2022 träffades aktiva Grön Flagg-deltagare för att diskutera miljörådsverksamheten och utbyta tankar och idéer om hur man skall göra för att verksamheten skall lyckas så bra som möjligt – läs om de bästa tipsen här!


Miljörådet i fokus i Grön Flagg under läsåret 2022-2023!

Barnens och ungdomarnas delaktighet är en central del av Grön Flaggs verksamhetsmodell. Delaktigheten förverkligas som bäst inom miljörådet, där barnen och ungdomarna får ta del av demokratifostran i praktiken och lär sig viktiga medborgarfärdigheter.  Delaktighet och att kunna påverka i sin omgivning är en viktig del av arbetet för en hållbar framtid.

Miljörådet är en mycket central del av Grön Flagg-verksamheten och att grunda (eller uppdatera) miljörådet är ett av de första stegen då man påbörjar ett nytt projekt. Miljörådets verksamhet är också en väsentlig faktor i kriterierna för beviljandet av Grön Flagg.   Ett engagerat och entusiastiskt miljöråd kan få med sig hela enheten i arbetet för en hållbar framtid och som bäst är miljörådets möten något alla ivrigt väntar på och tillfällen där man ivrigt utbyter idéer och förverkligar dem.

Alltid är det dock inte så lätt att få miljörådet att fungera – det kan vara besvärligt att få med tillräckligt många eller att hitta lämpliga tider för sammankomsterna.  De här utmaningarna kom fram på deltagarmötet våren 2022 – men likaså togs det upp många lösningar på problemen, och i den här artikeln delar vi med oss av några tips från deltagarna om hur man piggar upp miljörådets verksamhet.

 

Tips 1. Flexibla sätt att delta i miljörådet

Miljörådet kan vara sammansatt på många olika sätt, och sammansättningen kan också variera beroende på vad som behövs. Man kan bilda miljörådet till exempel genom att rösta fram frivilliga medlemmar från varje klass eller grupp.  Ett bra sätt har också varit att ordna en ansökningsrunda, där de som vill vara med fyller i en ansökan och de som redan är med i rådet går igenom de anonyma ansökningarna och väljer in nya medlemmar.  Ett bra sätt att öva sig på att söka jobb!

Att få speciellt äldre elever att förbinda sig till rådsverksamheten har ibland varit ett problem. Lösningen här kan vara att man deltar i miljörådet på ett mer projektbaserat sätt. Det kan också hända att det är lättare att få med en existerande kompisgrupp eller elever som är intresserade av något speciellt som de får förverkliga inom rådet. Det är viktigt att miljörådsverksamheten upplevs som något socialt accepterat och roligt: detta lockar också med ungdomar.  Om mötena och miljörådet är öppet för alla och formellt medlemskap inte krävs kan man komma med när som helst.

Fastän man i verksamheten bör se till att kriterierna för miljörådet uppfylls – största delen av deltagarna bör vara barn eller ungdomar och rådet bör träffas tillräckligt många gånger – kan man anpassa verksamheten och miljörådets sammansättning relativt fritt så att det passar in i deltagarenhetens vardag.

 

Tips 2. Godis och uppmärksamhet

Man skall inte underskatta vikten av att göra miljörådsmötena attraktiva till exempel med hjälp av god traktering – de kan också mycket väl vara avspända tillställningar och inte väldigt formella möten.  Flera Grön Flagg-deltagare har berättat att något gott att äta på mötena har varit ett fungerande sätt att öka miljörådets popularitet.

Också något att se fram emot i slutet av året, som att bjuda på glass på det sista mötet eller en utfärd för miljörådsmedlemmarna i slutet av läsåret, har lockat medlemmar. Överhuvudtaget är det viktigt att på något sätt uppmärksamma eller belöna rådets medlemmar.

Rektorn kan till exempel officiellt avtacka rådet på skolavslutningen. Om ni har möjlighet att ordna stipendier som delas ut till aktiva miljörådsmedlemmar i slutet av året är det naturligtvis också ett bra sätt.

På Grön Flaggs deltagarsidor finns diplom att skriva ut och dela ut till miljörådets medlemmar och via sidorna är det också möjligt att beställa Grön Flagg-T-skjortor eller tygpåsar till självkostnadspris.  Då miljörådsmedlemmarna på ett eller annat sätt belönas och uppmärksammas officiellt lyfts de och miljörådsverksamheten fram i enheten på ett positivt sätt!

 

Tips 3. Ta vara på delaktigheten och värna om era resurser

Delaktighet är ofta det magiska ordet som får miljörådet att fungera. Deltagarna har berättat att det bästa sättet att upprätthålla entusiasmen för miljörådet helt enkelt är att man där gör saker tillsammans.  Gemensam verksamhet och planering är verkligen centrala inom lyckad Grön Flagg-verksamhet!

Det lönar sig också att komma ihåg att fråga barnen eller ungdomarna vad de själva är intresserade av och vad de skulle vilja göra i miljörådet.   Lyckad och fungerande miljörådsverksamhet skall utgå från barnen och ungdomarna själva – de skall få sin röst hörd och själva få göra upp planer och förverkliga dem.  Delaktighet i praktiken, alltså!

Alla som är med i miljörådsverksamheten bör också komma ihåg att inte göra för mycket och bränna ut sig. Då miljörådet fungerar bra och alla deltar blir verksamheten inte heller för tung för någon enskild individ utan är gemensam – och rolig.

 

Miljörådsverksamheten i fokus inom Grön Flagg 2022-2023

Barnens och ungdomarnas delaktighet och påverkningsmöjligheter hör till de väsentligaste delarna av Grön Flagg-verksamheten. Den främsta kanalen för detta utgörs av miljörådsverksamheten, och därför vill vi under det kommande läsåret uppmuntra alla till att satsa speciellt på denna.

Miljöråden lyfts fram under hela året, och då årets Grön Flagg-deltagare väljs nästa vår kommer Kommittén för Grön Flagg att betona projekt där miljörådsverksamheten varit lyckad och inspirerande för andra. Nu är det alltså dags att satsa på miljörådet och ivrigt börja planera kommande verksamhet!

 

 


Grön Flagg är Finlands största program för hållbar utveckling och ett internationellt miljömärke riktat till daghem, skolor, läroanstalter och arrangörer av fritidsverksamhet.  Programmets deltagare beviljas Grön Flagg-certifikatet som ett tecken på hållbar verksamhet.

Grön Flagg uppmuntrar till långsiktig, inspirerande och effektiv verksamhet och hjälper barn och unga att lära sig kunskaper och färdigheter som behövs för att skapa en hållbar framtid i form av konkret verksamhet. Grön Flagg är en del av det internationella Eco-Schools-programmet, som är världens största nätverk för hållbar utveckling inom den pedagogiska sektorn. Eco-Schools verkar i 68 länder och når 20 miljoner barn och unga.

Publicerat i kategorin:
gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 45 123 8419
gronflagg@feesuomi.fi