137 deltagare beviljades Grön Flagg som ett erkännande för miljöpedagogiskt arbete av hög kvalitet

Föreningen för miljöfostran FEE Suomi beviljade i vår miljöcertifikatet Grön Flagg till 67 daghem, 64 skolor, samt till tre arrangörer av fritidsverksamhet som en utmärkelse för högklassig miljöpedagogisk verksamhet. Åtta deltagare upphöjdes till hållbar nivå. Besluten gjordes av kommittén för Grön Flagg, som består av 11 experter inom miljöfostran. 18 deltagare fick sin allra första…

Läs mer

Listor över de mest effektiva miljöåtgärderna ska stöda miljöpedagogiken i daghem, skolor och fritidsverksamhet

I augusti detta år publicerar FEE Suomi ett antal listor över de mest effektiva miljöåtgärderna, riktade till daghem, skolor samt aktörer inom fritidsverksamhet för barn och unga. Listorna innehåller miljöåtgärder som kan utföras tillsammans med barn och ungdomar, där målet är att minska miljöbelastningen och inverka positivt på miljön. Alla nio Grön Flagg-teman får en…

Läs mer

46 deltagare beviljades Grön Flagg som ett erkännande för miljöpedagogiskt arbete av hög kvalitet

Föreningen för miljöfostran FEE Suomi beviljade enligt kommittén för Grön Flaggs beslut miljöcertifikatet Grön Flagg till 17 daghem, 25 skolor och gymnasier, samt till fyra arrangörer av fritidsverksamhet som en utmärkelse för högklassig miljöpedagogisk verksamhet. Sex deltagare upphöjdes till nivå Grön Flagg.   Sju deltagare fick sin allra första gröna flagga: Kesämäen päiväkoti, Mäntylän yksikkö…

Läs mer

Grön Flagg beviljades 43 deltagare som ett erkännande för miljöpedagogiskt arbete av hög kvalitet

Föreningen för miljöfostran FEE Suomi beviljade i höst miljöcertifikatet Grön Flagg till 19 skolor, 23 småbarnspedagogiska enheter och en fritidsverksamhet som en utmärkelse för högklassig miljöpedagogisk verksamhet. Tretton deltagare fick sin allra första gröna flagga: Brändö lågstadieskola, Minervaskolan och Zacharias Topeliusskolan från Helsingfors, Malmingin päiväkoti och Kotkan lyseo från Kotka, Jäälin koulu och familjedagvårdarna Perhepäivähoito…

Läs mer

Årets Grön Flagg-deltagare är bra på delaktighet – läs om deras tips och erfarenheter här!

Vihreä lippu -kerhon sormikuvion asrkartelu ja leikki

I år utseddes skolan Nilsiän yhtenäiskoulu ja lukio, daghemmet Jaakonpuiston päiväkoti samt invånarparkerna Asukaspuisto Fyyri, Asukaspuisto Piennarpiha och Asukaspuisto Veikonvintti till årets Grön Flagg-deltagare.   Alla de prisbelönta deltagarna har kombinerat delaktighet och en mångsidig verksamhet för barn och unga inom ramen för hållbar utveckling. Utmärkelsen årets Grön Flagg-deltagare delas ut som ett erkännande för utomordentligt…

Läs mer

Internationellt miljöprojekt för gymnasister: cirkulär ekonomi och biodiversitet behandlas i Esbo och Uleåborg

I gymnasierna Otaniemen lukio och Oulun steinerkoulun lukio arbetar gymnasisterna i vår med projekt som handlar om cirkulär ekonomi och biodiversitet som en del av det internationella Youth Eco Hub-projektet. Projektet utförs i samarbete med team från Estland, Lettland och Ryssland och Grön Flagg koordinerar projektet i Finland.  Inom projektet har ungdomarna möjligheter att planera…

Läs mer

Resultaten från deltagarenkäten: Mer skolningar och utbyte av erfarenheter på önskelistan 

Enligt resultaten från deltagarenkäten tycker Grön Flagg-deltagarna i stort sett att programmet är bra men skulle önska sig mer skolningar och möjligheter att utbyta erfarenheter med varandra.  Enkäten gjordes som en del av utvecklingsprojektet och används för att förbättra programmet. Alla deltagare i Grön Flagg fick deltagarenkäten i slutet av år 2020 och 115 personer…

Läs mer

På Grön Flagg-dagen gjorde många andra glada

Skolor och daghem runt om i vårt land ordnade många härliga jippon på den gröna flaggans dag den 2.2. och kom fint ihåg varandra.  Också i år firades dagen genom att göra andra glada och vara tillsammans på ett hållbart sätt. I den här artikeln finns några exempel på hur dagen firats samlade.

Läs mer

Ta en titt på vårt uppkommande material om biodiversitet

Arbetet med Grön Flaggs nya material om biodiversitet börjar vara på slutrakan. Materialet – som kommer att vara tillgängligt för alla – innehåller både kunskap och verksamhetstips och strävar till att inspirera barn och ungdomar att ta del av en spännande upptäcktsfärd in i biodiversitetens värld. Hur materialet kommer att se ut får du en…

Läs mer