Grön Flagg-programmet främjar klimatmedvetenhet bland elever i årskurs 6-9

Grön Flagg-programmet främjar klimatmedvetenhet bland elever i årskurs 6-9 – forskning visar att klimatvänliga aktiviteter i skolans vardag stöder även läroplanens mål för hållbar utveckling Som en del av en doktorsavhandling har en studie genomförts om betydelsen av programmet för hållbar utveckling, Grön Flagg, i en enhetsskola för årskurserna 6-9. Studien omfattade två enhetsskolor i…

Läs mer

Grön Flagg-programmet förnyas

Grön Flagg-programmet förnyas I höst lanseras en ny version av Grön Flagg-programmet på finska. Den svenskspråkiga uppdateringen sker stegvis och helheten blir färdig senast hösten 2024. Omarbetningen bygger på en utredning av Grön Flagg och dess utvecklingsbehov, som vi har bearbetat under åren 2020-2022. Vi har strävat till att lyssna på deltagarnas erfarenheter och respons,…

Läs mer

Årets Grön Flagg-deltagare 2023

Priset för Årets Grön Flagg-deltagare har i år utdelats till tre aktörer: Boxby skola i Sibbo, Kantvikin päiväkoti i Kyrkslätt och Saunalahden yhtenäiskoulu i Esbo. Vad dessa aktörer har gemensamt är att de har engagerande och aktiva miljöråd och ett starkt samarbete mellan vuxna och barn, samt att de vidtar konkreta, kraftfulla miljöåtgärder. Utmärkelsen Årets…

Läs mer

Listor över de mest effektiva miljöåtgärderna ska stöda miljöpedagogiken i daghem, skolor och fritidsverksamhet

I augusti detta år publicerar FEE Suomi ett antal listor över de mest effektiva miljöåtgärderna, riktade till daghem, skolor samt aktörer inom fritidsverksamhet för barn och unga. Listorna innehåller miljöåtgärder som kan utföras tillsammans med barn och ungdomar, där målet är att minska miljöbelastningen och inverka positivt på miljön. Alla nio Grön Flagg-teman får en…

Läs mer

Kumo tar ett steg mot en hållbar framtid

I maj 2022 gick hela Kumo (Kokemäki) stads bildningsverksamhet med i Grön Flagg. I praktiken betyder detta att Kumo stads bildningsverksamhet och fritidsverksamhet beslutat sig för att börja bygga upp en hållbarare framtid med Grön Flaggs hjälp. I fortsättningen kommer alla barn och ungdomar som är verksamma inom daghemmen, skolorna och ungdomsverksamheten i Kumo att…

Läs mer

Miljörådet i fokus i Grön Flagg under läsåret 2022-2023!

Nu när det nya läsåret inleds tar vi i bruk årets Grön Flagg-prioritet!  Varje läsår uppmuntrar vi till att lägga extra vikt vid någon speciell aspekt av Grön Flagg-verksamheten vid sidan av den normala, projektbaserade verksamheten. Under det kommande läsåret vill vi speciellt uppmuntra alla deltagare till att satsa på miljörådsverksamheten inom sina Grön Flagg-projekt.…

Läs mer

Årets Grön Flagg-deltagare förverkligar engagerad och påhittig miljöpedagogik – läs mer om hur!

Årets Grön Flagg-deltagare Kirkonkylän päiväkoti, Elimäen yhtenäiskoulu och Billnäs skola har lyckats utomordentligt med sin Grön Flagg-verksamhet trots alla restriktioner och utmaningar. Hos alla tre har barnen och ungdomarna varit aktiva och hela verksamhetsenheten förbundit sig till att arbeta för en hållbar framtid. Årets Grön Flagg-deltagare arbetar extra framgångsrikt med Grön Flagg i Finland. Utmärkelsen…

Läs mer

150 deltagare beviljades Grön Flagg som ett erkännande för miljöpedagogiskt arbete av hög kvalitet

Föreningen för miljöfostran FEE Suomi beviljade i vår enligt kommittén för Grön Flaggs beslut miljöcertifikatet Grön Flagg till 67 daghem, 75 skolor och gymnasier, en internationell skola samt till sju arrangörer av fritidsverksamhet som en utmärkelse för högklassig miljöpedagogisk verksamhet. Fyra deltagare upphöjdes till nivå Grön Flagg. Tjugo deltagare fick sin allra första gröna flagga:…

Läs mer

En ny videoserie om naturens mångfald för yngre barn

FEE Suomi har gett ut den nya videoserien Under över alla under som handlar om biodiversitet och är riktad direkt till barnen. Videoserien lockar barnen till att forska i och fundera över vad naturens mångfald eller biodiversitet är, varför den är viktig och hur man kan värna om den. Den tredelade serien gjordes med hjälp av stöd av stöd från Ruohonjuuri och Ympäristö- ja kuluttajapoliittinen yhdistys –…

Läs mer

Biokol och biodiversitet – gymnasister har utfört lyckade arbeten som en del av ett internationellt projekt

Otaniemen lukiolaiset istuttavat kasveja lukion parvekkeelle.

Gymnasister från Otnäs i Esbo och Oulun steinerkoulu i Uleåborg har i vår förverkligat egna projekt som främjar cirkulär ekonomi och biodiversitet som en del av det internationella Youth Eco Hub -projektet. Grön Flagg koordinerar projektet i Finland, och team från Estland, Lettland och Ryssland deltar också. Biokol och bokashi-mylla för gymnasiets egen odlingsbalkong Gymnasisterna…

Läs mer