Goda nyheter: Vi gör videon om biodiversitet med hjälp av stöd från Ruhonjuuri

Företaget Ruohonjuuri har beviljat FEE Suomi ett stöd på 3000 euro för att framställa en videoserie som handlar om biodiversitet.  I början av 2021 tillverkar vi därför två eller tre videon som berättar om biodiversitet på ett inspirerande sätt för barn i dagis- och lågstadieåldern.  Videofilmerna blir en del av Grön Flagg-programmets nya, allmänt tillgängliga…

Läs mer

Årets Grön flagg-deltagare visar gott exempel

Kan elever från förskolan till högstadiet fungera smidigt tillsammans för att minska på skolans miljöpåverkning? Kan riktigt små barn lära sig vad miljövänlig transport är? Eller kan barnens miljöråd få till stånd ett återanvändningssystem för museet? Svaret är ja!   Årets Grön Flagg-deltagare Vuores-talo, daghemmet Pikkuprinssi och Sagalunds barnkulturcenter visar hur allt detta är möjligt.…

Läs mer

102 deltagare får Grön Flagg i vår!

Det miljöpedagogiska certifikatet Grön Flagg beviljades i vår till 102 deltagare. Fyra enheter flyttades dessutom upp till Hållbar Grön Flagg-nivå som ett erkännande för långsiktigt miljöfostransarbete. Föreningen för miljöfostran FEE Suomi beviljade i vår Grön Flagg till sammanlagt 55 daghem, 45 skolenheter och två arrangörer av fritidsverksamhet runt omkring i Finland! Sitt första Grön Flagg…

Läs mer