Grön Flagg-certifieringen

De deltagare som slutfört ett Grön Flagg-projekt som uppfyller kriterierna för Grön Flagg premieras med programmets certifikat. Certifikatet och flaggrätten är i kraft två år åt gången.


Grön Flagg-verksamheten förverkligas med hjälp av projekt som är 1-2 år långa. När ett slutfört projekt befinns uppfylla kriterierna för programmet premieras deltagaren med ett certifikat och får rätt att hissa Grön Flagg.  Flaggrätten och certifikatet kan erhållas tidigast ett år efter att man inlett verksamheten i slutet av det första projektet.  Kommitén för Grön Flagg sammanträder två gånger om året och beviljar då certifikaten.

Flaggrätten är alltid i kraft två år i taget. Under denna period skall deltagaren slutföra ett nytt projekt som uppfyller programmets kriterier för att få fortsatt rätt att använda flaggan och certifikatet.

 

Förnyade kriterier och verksamhetsmodell

Kriterierna för att bli beviljad Grön Flagg samt handlingsplan- och rapporteringsblanketten förnyades hösten 2016. Grön Flagg-verksamheten är nu alltså lättare att genomföra än tidigare: såväl kriterierna som rapporteringen är mindre omfattande än tidigare! Kom med i det förnyade Grön Flagg-programmet, ni också!

Kommittén för Grön Flagg

Grön Flagg-certifikaten beviljas av kommittén för Grön Flagg där olika instanser som har med miljöpedagogik att göra är representerade.

 

Hållbar Grön Flagg-nivå

Då verksamhetsenheten beviljats Grön Flagg tre gånger och de miljöbefrämjande verksamhetsrutinerna som tagits i bruk via de olika projekten kan anses vara inrutade vanor Kan man ansöka om att bli uppflyttad till Hållbar Grön Flagg-nivå.

 

Kriterierna för beviljande av Grön Flagg

Kolla in kriterierna och ladda ner filen via den här länken.

iso_8
gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 45 123 8419
gronflagg@feesuomi.fi