Anmälningsblankett

Anmälan till Grön Flagg


 • Kontaktuppgifter


 • Skolans, daghemmets e.dyl. namn

 • Övriga uppgifter • Kontaktperson

  Kontaktpersonen får inloggningsuppgifterna till Grön Flagg-deltagarsidorna och läggs till på epostlistan. Övriga kontaktpersoners uppgifter kan uppges senare.

 • Den som bär huvudansvaret för kontakten till Grön Flagg
 • Jag ger mitt samtycke till att mina personuppgifter som jag uppgett härovan behandlas inom Grön Flagg-programmet. Innehållet i behandlingen av personuppgifterna och den registrerades rättigheter finns beskrivna i programmets dataskyddsbeskrivning.

 • Faktureringsuppgifter


 • Programmet har en årlig läsårsavgift som bestäms utgående från enhetens storlek.
  - 275 € för enheter med högst 100 barn/elever
  - 550 € för enheter med över 100 barn/elever
  - 150 € för deltagare på Hållbar Grön Flagg-nivå (tidigast från och med det fjärde verksamhetsåret)

 • Faktureringen följer inledningsmånaden - om ni påbörjar verksamheten på hösten får ni räkningen i september, även om ni anmäler er tidigare.
 • Fyll i endast om ni vill ha fakturan via nätfaktureringssystemet. I alla övriga fall skickar vi räkningen per post.

 • Övrigt


 • Grön Flagg-deltagarna kan utan tilläggskostnad bli medlemmar i föreningen FEE Suomi (Sällskapet för Miljöfostran i Finland) och då få tidskriften Ympäristökasvatus gratis.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 9 4541 8151
gronflagg@feesuomi.fi