Listor över de mest effektiva miljöåtgärderna ska stöda miljöpedagogiken i daghem, skolor och fritidsverksamhet

I augusti detta år publicerar FEE Suomi ett antal listor över de mest effektiva miljöåtgärderna, riktade till daghem, skolor samt aktörer inom fritidsverksamhet för barn och unga. Listorna innehåller miljöåtgärder som kan utföras tillsammans med barn och ungdomar, där målet är att minska miljöbelastningen och inverka positivt på miljön. Alla nio Grön Flagg-teman får en egen lista. Listorna över de mest effektiva miljöåtgärderna erbjuds som öppna material för alla. Listorna har framställts med stöd från Ympäristö- ja kuluttajapoliittinen yhdistys ry (Miljö- och konsumtionspolitiska föreningen).

Ge barn och ungdomar en röst och möjlighet att påverka!

Iikka Oinonen från Finlands miljöcentral deltog i kommenteringsprocessen som expert. Han är övertygad om att den institutionella daghems- och skolmiljön kan vara en mycket fruktbar jordmån för påverkansarbete: “Det är här som grunden läggs för framtida deltagande i samhället. Vår nuvarande läroplan kräver praktiskt taget att detta görs.” Oinonen tillägger att barn och unga redan kan påverka här och nu, men att de vuxna ur sitt eget perspektiv inte alltid inser och erkänner det.

I linje med Grön Flagg-principerna är det även här viktigt att barnen och ungdomarna deltar i planeringen, genomförandet och utvärderandet av verksamheten. Målet är att listornas miljöåtgärder ska kännas meningsfulla, få största möjliga effekt och bli en del av vardagen i daghem, skolor och fritidsmiljöer. Vid sidan av de konkreta aktiviteterna är målet också att förändra värderingar, attityder, normer och vanor i riktning mot en mer hållbar verksamhetskultur.

I listorna är miljöåtgärderna grupperade enligt var och av vem de kan utföras: på individnivå, gemenskapsnivå (daghem, skolor, fritidsaktiviteter) eller i större sammanhang (t.ex. kommunens beslutfattare, media, föreningar). Tanken är att barn och ungdomar kan göra mycket mer än att bara återvinna och släcka lampor – de kan t.ex. ordna strandstädningstalkon eller kontakta lokala beslutsfattare om energibesparande åtgärder.

“Det kan kännas skrämmande, och kanske är det meningen att det ska kännas lite så. Men det är så otroligt givande för barn och ungdomar, liksom även för lärare och pedagoger, när man ger sig in på något mer ovisst. Det handlar inte alltid om att förändra något specifikt i världen, utan om att öva sig och upptäcka att man kan sätta upp mål. Om något händer är det en stor inlärningsprocess. Kom modigt med och påverka!”, uppmuntrar Oinonen.

 

Experterna Saara Rimon, Maaria Parry och Anu Kaila kommenterar listorna under workshoppen.

 

Så framställdes listorna över de mest effektiva miljöåtgärderna

Projektplanerare Paula Ahola har ansvarat för projektet De mest effektiva miljöåtgärderna tillsammans med Annina Puurtinen, programansvarig för Grön Flagg. För projektet gick de igenom Grön flagg-relaterat material och annat material inom miljöpedagogik som öppet finns att tillgå. Dessutom organiserade de tre workshoppar där experter kommenterade listorna.

Listorna kommer att integreras i Grön flagg-verksamhetsmodellen som en del av ett större utvecklingsprojekt. Syftet med projektet är att identifiera på vilka sätt Grön Flagg kan vidareutvecklas samt att säkerställa och uppdatera programmets och certifikatets kvalitet, funktionalitet, användarvänlighet och tillväxtpotential. Oinonen betonar betydelsen av listorna: “Jag anser Grön flagg vara en av hörnstenarna i miljöpedadogiken i Finland, och listorna är ett viktigt steg, som för programmet vidare.”

 

 

Text: Paula Ahola & Anniina Puurtinen

Översättning: Hazel Salminen

Bild: 1. Anniina Puurtinen + Illustration Laura Puikkonen

Experterna som deltog i kommenterandet av listorna: Iikka Oinonen (Finlands miljöcentral), Anu Kaila (Återandvändningscentralen), Venla Niva (Aalto-universitetet), Saara Rimon (Sitra), Maaria Parry (Helsingforsregionens miljötjänster HRM), Essi Huotari (forskningsnätverket Kudelma / Aalto-universitetet), Nina Teirasvuo (Motiva), Minna Tolvanen (Motiva), Niina Salmi (Nuorten akatemia (De ungas akademi)), Marikka Sand (HRM), Jani Sillanpää (HRM), Sanna Tiainen-Erkkilä (HRM)

Publicerat i kategorin: ,
gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 45 123 8419
gronflagg@feesuomi.fi