125 fantastiska projekt har fått sin Grön Flagg i vår!

Enligt Kommittén för Grön Flaggs beslut har Föreningen för miljöfostran FEE Suomi 14.5.2024 beviljat Grön Flagg till sammanlagt 125 aktörer. Dessutom uppgraderades tre aktörer till nivån Hållbar Grön flagg som ett särskilt erkännande för sin långsiktiga och hållbara verksamhet för miljön. Grön Flagg har beviljats i Finland i redan 25 års tid.   I höst…

Läs mer

43 aktörer har beviljats Grön Flagg som ett erkännande av betydande miljöutbildningsverksamhet

Enligt Kommittén för Grön Flaggs beslut har Föreningen för miljöfostran FEE Suomi 14.12.2023  beviljat Grön Flagg till sammanlagt 43 aktörer. Dessutom uppgraderades två aktörer till nivån Hållbar Grön flagg som ett särskilt erkännande för deras långsiktiga och hållbara åtgärder för miljön.   I höst får sju aktörer sin första Grön Flagg: Kulosaaren yhteiskoulu och Normallyceum…

Läs mer

Grön Flagg-programmet främjar klimatmedvetenhet bland elever i årskurs 6-9

Grön Flagg-programmet främjar klimatmedvetenhet bland elever i årskurs 6-9 – forskning visar att klimatvänliga aktiviteter i skolans vardag stöder även läroplanens mål för hållbar utveckling Som en del av en doktorsavhandling har en studie genomförts om betydelsen av programmet för hållbar utveckling, Grön Flagg, i en enhetsskola för årskurserna 6-9. Studien omfattade två enhetsskolor i…

Läs mer

Grön Flagg-programmet förnyas

Grön Flagg-programmet förnyas I höst lanseras en ny version av Grön Flagg-programmet på finska. Den svenskspråkiga uppdateringen sker stegvis och helheten blir färdig senast hösten 2024. Omarbetningen bygger på en utredning av Grön Flagg och dess utvecklingsbehov, som vi har bearbetat under åren 2020-2022. Vi har strävat till att lyssna på deltagarnas erfarenheter och respons,…

Läs mer

Årets Grön Flagg-deltagare 2023

Priset för Årets Grön Flagg-deltagare har i år utdelats till tre aktörer: Boxby skola i Sibbo, Kantvikin päiväkoti i Kyrkslätt och Saunalahden yhtenäiskoulu i Esbo. Vad dessa aktörer har gemensamt är att de har engagerande och aktiva miljöråd och ett starkt samarbete mellan vuxna och barn, samt att de vidtar konkreta, kraftfulla miljöåtgärder. Utmärkelsen Årets…

Läs mer

Listor över de mest effektiva miljöåtgärderna ska stöda miljöpedagogiken i daghem, skolor och fritidsverksamhet

I augusti detta år publicerar FEE Suomi ett antal listor över de mest effektiva miljöåtgärderna, riktade till daghem, skolor samt aktörer inom fritidsverksamhet för barn och unga. Listorna innehåller miljöåtgärder som kan utföras tillsammans med barn och ungdomar, där målet är att minska miljöbelastningen och inverka positivt på miljön. Alla nio Grön Flagg-teman får en…

Läs mer

Kumo tar ett steg mot en hållbar framtid

I maj 2022 gick hela Kumo (Kokemäki) stads bildningsverksamhet med i Grön Flagg. I praktiken betyder detta att Kumo stads bildningsverksamhet och fritidsverksamhet beslutat sig för att börja bygga upp en hållbarare framtid med Grön Flaggs hjälp. I fortsättningen kommer alla barn och ungdomar som är verksamma inom daghemmen, skolorna och ungdomsverksamheten i Kumo att…

Läs mer

Miljörådet i fokus i Grön Flagg under läsåret 2022-2023!

Nu när det nya läsåret inleds tar vi i bruk årets Grön Flagg-prioritet!  Varje läsår uppmuntrar vi till att lägga extra vikt vid någon speciell aspekt av Grön Flagg-verksamheten vid sidan av den normala, projektbaserade verksamheten. Under det kommande läsåret vill vi speciellt uppmuntra alla deltagare till att satsa på miljörådsverksamheten inom sina Grön Flagg-projekt.…

Läs mer

Årets Grön Flagg-deltagare förverkligar engagerad och påhittig miljöpedagogik – läs mer om hur!

Årets Grön Flagg-deltagare Kirkonkylän päiväkoti, Elimäen yhtenäiskoulu och Billnäs skola har lyckats utomordentligt med sin Grön Flagg-verksamhet trots alla restriktioner och utmaningar. Hos alla tre har barnen och ungdomarna varit aktiva och hela verksamhetsenheten förbundit sig till att arbeta för en hållbar framtid. Årets Grön Flagg-deltagare arbetar extra framgångsrikt med Grön Flagg i Finland. Utmärkelsen…

Läs mer

150 deltagare beviljades Grön Flagg som ett erkännande för miljöpedagogiskt arbete av hög kvalitet

Föreningen för miljöfostran FEE Suomi beviljade i vår enligt kommittén för Grön Flaggs beslut miljöcertifikatet Grön Flagg till 67 daghem, 75 skolor och gymnasier, en internationell skola samt till sju arrangörer av fritidsverksamhet som en utmärkelse för högklassig miljöpedagogisk verksamhet. Fyra deltagare upphöjdes till nivå Grön Flagg. Tjugo deltagare fick sin allra första gröna flagga:…

Läs mer