Anmälningsblankett

Anmälan till Grön Flagg


 • Kontaktuppgifter


 • Skolans, daghemmets e.dyl. namn
 • Vi skickar flaggan och annan fysisk post till denna adress
 • Vi placerar er på deltagarkartan enligt denna adress

 • Övriga uppgifter • Kontaktpersoner (minst två)

  Kontaktpersonerna får inloggningsuppgifterna till Grön Flagg-deltagarsidorna och läggs till på epostlistan. Övriga kontaktpersoners uppgifter kan uppges senare.

 • Den som bär huvudansvaret för kontakten till Grön Flagg
 • Jag ger mitt samtycke till att mina personuppgifter som jag uppgett härovan behandlas inom Grön Flagg-programmet. Innehållet i behandlingen av personuppgifterna och den registrerades rättigheter finns beskrivna i programmets dataskyddsbeskrivning.
 • Vi rekommenderar att det alltid är minst två som ansvarar för Grön Flagg. Uppge rektorns eller föreståndarens kontaktuppgifter här om ni bara har en ansvarsperson så får vi vid behov säkert kontakt med er!
 • Jag ger mitt samtycke till att mina personuppgifter som jag uppgett härovan behandlas inom Grön Flagg-programmet. Innehållet i behandlingen av personuppgifterna och den registrerades rättigheter finns beskrivna i programmets dataskyddsbeskrivning.

 • Faktureringsuppgifter


 • Programmet har en årlig läsårsavgift som bestäms utgående från enhetens storlek.
  - 275 € för enheter med högst 100 barn/elever
  - 550 € för enheter med över 100 barn/elever
  - 150 € för deltagare på Hållbar Grön Flagg-nivå (tidigast från och med det fjärde verksamhetsåret)

 • Faktureringen följer inledningsmånaden - om ni påbörjar verksamheten på hösten får ni räkningen i september, även om ni anmäler er tidigare.
 • Om ni vill att fakturan är riktad till enhetens postadress kan ni skriva "samma" här
 • Fyll i endast om ni vill ha fakturan via nätfaktureringssystemet. Nätfaktureadressen utgörs av en teckenserie på 12-17 tecken. Meddela också förmedlaren, om denna är känd.

 • Övrigt


 • Grön Flagg-deltagarna kan utan tilläggskostnad bli medlemmar i föreningen FEE Suomi (Sällskapet för Miljöfostran i Finland) och då få tidskriften Ympäristökasvatus gratis.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 45 123 8419
gronflagg@feesuomi.fi