43 aktörer har beviljats Grön Flagg som ett erkännande av betydande miljöutbildningsverksamhet

Enligt Kommittén för Grön Flaggs beslut har Föreningen för miljöfostran FEE Suomi 14.12.2023  beviljat Grön Flagg till sammanlagt 43 aktörer. Dessutom uppgraderades två aktörer till nivån Hållbar Grön flagg som ett särskilt erkännande för deras långsiktiga och hållbara åtgärder för miljön.

 

I höst får sju aktörer sin första Grön Flagg: Kulosaaren yhteiskoulu och Normallyceum i Helsingfors, Kokemäki familjedagvård och Kokemäki fritidstjänster i Kokemäki samt Rakuunamäki daghem och Sammontalo daghems filial i Skinnarila i Villmanstrand. Folkhälsans daghem Lyckoslanten i Vanda och Nuolialan koulu i Pirkkala flyttas till Hållbar Grön Flagg-nivån.

Bland de slutförda projekten denna höst var det mest populära temat Biodiversitet, som ju är mycket aktuellt. Förutom klimatförändringen är utarmningen av den biologiska mångfalden ett av våra största globala problem. För att kunna säkerställa förutsättningarna för liv är det viktigt att lära också barn och ungdomar om biodiversitet och om hur vi kan bevara den biologiska mångfalden på vår jord. Ett litet barn kan t.ex. först lära sig att känna igen andra arter och främmande invasiva arter. Respekt för den biologiska mångfalden och empati för arterna omkring oss är en färdighet som är bra att lära sig från tidig ålder. Temamaterialet om Biodiversitet innehåller videor, information och aktivitetstips som bjuder in barn och ungdomar till en inspirerande upptäcktsresa. Nu har temat kompletterats med en lista över de mest effektiva miljöåtgärderna, som också hittas bland våra material.

Grattis till alla som har uppnått nivåerna Grön Flagg och Hållbar Grön flagg! Tack för det värdefulla hållbarhetsarbete ni gör på era enheter. Fortsätt med det fantastiska arbetet för en mer hållbar framtid!

 

Grön flagg är ett program för hållbar utveckling samt ett certifikat för utbildningssektorn

Grön Flagg är Finlands största program för hållbar utveckling samt ett certifikat för utbildningssektorn. I Grön Flagg gör barn och unga tillsammans med lärare och pedagoger vardagen i sin enhet mer hållbar, ett tema i taget. Samtidigt får de erfarenhet av att påverka gemensamma frågor, bygga en hållbar framtid och lösa miljöproblem. Grön Flagg-projekten behandlar teman som t.ex. klimatförändring, biodiversitet och hållbar konsumtion.

Grön Flagg är en del av det internationella Eco-Schools-programmet, världens största nätverk av hållbara skolor och daghem, som verkar i 73 länder. FEE Suomi har genomfört Grön Flagg-programmet i Finland i över 20 år. 105 000 barn och ungdomar samt 11 000 lärare och pedagoger deltar för tillfället i Finland. Programmet omfattar daghem, familjedagvårdare, skolor, gymnasier och yrkesskolor samt aktörer inom fritidsverksamhet.

Grön Flagg-certifikatet är ett tecken på inkluderande, systematisk och högkvalitativ miljöpedagogik som uppfyller programmets kriterier. Certifikatet gäller i två år från utfärdandet.

Se listan över alla aktörer som emottagit Grön Flagg-certifikatet eller uppflyttats till nivån Hållbar Grön Flagg här.

 

Tilläggsinformation:
Jenni Perttu
tf. Grön Flagg-programchef
tfn. 050 441 2334
jenni.perttu@feesuomi.fi

Publicerat i kategorin:
gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 45 123 8419
gronflagg@feesuomi.fi