46 deltagare beviljades Grön Flagg som ett erkännande för miljöpedagogiskt arbete av hög kvalitet

Föreningen för miljöfostran FEE Suomi beviljade enligt kommittén för Grön Flaggs beslut miljöcertifikatet Grön Flagg till 17 daghem, 25 skolor och gymnasier, samt till fyra arrangörer av fritidsverksamhet som en utmärkelse för högklassig miljöpedagogisk verksamhet. Sex deltagare upphöjdes till nivå Grön Flagg.

 

Sju deltagare fick sin allra första gröna flagga: Kesämäen päiväkoti, Mäntylän yksikkö från Vilmanstrand , Laulumaan päiväkoti från Soini, Pilke luontopäiväkoti Pihlaja från Joensuu, Päiväkoti Virkkula från Helsingfors, Wessmanninmäen päiväkoti från Jyväskylä, Urheilupuiston koulu från Kouvola och Vanttilan koulu från Esbo.

Gratulerar!

Till nivå Hållbar Grön Flagg flyttades Frosteruksen koulu från Kärsämäki, Lavian yhtenäiskoulu från Björneborg, Pikku-Iikan päiväkoti från Uleåborg, Rahola-Villilän päiväkoti, Vehmaisten päiväkoti och Tesoman koulu från Tammerfors.

Det populäraste temat i höstens rapporter var Minskning av avfall. Som tema är avfall tacksamt och konkret: det är lätt att se resultaten under projektets gång. Då man strävar till att såväl individerna som samhället skall minska sin miljöbelastning är det viktigt att lägga tyngdpunkten inte bara på sorteringen utan också på att minska uppkomsten av avfall. En tumregel är att följande åtgärder bör förverkligas i denna ordning: minska, återanvänd, sortera.

 

Bild: Sanjaana Gavalas

 

Grön Flagg är ett internationellt miljöpedagogiskt program och certifikat

Grön Flagg är Finlands största miljöpedagogiska program och certifikat inom pedagogiken. Inom Grön Flagg arbetar barn och ungdom tillsammans med pedagogerna för att få in hållbarhet i sin vardag. På samma gång lär de sig att påverka gemensamma saker, att bygga upp en hållbar framtid och om hur man kan lösa miljöproblem.

Grön Flagg är en del av det internationella Eco-Schools-programmet som är världens största nätverk för skolor och daghem inom hållbar utveckling – programmet finns i 72 länder. Föreningen för miljöfostran FEE Suomi har förverkligat Grön Flagg i Finland i över 20 år. Mer än 105 000 barn och ungdomar och 11 000 pedagoger är med i programmet i Finland.

En enhet som innehar Grön Flagg-certifikatet har uppfyllt kriterier som bevisar att man bedriver målmedvetet och inkluderande miljöpedagogiskt arbete av hög kvalitet. Certifikatet är i kraft i två år i taget.

En lista på alla som beviljades Grön Flagg eller flyttades upp till Hållbar nivå finns här.


 

Mer information:

Anniina Puurtinen

Grön Flagg-programchef

tel. 050 441 2334

gronflagg@feesuomi.fi

Publicerat i kategorin:
gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 45 123 8419
gronflagg@feesuomi.fi