Miljöpedagogik av hög kvalitet: Grön Flagg beviljades åt 144 deltagare

Föreningen för miljöfostran FEE Suomi beviljade i vår miljöcertifikatet Grön Flagg till 75 daghem, 66 skolor och gymnasier samt till 3 andra deltagare som ett tecken på miljöpedagogiskt arbete av hög kvalitet. Sju deltagare flyttades till nivå Hållbar Grön Flagg som ett tecken på långsiktig och framgångsrik verksamhet. Hela 30 stycken deltagare fick i vår…

Läs mer

Resultaten från deltagarenkäten: Mer skolningar och utbyte av erfarenheter på önskelistan 

Enligt resultaten från deltagarenkäten tycker Grön Flagg-deltagarna i stort sett att programmet är bra men skulle önska sig mer skolningar och möjligheter att utbyta erfarenheter med varandra.  Enkäten gjordes som en del av utvecklingsprojektet och används för att förbättra programmet. Alla deltagare i Grön Flagg fick deltagarenkäten i slutet av år 2020 och 115 personer…

Läs mer

Kom och bekanta dig med Grön Flagg – delta i vårt infotillfälle på nätet!

Välkommen med på vårt digitala informationstillfälle om Grön Flagg-programmet den 18.3.2021. Grön Flaggs programchef Monika Salmivalli presenterar Grön Flaggs verksamhetsmodell och berättar hur den går att utnyttja för att främja fostran mot en hållbar framtid.  Tillfället är gratis och öppet för alla – kom med och lär dig mer om Grön Flagg! Grön Flagg är…

Läs mer

I höst beviljades 60 deltagare Grön Flagg

Föreningen för miljöfostran FEE Suomi har i höst beviljat Grön Flagg-certifikatet till 18 daghem, 36 skolor, fyra yrkesläroanstalter och två andra deltagare som ett erkännande för miljöpedagogiskt arbete av hög kvalitet. Elva deltagare uppflyttades till hållbar nivå. Sexton deltagare fick i höst sin första flagga: Toppelundin koulu från Esbo, Tuorilan koulu från  Högfors, daghemmen Laajakallion…

Läs mer

Goda nyheter: Vi gör videon om biodiversitet med hjälp av stöd från Ruhonjuuri

Företaget Ruohonjuuri har beviljat FEE Suomi ett stöd på 3000 euro för att framställa en videoserie som handlar om biodiversitet.  I början av 2021 tillverkar vi därför två eller tre videon som berättar om biodiversitet på ett inspirerande sätt för barn i dagis- och lågstadieåldern.  Videofilmerna blir en del av Grön Flagg-programmets nya, allmänt tillgängliga…

Läs mer

Årets Grön flagg-deltagare visar gott exempel

Kan elever från förskolan till högstadiet fungera smidigt tillsammans för att minska på skolans miljöpåverkning? Kan riktigt små barn lära sig vad miljövänlig transport är? Eller kan barnens miljöråd få till stånd ett återanvändningssystem för museet? Svaret är ja!   Årets Grön Flagg-deltagare Vuores-talo, daghemmet Pikkuprinssi och Sagalunds barnkulturcenter visar hur allt detta är möjligt.…

Läs mer

102 deltagare får Grön Flagg i vår!

Det miljöpedagogiska certifikatet Grön Flagg beviljades i vår till 102 deltagare. Fyra enheter flyttades dessutom upp till Hållbar Grön Flagg-nivå som ett erkännande för långsiktigt miljöfostransarbete. Föreningen för miljöfostran FEE Suomi beviljade i vår Grön Flagg till sammanlagt 55 daghem, 45 skolenheter och två arrangörer av fritidsverksamhet runt omkring i Finland! Sitt första Grön Flagg…

Läs mer