Anmälningsblankett

Anmälan till Grön Flagg


  • Kontaktuppgifter


  • Skolans, daghemmets e.dyl. namn

  • Övriga uppgifter  • Kontaktperson

    Kontaktpersonen får inloggningsuppgifterna till Grön Flagg-deltagarsidorna och läggs till på epostlistan. Övriga kontaktpersoners uppgifter kan uppges senare.

  • Den som bär huvudansvaret för kontakten till Grön Flagg
  • Jag ger mitt samtycke till att mina personuppgifter som jag uppgett härovan behandlas inom Grön Flagg-programmet. Innehållet i behandlingen av personuppgifterna och den registrerades rättigheter finns beskrivna i programmets dataskyddsbeskrivning.

  • Faktureringsuppgifter


  • Programmet har en årlig läsårsavgift som bestäms utgående från enhetens storlek.
    - 275 € för enheter med högst 100 barn/elever
    - 550 € för enheter med över 100 barn/elever
    - 150 € för deltagare på Hållbar Grön Flagg-nivå (tidigast från och med det fjärde verksamhetsåret)

  • Faktureringen följer inledningsmånaden - om ni påbörjar verksamheten på hösten får ni räkningen i september, även om ni anmäler er tidigare.
  • Fyll i endast om ni vill ha fakturan via nätfaktureringssystemet. I alla övriga fall skickar vi räkningen per post.

  • Övrigt


  • Grön Flagg-deltagarna kan utan tilläggskostnad bli medlemmar i föreningen FEE Suomi (Sällskapet för Miljöfostran i Finland) och då få tidskriften Ympäristökasvatus gratis.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 9 4541 8151
gronflagg@feesuomi.fi