Grön Flagg-programmet förnyas

Grön Flagg-programmet förnyas

I höst lanseras en ny version av Grön Flagg-programmet på finska. Den svenskspråkiga uppdateringen sker stegvis och helheten blir färdig senast hösten 2024. Omarbetningen bygger på en utredning av Grön Flagg och dess utvecklingsbehov, som vi har bearbetat under åren 2020-2022. Vi har strävat till att lyssna på deltagarnas erfarenheter och respons, och har också samlat in idéer för Grön Flagg från ett flertal experter. Uppdateringen baserar sig på denna kartläggning och vi hoppas att de kommande förändringarna underlättar ert arbete med det miljöpedagogiska programmet.

Förändringar som följer uppdateringen

Illustration: Riina Pippuri

I höst kommer vi att publicera listorna över De mest effektiva miljöåtgärderna på svenska. Listorna ger er information om alla Grön Flagg-teman samt konkreta tips som stöd och inspiration för er verksamhet. Listorna hittas på våra webbsidor.

Under det kommande året kommer vi även att lansera en ny inlärningsplattform, som gör det lättare att fylla i handlingsplanen och rapporten. Ni kommer att kunna fylla i handlingsplanen i olika steg, så att den fungerar som ett planeringsverktyg för er verksamhet. På samma sätt kommer ni redan under projektets gång att kunna rapportera det ni har gjort, vilket kan underlätta dokumenteringen av och reflektionen över ert arbete.

Den hållbara nivån för Grön Flagg uppnås automatiskt efter fem framgångsrikt genomförda projekt. De aktörer som nått den hållbara nivån kan fungera som mentorer för aktörer på grundnivån eller ge vägledning till nya aktörer. Detta kan ske t.ex. genom att 1-2 gånger om året besöka en aktör som precis har påbörjat eller är på väg att sätta igång sin Grön Flagg-verksamhet. Mentorskapet möjliggör också Grön Flagg-relaterat, kollegialt stöd enheter emellan.

Prisändringen

I.o.m. uppdateringen och de stigande kostnaderna kommer även våra priser att ändras en aning.  Vi har försökt minimera prisökningarna, samtidigt som vi vill ge er valuta för pengarna. De nya materialen och den nya inlärningsplattformen kommer att göra det lättare för er att genomföra era Grön Flagg-projekt och vi kommer därför fortsättningsvis att kunna erbjuda er stöd och hjälp med era projekt. Priserna höjs i början av 2024 och de kommande läsårsavgifterna kommer att se ut enligt följande:

 

Små skolor och daghem (under 100 barn/unga) 300€ , den hållbara nivån 200€

Stora skolor och daghem (100 eller fler barn/unga) 600€, den hållbara nivån 250€

 

Läsårsavgifterna kommer alltså endast att öka en aning, men det kommer ändå att göra det möjligt för oss att fortsätta att erbjuda högkvalitativa, aktuella material och tjänster samt upprätthålla en fungerande inlärningsplattform.

FEE Suomi och Grön Flagg hälsar alla nuvarande och nya deltagare välkomna till det förnyade Grön Flagg-programmet!

Publicerat i kategorin:
gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 45 123 8419
gronflagg@feesuomi.fi