Anmälningsblankett

Anmälan till Grön Flagg


 • Kontaktuppgifter


 • Skolans, daghemmets e.dyl. namn

 • Övriga uppgifter • Kontaktpersoner (minst två)

  Kontaktpersonerna får inloggningsuppgifterna till Grön Flagg-onlineplattformen.

 • Den som bär huvudansvaret för kontakten till Grön Flagg
 • Jag ger mitt samtycke till att mina personuppgifter som jag uppgett härovan behandlas inom Grön Flagg-programmet. Innehållet i behandlingen av personuppgifterna och den registrerades rättigheter finns beskrivna i programmets dataskyddsbeskrivning.
 • Vi rekommenderar att det alltid är minst två som ansvarar för Grön Flagg. Uppge rektorns eller föreståndarens kontaktuppgifter här om ni bara har en ansvarsperson så får vi vid behov säkert kontakt med er!
 • Jag ger mitt samtycke till att mina personuppgifter som jag uppgett härovan behandlas inom Grön Flagg-programmet. Innehållet i behandlingen av personuppgifterna och den registrerades rättigheter finns beskrivna i programmets dataskyddsbeskrivning.

 • Faktureringsuppgifter


 • Programmet har en årlig läsårsavgift som bestäms utgående från enhetens storlek.
  - 300 € för enheter med högst 100 barn/elever
  - 200 € för enheter på Hållbar Grön Flagg -nivå med högst 100 barn/elever
  - 600 € för enheter med över 100 barn/elever
  - 250 € för enheter på Hållbar Grön Flagg -nivå med över 100 barn/elever
  Till hållbar Grön Flagg -nivå flyttas efter fem certifierade projekt.
 • Faktureringen följer inledningsmånaden - om ni påbörjar verksamheten på hösten får ni räkningen i september, även om ni anmäler er tidigare.
 • Betalarens namn och adress

 • Övrigt


 • Grön Flagg-deltagarna kan utan tilläggskostnad bli medlemmar i föreningen FEE Suomi (Sällskapet för Miljöfostran i Finland) och då få tidskriften Ympäristökasvatus gratis.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 45 123 8419
gronflagg@feesuomi.fi