Listor över de mest effektiva miljöåtgärderna ska stöda miljöpedagogiken i daghem, skolor och fritidsverksamhet

I augusti detta år publicerar FEE Suomi ett antal listor över de mest effektiva miljöåtgärderna, riktade till daghem, skolor samt aktörer inom fritidsverksamhet för barn och unga. Listorna innehåller miljöåtgärder som kan utföras tillsammans med barn och ungdomar, där målet är att minska miljöbelastningen och inverka positivt på miljön. Alla nio Grön Flagg-teman får en…

Läs mer

Kumo tar ett steg mot en hållbar framtid

I maj 2022 gick hela Kumo (Kokemäki) stads bildningsverksamhet med i Grön Flagg. I praktiken betyder detta att Kumo stads bildningsverksamhet och fritidsverksamhet beslutat sig för att börja bygga upp en hållbarare framtid med Grön Flaggs hjälp. I fortsättningen kommer alla barn och ungdomar som är verksamma inom daghemmen, skolorna och ungdomsverksamheten i Kumo att…

Läs mer

Miljörådet i fokus i Grön Flagg under läsåret 2022-2023!

Nu när det nya läsåret inleds tar vi i bruk årets Grön Flagg-prioritet!  Varje läsår uppmuntrar vi till att lägga extra vikt vid någon speciell aspekt av Grön Flagg-verksamheten vid sidan av den normala, projektbaserade verksamheten. Under det kommande läsåret vill vi speciellt uppmuntra alla deltagare till att satsa på miljörådsverksamheten inom sina Grön Flagg-projekt.…

Läs mer

Årets Grön Flagg-deltagare förverkligar engagerad och påhittig miljöpedagogik – läs mer om hur!

Årets Grön Flagg-deltagare Kirkonkylän päiväkoti, Elimäen yhtenäiskoulu och Billnäs skola har lyckats utomordentligt med sin Grön Flagg-verksamhet trots alla restriktioner och utmaningar. Hos alla tre har barnen och ungdomarna varit aktiva och hela verksamhetsenheten förbundit sig till att arbeta för en hållbar framtid. Årets Grön Flagg-deltagare arbetar extra framgångsrikt med Grön Flagg i Finland. Utmärkelsen…

Läs mer

150 deltagare beviljades Grön Flagg som ett erkännande för miljöpedagogiskt arbete av hög kvalitet

Föreningen för miljöfostran FEE Suomi beviljade i vår enligt kommittén för Grön Flaggs beslut miljöcertifikatet Grön Flagg till 67 daghem, 75 skolor och gymnasier, en internationell skola samt till sju arrangörer av fritidsverksamhet som en utmärkelse för högklassig miljöpedagogisk verksamhet. Fyra deltagare upphöjdes till nivå Grön Flagg. Tjugo deltagare fick sin allra första gröna flagga:…

Läs mer

En ny videoserie om naturens mångfald för yngre barn

FEE Suomi har gett ut den nya videoserien Under över alla under som handlar om biodiversitet och är riktad direkt till barnen. Videoserien lockar barnen till att forska i och fundera över vad naturens mångfald eller biodiversitet är, varför den är viktig och hur man kan värna om den. Den tredelade serien gjordes med hjälp av stöd av stöd från Ruohonjuuri och Ympäristö- ja kuluttajapoliittinen yhdistys –…

Läs mer

Biokol och biodiversitet – gymnasister har utfört lyckade arbeten som en del av ett internationellt projekt

Otaniemen lukiolaiset istuttavat kasveja lukion parvekkeelle.

Gymnasister från Otnäs i Esbo och Oulun steinerkoulu i Uleåborg har i vår förverkligat egna projekt som främjar cirkulär ekonomi och biodiversitet som en del av det internationella Youth Eco Hub -projektet. Grön Flagg koordinerar projektet i Finland, och team från Estland, Lettland och Ryssland deltar också. Biokol och bokashi-mylla för gymnasiets egen odlingsbalkong Gymnasisterna…

Läs mer

Miljöpedagogik av hög kvalitet: Grön Flagg beviljades åt 144 deltagare

Föreningen för miljöfostran FEE Suomi beviljade i vår miljöcertifikatet Grön Flagg till 75 daghem, 66 skolor och gymnasier samt till 3 andra deltagare som ett tecken på miljöpedagogiskt arbete av hög kvalitet. Sju deltagare flyttades till nivå Hållbar Grön Flagg som ett tecken på långsiktig och framgångsrik verksamhet. Hela 30 stycken deltagare fick i vår…

Läs mer

Resultaten från deltagarenkäten: Mer skolningar och utbyte av erfarenheter på önskelistan 

Enligt resultaten från deltagarenkäten tycker Grön Flagg-deltagarna i stort sett att programmet är bra men skulle önska sig mer skolningar och möjligheter att utbyta erfarenheter med varandra.  Enkäten gjordes som en del av utvecklingsprojektet och används för att förbättra programmet. Alla deltagare i Grön Flagg fick deltagarenkäten i slutet av år 2020 och 115 personer…

Läs mer

Kom och bekanta dig med Grön Flagg – delta i vårt infotillfälle på nätet!

Välkommen med på vårt digitala informationstillfälle om Grön Flagg-programmet den 18.3.2021. Grön Flaggs programchef Monika Salmivalli presenterar Grön Flaggs verksamhetsmodell och berättar hur den går att utnyttja för att främja fostran mot en hållbar framtid.  Tillfället är gratis och öppet för alla – kom med och lär dig mer om Grön Flagg! Grön Flagg är…

Läs mer