Biodiversitetsmaterialet

Materialet om biodiversitet tillhandahåller fakta och verksamhetstips som hjälper till att handleda barn och unga på en spännande upptäcktsfärd in i biodiversitetens värld.  Materialet består av två handböcker: en för daghem, förskola och nybörjarundervisning och en för grundskolan. 


Naturens mångfald håller på att utarmas överallt i världen och detta utgör tillsammans med klimatförändringen till de största globala problemen just nu.  Därför är det speciellt viktigt att lära barn och unga vad biodiversitet är, varför den är viktig och hur man kan beskydda den.

Biodiversitetsguiderna lockar oss att lägga märke till och ta hand om biodiversiteten, naturens mångfald, både nära oss och på andra sidan jordklotet. Handböckerna stöder också målen i de nationella läroplanerna som handlar om att öva in hållbara färdigheter och att observera och uppskatta naturen.

I guidernas första delar behandlas biodiversiteten som ett fenomen med hjälp av pedagogiska tips och synvinklar. I den andra delen skrider man till verket och går igenom många sätt som man kan använda för att väcka intresset för och ta vara på biodiversiteten i skol- och dagismiljö.  I slutet av guiderna och i arthistoriebilagan finns det några små historier som lockar barnen och ungdomarna till att bekanta sig mer ingående med några olika naturmiljöer i Finland.   Guiderna är framställda med hjälp av stöd från Partioaitan ympäristöbonus.

Biodiversitet är ett av Grön Flaggs nio teman. På deltagarsidorna finns ytterligare stödmaterial som hjälper Grön Flagg-deltagarna att förverkliga ett eget projekt med biodiversitet som tema. Det här materialet kommer du åt genom att gå med i Grön Flagg.

 

Under över alla under - biodiversitet för småbarnspedagogik och nybörjarundervisning

Naturens under - biodiversitet för grundskolan

Medborgarforskning

Följ med vintern
Följ med våren
Finlands artdatacenter där man  kan anmäla alla slags observationer. Sidan innehåller också länkar till pågående medborgarforskningsprojekt
 
Byggnads- och pysselinstruktioner

Hur man bygger fågelholkar, Birdlife
Hur man bygger en fladdermusholk, Naturhistoriska riksmuseet i Sverige
Bygg insektshotell, Göteborgs botaniska trädgård (med länkar)
Vinterbo åt igelkotten, Natur och miljö

Annat

Ulkoluokka-artkort med svensk text (sidan är på engelska)
Om att påverka, Suomi.fi

För alla åldrar

För barn under skolåldern (3-8-åringar)

För barn i lågstadieåldern (9-12-åringar)

 • Natur och miljös sida om biologisk mångfald
  Innehåller information och länkar till speciellt sådant som gäller Finland (bl.a. rödlistade arter och hotade naturtyper)
 • Earth hour för skolor, daghem och fritidsverksamhet, WWF Sverige
  Se speciellt inspirationslistan i slutet på sidan.
 • Baltic Eye, Stockholms universitet
  Fakta om liv, habitat och diversitet (samt mycket annat) i Östersjön framställda på ett inspirerande sätt.
 • Biologisk mångfald, WWF Sverige
  WWF "levandegör kunskaperna om det levande".  Nätsidan innehåller fakta och uppgifter som berör biodiversitet.
 • Pinkka-inlärningsmiljö för artkännedom, Helsingfors universitet
  Sidan kommer i framtiden att innehålla information om växter, mossor och lavar i närmiljön. Dessutom finns länkar till annan information om arter (men den svenska versionen håller ännu på att byggas upp).

För äldre barn (13-15-åringar)

gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 9 4541 8151
gronflagg@feesuomi.fi