137 deltagare beviljades Grön Flagg som ett erkännande för miljöpedagogiskt arbete av hög kvalitet

Föreningen för miljöfostran FEE Suomi beviljade i vår miljöcertifikatet Grön Flagg till 67 daghem, 64 skolor, samt till tre arrangörer av fritidsverksamhet som en utmärkelse för högklassig miljöpedagogisk verksamhet. Åtta deltagare upphöjdes till hållbar nivå. Besluten gjordes av kommittén för Grön Flagg, som består av 11 experter inom miljöfostran.

18 deltagare fick sin allra första gröna flagga: Centralskolan i Kronoby, Itä-Hakkilan koulu, Keravan lukio, Kokemäen yhteiskoulu, Kristillinen kasvatus Omenapuu ry, Lastenkulttuurikeskus Rulla, Liinaharjan päiväkoti /Masala, Linnoituksen päiväkoti, Lotilan koulu, Lähteenmäen koulu ja Pk Päiväpesä, Mainingin päiväkoti, Paltamon kunta, Storängens skola, Terjärv skola, Utin päiväkoti, Uus-Lavolan päiväkoti, Villa Vilinä och Ådalens skola

Gratulerar!

Till nivå Hållbar Grön Flagg flyttades Päiväkoti Floora, Hommas daghem, Kämmenniemen päiväkoti, Laajasalon peruskoulu, Länsi-Tesoman päiväkoti, Rahola ja Villilä päiväkoti, Sagalundin lastenkulttuurikeskus och Tuorsniemen koulu.

Det populäraste temat i vårens rapporter var biodiversitet och närmiljön.

”Hjärtliga gratulationer till alla som förtjänat Grön Flagg och blivit uppflyttade till hållbar nivå! Och tack – ni gör ett fantastiskt arbete runtom i Finland.  Ni gör det möjligt för tiotusentals barn att bygga upp ett fungerande förhållande till miljön och att inhämta hållbara kunskaper och färdigheter”, säger Grön Flaggs programchef Monika Salmivalli.

Årets Grön Flagg-deltagare

Grön Flagg-kommittén har också utsett årets Grön Flagg-deltagare.  Årets Grön Flagg-deltagare är ett pris som årligen delas ut till deltagare som varit alldeles extra bra inom hållbar fostran. Som vanligt var det svårt att välja!  Årets Grön Flagg-deltagare år 2023 Saunalahden yhtenäiskoulu från Esbo, Boxby skola från Sibbo och Kantvikin päiväkoti från Kyrkslätt.  Hjärtliga gratulationer!

Miljörådet var i fokus i Grön Flagg under läsåret 2022-2023!

Under det läsåret 2022-2023 uppmuntrade vi speciellt alla deltagare till att satsa på miljörådsverksamheten inom sina Grön Flagg-projekt. Barnens och ungdomarnas delaktighet och påverkningsmöjligheter hör till de väsentligaste delarna av Grön Flagg-verksamheten. Den främsta kanalen för detta utgörs av miljörådsverksamheten. Delaktighet och att kunna påverka i sin omgivning är en viktig del av arbetet för en hållbar framtid. När årets Grön Flagg-deltagare valdes, betonade kommittén för Grön Flagg projekt där miljörådsverksamheten varit lyckad och inspirerande för andra.

Miljörådet i Puistopolun peruskoulu. Bild: Pinja Silvonen

Grön Flagg är ett internationellt miljöpedagogiskt program och certifikat

Grön Flagg är Finlands största miljöpedagogiska program och certifikat inom pedagogiken. Inom Grön Flagg arbetar barn och ungdom tillsammans med pedagogerna för att få in hållbarhet i sin vardag. På samma gång lär de sig att påverka gemensamma saker, att bygga upp en hållbar framtid och om hur man kan lösa miljöproblem.

Grön Flagg är en del av det internationella Eco-Schools-programmet som är världens största nätverk för skolor och daghem inom hållbar utveckling – programmet finns i 72 länder.  Föreningen för miljöfostran FEE Suomi har förverkligat Grön Flagg i Finland i över 20 år.  Mer än 100 000 barn och ungdomar och 11 000 pedagoger är med i programmet i Finland.

En enhet som innehar Grön Flagg-certifikatet har uppfyllt kriterier som bevisar att man bedriver målmedvetet och inkluderande miljöpedagogiskt arbete av hög kvalitet. Certifikatet är i kraft i två år i taget.

  • En lista på alla som beviljades Grön Flagg eller flyttades upp till Hållbar nivå finns här.

Mer information:
Monika Salmivalli
Grön Flagg-programchef
tel. 050 441 2334
monika.salmivalli@feesuomi.fi

Publicerat i kategorin:
gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 45 123 8419
gronflagg@feesuomi.fi